Censuur in Oekraïne: een strijd om mediacontrole

Geblokkeerde website en een vastgebonden Wi-Fi symbool naast de vlag van Oekraïne
Klik hier voor een overzicht van de censuur in Oekraïne
Een samenvatting: hoe omzeil je censuur in Oekraïne?

Het medialandschap in Oekraïne staat vanuit verschillende kanten onder druk. Dit leidt tot veel censuur en digitale instabiliteit. Historisch gezien is zowel anti-Russische als anti-Oekraïense retoriek in de regio gecensureerd, waardoor Oekraïne vastzit tussen verschillende ideologische krachten. Censuurtactieken zijn onder meer:

 • Beperking van de persvrijheid.
 • Zware internetcensuur op de Krim en in de Donbas-regio.
 • Filteren van inhoud die wordt geassocieerd met Rusland, en van LHBTIQ+ of feministische uitingen.

Nu, met de Russische invasie, zoeken journalisten, activisten en normale burgers naar manieren om in contact te blijven met onafhankelijke media, en om zichzelf online te beschermen. Dit gebeurt onder meer door gebruik te maken van een Virtual Private Network (een VPN).

Wij raden NordVPN aan als VPN-provider voor Oekraïne.

Lees het volledige artikel als je meer wilt weten over de censuur in Oekraïne, en over de digitale informatieoorlog die gepaard gaat met de militaire operatie van Rusland.

Icoon van een rode cirkel met een streep erdoorheenCensuur is een politiek instrument. De macht om het internet en onafhankelijke media te beperken is de macht om een politiek verhaal te controleren. Vooral in internationale conflicten kan censuur worden gebruikt om de publieke opinie te beïnvloeden ten gunste van een partij.

Oekraïne kent een lange geschiedenis van censuur, en de huidige invasie van Russische troepen heeft het medialandschap alleen maar verder onder druk gezet. Oekraïense journalisten, activisten en gewone burgers bevinden zich in een alsmaar ontwikkelende informatieoorlog.

De strijd om mediacontrole tussen Rusland, NAVO-mogendheden en onafhankelijke Oekraïense journalisten is sinds 2014 geëscaleerd. Als je goed geïnformeerd wilt zijn, moet je een manier vinden om desinformatie, nepnieuws en manipulatie te vermijden.

Het is essentieel dat mensen in Oekraïne toegang blijven hebben tot correcte informatie, en vrij kunnen communiceren. Een digitaal hulpmiddel dat nuttig is gebleken bij het omzeilen van censuur in dergelijke situaties, is een VPN (Virtual Private Network).

Dit artikel gaat in op de censuurgeschiedenis van Oekraïne, bekijkt die in het licht van het huidige conflict en geeft inzicht in het veilig navigeren door het gemanipuleerde en gecensureerde medialandschap.

Zo is het gesteld met de mediavrijheid in Oekraïne

Oekraïne is bekend met censuur als mechanisme om de media te controleren. De onafhankelijke mediawaakhond Freedom House bestempelt het deel van Oekraïne onder gezag van de regering als “gedeeltelijk vrij”. Het geannexeerde schiereiland de Krim en de oostelijke Donbas-regio zijn daarentegen “niet vrij”.

Persvrijheid

Microfoon vliegt uit een kooiIn Oekraïne is er geen staatscensuur in de strikte zin van het woord. Wel zijn de Oekraïense mediabedrijven in handen van de belangrijkste oligarchen van het land. Hun economische en politieke belangen vinden dan ook onvermijdelijk hun weg naar de media.

Na de Oranjerevolutie van 2004 kende de Oekraïense pers een kort momentje van relatieve vrijheid. Over het algemeen hebben media die kritisch zijn tegenover de regering echter veel te maken gehad met censuur.

Tien jaar later, in 2014, kwam de Euromaidan-revolutiegolf. Dit was een periode van protesten tegen het besluit van de regering om het associatieverdrag tussen de Europese Unie en Oekraïne niet te ondertekenen. Na deze periode kregen desinformatie, propaganda en pogingen om de informatiestroom te beheersen, de overhand.

Met name de annexatie van de Krim door Russsische autoriteiten en de oorlog in de regio Donbas vormen een grote bedreiging voor journalisten. De Organisatie voor Veiligheid en Samenwerking in Europa (OVSE) uitte grote zorgen over de zaken waar journalisten mee worden geconfronteerd. Het gaat hier bijvoorbeeld om geweld, aanhoudingen, intimidatie, moord en verbanning.

In het licht van de huidige oorlog in Oekraïne is deze dreiging alleen maar toegenomen.

Internetcensuur in Oekraïne

Vlag van Oekraïne naast een Wi-Fi symbool en een cirkel met een streep erdoorheenVoor mensen in Oekraïne is de toegang tot het internet grotendeels onbelemmerd. Wel is er sprake van surveillance zonder rechtmatige bevoegdheid door wetshandhavers.

In 2020 nam het Oekraïense parlement een reeks wetten aan waarmee de regering onder bepaalde voorwaarden telecommunicatie kan controleren en de toegang tot het internet kan beperken. Tijdens een noodtoestand, waar momenteel sprake van is, kan de regering de surveillance uitbreiden en privécommunicatie onderscheppen.

Bovendien censureert Oekraïne sterk aan Rusland gelieerde online media. Alle online publicaties die de Russische agressie ontkennen, zijn verboden. Dit is een duidelijk voorbeeld van de samenhang tussen censuur, ideologische propaganda en desinformatie.

In Oekraïne wordt dus ook de strijd om informatie uitgevochten. Pro-Russische, pro-Europese en pro-onafhankelijke ideologische krachten beperken de openbare discussie en de online vrijheid door te censureren wat zij als gevaarlijk beschouwen.

De Krim en de Donbas-regio

Een rode cirkel met een streep erdoorheen boven kaarten van De Krim en Donbas regioCensuur en propaganda zijn vooral heftig op de Krim en in de Donbas-regio in Oost-Oekraïne.

Na de Euromaidan-protesten in 2014 brak er onrust uit in de zuidelijke en oostelijke regio’s van Oekraïne. Separatistische groeperingen in Donetsk en Loehansk protesteerden tegen de nieuwe Oekraïense regering. Dit escaleerde al snel in een Russische militaire operatie, die na de annexatie van de Krim alleen maar groter werd.

Een veranderde mediaomgeving en een regelrechte informatieoorlog zijn het resultaat. De Russische media hebben een dominante positie op de Krim na de annexatie. Kritiek op de annexatie wordt zwaar onderdrukt. Bovendien krijgen journalisten te maken met pesterijen, geweld en mishandeling door paramilitairen en veiligheidstroepen.

In de Donbas-regio controleren separatistische kanalen de berichtgeving. Anti-regeringspropaganda is wijdverspreid. Pro-Oekraïense bloggers en professionele journalisten zijn ook hier slachtoffer van aanhoudingen en deportaties. Zelfs pro-Russische journalisten die de separatistische leiders bekritiseren, worden ernstig in hun veiligheid bedreigd. Zij opereren daarom vaak anoniem.

Wat censureert Oekraïne?

Twee zaken die worden gecensureerd in Oekraïne: Russische media en LHBTIQ+ uitingen

Hoewel de Oekraïense mediasector pluralistisch is, is het scheefgetrokken in het voordeel van de economische en politieke macht. President Volodymyr Zelensky kreeg in zijn presidentsrace aanzienlijke steun van mediakanalen die eigendom zijn van oligarch Igor Kolomoisky. De regering van Zelensky heeft hierdoor een grote macht over de media.

In 2021 registreerde het onafhankelijke Institute of Mass Information (IMI) 197 schendingen van de vrijheid van meningsuiting tegen journalisten. In voorgaande jaren, voornamelijk onder president Porosjenko, hebben verschillende internationale organisaties zoals Verslaggevers Zonder Grenzen, Human Rights Watch en het Committee to Protect Journalists Oekraïne veroordeeld voor het verbieden van journalisten, media en websites.

Russische media, platforms, en software

De veiligheidsdienst van Oekraïne (Sloezjba Bezpeky Oekrajiny, ofwel SBU) heeft de taak om anti-Oekraïense propaganda tegen te gaan; eventueel door het neerhalen van domeinen. In 2021 ondertekende president Zelensky een bevel om drie televisiezenders te blokkeren die worden gecontroleerd door de pro-Russische oppositieleider Viktor Medvedchuk.

Onder president Porosjenko verboden Oekraïense autoriteiten al veel Russische mediakanalen. De Russische sociale mediaplatforms VKontakte (VK) en Odnoklassniki (OK) zijn beide geblokkeerd in Oekraïne. Ook Yandex, de populairste zoekmachine voor de Russischtalige wereld, is geblokkeerd. De blokkades zouden nodig zijn om Oekraïners te beschermen tegen cyberaanvallen en het verzamelen van gegevens. De platformen worden echter veel gebruikt door Oekraïners zelf, en er is dan ook veel kritiek op de beperkingen.

Verschillende softwareprogramma’s, zoals de taalverwerker ABBYY en boekhoudsoftware 1C zijn ook verboden, ondanks het feit dat veel Oekraïners er gebruik van maken.

LHBTIQ+ en feministische uitingen

Hoewel de Oekraïense publieke opinie over LHBTIQ+-rechten de laatste jaren is verbeterd, beperken de Oekraïense autoriteiten traditioneel de rechten en de vrijheid van meningsuiting van seksuele minderheden.

In 2012 stelde het kabinet een wet op die het illegaal maakte om homoseksualiteit in het openbaar en in de media te bespreken. Overtreding van deze wet zou leiden tot boetes en een gevangenisstraf van maximaal vijf jaar. In 2015 werd het wetsvoorstel echter van de agenda geschrapt.

Desalniettemin komen aanvallen op activisten en censuur van LHBTIQ+-inhoud in de media regelmatig voor. Een voorbeeld: in 2014 werd de oudste bioscoop van Kiev in brand gestoken tijdens de vertoning van een film die deel uitmaakte van een LHBTIQ+-programma op het Molodist Film Festival.

In de loop van de afgelopen decennia is de aanwezigheid en de activiteit van radicaal extreemrechts in Oekraïne toegenomen. Zij zijn tegen de opkomst van wat ze beschouwen als ‘onzuivere’ elementen van de samenleving: de LHBTIQ+-gemeenschap en diverse religieuze, etnische en taalkundige minderheden.

De Oekraïense autoriteiten maken formeel en informeel gebruik van de invloed van deze extreemrechtse groeperingen. Dit alles versterkt de censuur, het geweld en de pesterijen. In 2021 verstoorde de rechts-nationalistische groepering Traditie en Orde op een gewelddadige manier landelijke bijeenkomsten voor vrouwenrechten. Dit soort geweld en intimidatie vinden bijna straffeloos plaats.

Waarom censureert Oekraïne het internet?

Vraagteken met als punt een rode cirkel met een streep erdoorheenHet medialandschap in Oekraïne is sterk gepolariseerd. Dit komt doordat het land vanuit geopolitiek oogpunt gevangen zit tussen twee invloedssferen. Om een interne politieke crisis te verzachten, maakt Oekraïne gebruik van censuur om zo de informatiestroom te controleren.

Sinds het eind van de Koude Oorlog hebben zowel Rusland als westerse actoren, zoals de NAVO en de Europese Unie, geprobeerd de politieke loyaliteit van Oekraïne in hun voordeel te beïnvloeden. Beide kanten geloven hiermee de nationale veiligheid te beschermen.

Als gevolg daarvan is Oekraïne de mogelijkheid van politieke neutraliteit ontnomen. Het online informatielandschap is hierdoor dus onderhevig aan manipulatie.

Censuur wordt gebruikt als een middel om propaganda en desinformatie tegen te gaan. Bovendien worden de Oekraïense mediakanalen sterk beïnvloed door de belangen van hun rijke eigenaar. Dit komt tot uiting in politiek en economisch gemotiveerde jeansa, het verschijnsel van vermomd betaald materiaal.

Hoe censureert Oekraïne het internet?

Opsomming van 5 manieren waarop censuur plaatsvindt in Oekraïne

De Ukrainian Internet Association (UIA) heeft het grootste internet exchange-netwerk in Oekraïne in handen. In de jaren 2000 waarschuwde de organisatie dat meer overheidsregulering tot censuur zou leiden. Momenteel vindt internetcensuur in Oekraïne op de volgende manieren plaats.

Telecommunicatie

De meerderheid van de Oekraïense burgers heeft vrije toegang tot een telefoon-, mobiele en/of internetverbinding. In 2017 voerde toenmalig president Porosjenko een groot verbod op Russische mediakanalen en bedrijven in. Dit gebeurde in samenwerking met de National Security and Defense Council of Ukraine (NSDC). Het staatstelecommunicatiebedrijf Ukrtelecom implementeerde het verbod, wat gevolgen had voor radio- en televisie-uitzendingen.

De National Council of Television and Radio Broadcasting of Ukraine besloot ook Dozhd, een onafhankelijk Russisch tv-kanaal, te verbieden, omdat het de Krim als onderdeel van Rusland beschouwde. Dozhd uitte echter ook kritiek op het Kremlin en werd in Oekraïne op grote schaal uitgezonden.

Het censureren van onafhankelijke media is een ernstige beperking van de vrije informatiestroom. Dit gebeurt op nog grotere schaal op de geannexeerde Krim en in de Donbas-regio.

Internetproviders

Porosjenko gaf internetproviders de opdracht om de Russische sociale mediaplatforms VKontakte en Odnoklassniki, evenals e-maildienst Mail.ru en zoekmachine Yandex te blokkeren. Dit was – zoals eerder genoemd – volgens de voormalige president nodig “om de Oekraïners te beschermen tegen cyberaanvallen en gegevensverzameling”. In 2018 blokkeerden internetproviders in Oekraïne 192 websites.

Het ministerie van Informatiebeleid verzocht de veiligheidsdienst SBU om specifiek separatistische mediakanalen via internetproviders te blokkeren. Dit decreet is soms vaag: webpagina’s kunnen om verschillende redenen worden beperkt, variërend van het aanzetten tot haat, tot het pleiten voor oorlog.

Volgens het Digital Security Lab is de implementatie hiervan vaak inconsistent. In sommige gevallen zijn Russische platforms namelijk nog steeds toegankelijk.

Zelfcensuur

Als het gaat om onderwerpen zoals separatisme, Rusland, Europa, terrorisme en patriottisme, hebben veel journalisten en reguliere internetgebruikers in Oekraïne de gewoonte zelfcensuur toe te passen. Dit doen ze uit angst voor vervolging en geweld, zowel in het door de regering gecontroleerde Oekraïne als in de bezette gebieden.

Russische censuur in Donetsk en Loehansk

In de Donbas-regio hebben de de facto autoriteiten geleidelijk een lokale “door de staat bezeten” telecommunicatie-industrie geïnstalleerd. Oekraïense internetproviders zijn verdreven, en de separatistische autoriteiten hebben al het internetverkeer via Rusland geleid.

Russische censuur op de Krim

De Russische toezichthouder voor telecommunicatie Roskomnadzor heeft alle onafhankelijke bronnen en pro-Oekraïense media op de Krim effectief uitgeschakeld. Het schiereiland is afgesneden van Oekraïense tv-zenders en internetproviders.

Op frequenties van de Oekraïense radio zijn Russische massa-informatieprogramma’s te horen. De Russische inlichtingendienst FSB moedigt mensen aan om diegenen die zich tegen de regering verzetten, aan te geven. Sociale media worden streng gemonitord.

Online vrijheid: de Russische invasie van Oekraïne (2022)

Opsomming van 4 aspecten van online vrijheid die zijn veranderd door de Russische inval in Oekraïne

In februari 2022 viel Rusland Oekraïne binnen, waardoor de situatie escaleerde in een brutaal en onwettig militair conflict. Terwijl de oorlog op de grond woedt, speelt digitale technologie ook een sleutelrol.

Een van de voordelen van een cyberoorlog is dat het communicatiemiddelen biedt aan journalisten, demonstranten en gewone burgers. Het vergemakkelijkt en versnelt echter ook de stroom van desinformatie, en maakt de weg vrij voor digitale aanvallen.

Internetmonitoringorganisatie NetBlocks meldde snel na de Russische invasie een daling in het webverkeer. Deze daling is deels het gevolg van het feit dat vele Oekraïners hun land ontvluchten. Echter, ook censuur, beperkte internettoegang als gevolg van sabotage, en verstoring van de web-infrastructuur spelen een grote rol.

Censuur van mediakanalen

In Oekraïne gevestigde journalisten zijn het slachtoffer van ernstige misdrijven en hebben te kampen gehad met grote tegenslagen bij hun pogingen om verslag uit te brengen over de oorlog. Zo zijn journalisten beschoten en hebben Russische troepen aanvallen uitgevoerd op de tv-toren in Kiev in een poging om verslaggeving over het conflict te stoppen.

Bij protesten in Rusland arresteren Russische autoriteiten duizenden demonstranten, onder wie onafhankelijke journalisten. Mediawaakhond Roskomnadzor staat alleen informatie van “officiële Russische bronnen” – het ministerie van Defensie – toe. Mediakanalen zijn gewaarschuwd dat het verspreiden van “onjuiste berichten over terreurdaden” en “onjuiste sociaal significante informatie” ertoe kan leiden dat websites uit de lucht worden gehaald. Met een nieuwe wet maakte het parlement het verspreiden van “valse informatie” over de oorlog in Oekraïne strafbaar met 15 jaar cel.

Aan de andere kant van de oorlog heeft de Europese Commissie Russische staatsmedia in de Europese Unie verboden. Voorzitter van de Europese Commissie Ursula von der Leyen verklaarde dat de Russische televisienetwerken Russia Today en Sputnik “niet langer hun leugens zullen kunnen verspreiden om Poetins oorlog te rechtvaardigen”.

Hoewel het begrijpelijk is om desinformatie tegen te gaan, heeft dit soort censuur ook gevaarlijke aspecten. Het beperkt mensen namelijk in het verkrijgen van inzicht in wat media elders melden. Onder meer de Nederlandse Vereniging van Journalisten uitte haar zorgen over het bestrijden van desinformatie met censuur.

Social media

Sociale media zijn een digitaal wapen in de oorlog in Oekraïne. Ooggetuigenverslagen bereiken de hele wereld in enkele seconden. Sociale mediaplatforms zijn echter ook instrumenten voor oorlogspropaganda.

De Russische overheid en tech-giganten als Meta (voorheen Facebook), Twitter en YouTube strijden om de controle als het gaat om politieke propaganda op sociale media. Rusland beperkte de toegang tot Facebook, en wie afwijkende meningen verkondigt krijgt te maken met detentie. Andersom volgen de tech-giganten de Europese Commissie in het blokkeren van Russische staatsmedia in Europa. De platformen gaan bovendien actief nepnieuws over de oorlog tegen.

Cyberaanvallen

In februari kregen de Oekraïense autoriteiten te maken met een reeks cyberaanvallen, waaronder DDoS-aanvallen. Sinds de invasie zijn verschillende financiële systemen, defensiesystemen, mediahuizen en overheidsinstanties gedestabiliseerd door gecoördineerde digitale aanvallen.

Cybercollectieven aan beide zijden vallen vijandelijke systemen aan. Van de aan Belarus gelieerde groep Ghostwriter is bekend dat deze zich richt op hooggeplaatste Oekraïners, onder wie militairen en politici.

Als vergelding verklaarde het hackerscollectief Anonymous de ‘cyberoorlog’ aan Rusland, door websites en media van het Kremlin te hacken. Deze aanvallen konden rekenen op zowel lof als kritiek. Het aanvallen van belangrijke infrastructuur in een conflict kan leiden tot een gevaarlijke escalatie met allerlei vergeldingsacties. Voor de burgerbevolking kunnen de gevolgen hiervan groot zijn. Oekraïne zelf heeft een IT-leger opgericht om cyberaanvallen op Rusland uit te voeren.

Desinformatie

Botsystemen zijn doeltreffende middelen voor het online verspreiden van desinformatie. Zowel Rusland als het Westen maakt veel gebruik van bots en trollen tijdens het conflict. Rusland zet zelf deepfakes in voor propagandadoeleinden. Online circuleren verschillende beelden die zogenaamd afkomst zijn uit Oekraïne, maar wat in werkelijkheid Syrische oorlogsbeelden zijn.

Hoe omzeil je censuur in Oekraïne?

Smartphone met een donker VPN schild icoonEen VPN (Virtual Private Network) kan journalisten, activisten en burgers in conflictgebieden helpen betrouwbare informatie te krijgen en online beter beschermd te zijn. Een VPN versleutelt namelijk je dataverkeer en verbergt je echte IP-adres.

Zo bescherm je online je identiteit. Bovendien kan een VPN je toegang verlenen tot geblokkeerde websites. Zowel Oekraïners als Russen hebben zich tot VPN’s gewend om toegang te krijgen tot onafhankelijke media en betrouwbare informatie.

In de meeste landen is het gebruik van een VPN legaal; ook in Oekraïne. Het Russische parlement heeft veel VPN’s verboden, maar het lukt de autoriteiten niet om het gebruik ervan volledig te blokkeren. Let wel: illegale activiteiten zijn ook met een VPN nog steeds illegaal.

In het licht van de ideologische oorlog is een VPN zeker een goede manier om online geïnformeerd en beschermd te blijven.

Ook op de volgende manieren kun je veilig en privé communiceren in Oekraïne:

 • Gebruik een versleutelde berichten-app. Telegram is momenteel de populairste messenger in Oekraïne, maar lijkt kwetsbaar te zijn vanwege Russisch toezicht op online activiteiten. In plaats daarvan kun je Signal gebruiken; deze app geldt over het algemeen als een sterke end-to-end versleutelingsdienst.
 • Gebruik een beveiligde e-mailprovider als je via e-mail wilt communiceren.
 • Surf op het web via de Tor-browser voor extra anonimiteit. Dit beperkt je snelheid, maar verbergt je online activiteiten.

Top 3 beste VPN’s voor Oekraïne

Het is misschien verleidelijk om voor een gratis VPN-dienst te kiezen. Hoewel sommige gratis VPN-aanbieders fatsoenlijke diensten aanbieden, is de kans groter dat gratis diensten je gegevens lekken of doorverkopen aan derden. Met het oog op de Russische digitale surveillance en de strenge straffen, is het sterk af te raden om een gratis VPN te gebruiken in Oekraïne.

In plaats daarvan raden we de volgende premium providers aan:

1. NordVPN: een hoog niveau van beveiliging en anonimiteit met Oekraïense servers

NordVPN heeft een groot servernetwerk; meer dan 5.600 servers in 60 landen, waaronder zes servers in Oekraïne. In termen van encryptie en veiligheid zit het bij NordVPN wel goed; de provider biedt 256-bit encryptie en de mogelijkheid om OpenVPN te gebruiken, een erg veilig VPN-protocol.

Daarnaast heeft NordVPN een kill switch, die automatisch je internetverbinding blokkeert als de VPN-verbinding wegvalt, om te voorkomen dat je persoonsgegevens lekken. Bovendien heeft de provider een ‘no log’-beleid en DNS-lek bescherming.

NordVPN is een veilige VPN om te gebruiken in landen met censuur. Het heeft speciale obfuscated servers, die helpen verbergen dat je een VPN gebruikt. Zelfs geavanceerde detectiemechanismen zoals Deep Packet Inspection, die veel onderdrukkende overheden gebruiken, kunnen zo niet zien dat je met een VPN bent verbonden.

Wil je NordVPN graag eerst uitproberen? De provider heeft een geld-terug-garantie van 30 dagen.

NordVPN
Onze keuze
Onze keuze
Actie:
Tijdelijk €2.99 per maand bij een 2-jarig abonnement
Vanaf
€2.99
9.3
 • Uitstekend beveiligd en uitgebreid servernetwerk
 • Mooie en elegante applicatie
 • Geen logs
Bezoek NordVPN

2. CyberGhost: wereldwijde online vrijheid met talloze servers

CyberGhost is onze tweede suggestie voor een betrouwbare VPN in Oekraïne. Het heeft een groot servernetwerk van meer dan 6.800 servers in 90 landen. Dit geeft je een breed scala aan opties om toegang te krijgen tot internationale media. CyberGhost is bovendien zeer gebruiksvriendelijk.

CyberGhost biedt net als NordVPN 256-bit encryptie. Je kunt gebruikmaken van verschillende protocollen, waaronder OpenVPN, IKEv2 en WireGuard. Ook heeft CyberGhost advertentie-blokkering en anti-malware functies. De VPN verzamelt geen persoonlijke informatie en houdt je veilig online.

CyberGhost heeft een geld-terug-garantie van maar liefst 45 dagen.

CyberGhost
Actie:
Probeer CyberGhost voor slechts €2.19 per maand!
Vanaf
€2.19
8.9
 • Hoge mate van gebruiksgemak
 • Hoge kwaliteit voor een scherpe prijs
 • Torrents en Netflix mogelijk
Bezoek CyberGhost

3. Surfshark: een betaalbare optie tegen de Oekraïense censuur

Tot slot raden we Surfshark aan als VPN-provider voor Oekraïne. Surfshark heeft een kleiner servernetwerk dan NordVPN en CyberGhost, maar is nog steeds zeer prima met meer dan 3.200 servers in 65 landen. Surfshark is een redelijk goedkope VPN die veiligheid en snelheden op het hoogste niveau biedt.

Bovendien heeft Surfshark MultiHop, waarmee je verbinding kunt maken met twee VPN-servers tegelijkertijd. Dit zorgt voor optimale veiligheid. Surfshark biedt tevens heeft een kill switch en houdt geen logs bij.

Ook Surfshark heeft een geld-terug-garantie van 30 dagen.

Surfshark
Actie:
Veilig en anoniem online voor maar €2.30 per maand
Vanaf
€2.30
9.0
 • Zeer gebruiksvriendelijk met Netflix en torrents werkend
 • 30 dagen geld-terug-garantie. No questions asked!
 • Goedkoop en veel extra opties
Bezoek Surfshark

Conclusie

De Russische militaire operatie in Oekraïne is een onwettige escalatie van een conflict dat al jaren aan het oplopen is. De oorlog ontwikkelt zich niet alleen op de grond, maar ook online; met verschillende partijen die proberen de informatiestroom te beheersen.

Oekraïne heeft een geschiedenis van censuur en politieke inmenging. Anti-regeringsretoriek en pro-Russische propaganda worden gecensureerd. Bovendien handelen de oligarchen van het land, die mediakanalen bezitten, in hun eigen politieke belangen. Hierbij beperken ze ook de vrijheid van journalisten en de vrijheid van meningsuiting.

Op de Krim en in de Donbas-regio heeft Rusland de Oekraïense telecommunicatiesector effectief uitgeschakeld en vervangen door separatistische mediakanalen of mediakanalen gesponsord door de staat. Het gevolg hiervan is zelfcensuur, ingegeven door angst.

Nu de huidige oorlog deels via cyberaanvallen en desinformatiecampagnes wordt uitgevochten, zoeken mensen in Oekraïne naar manieren om hun identiteit online te beschermen en toegang te krijgen tot waarheidsgetrouwe internationale media.

Het gebruik van een VPN is een handig hulpmiddel om de censuur in Oekraïne te omzeilen; vooral wanneer verschillende geopolitieke actoren de publieke opinie in hun voordeel proberen te beïnvloeden.

Wil je meer weten over internetcensuur in andere landen? Neem dan een kijkje bij onder andere de volgende artikelen:

Censuur in Oekraïne: veelgestelde vragen

Heb je nog vragen over de censuur in Oekraïne? Hieronder vind je antwoorden.

Oekraïne kent vrijheid van meningsuiting, maar er zijn geografische en politieke beperkingen. In het deel van Oekraïne dat door de regering wordt gecontroleerd, krijgen regeringscritici of mensen die “gevaarlijke pro-Russische retoriek” verspreiden, te maken met censuur.

Op de geannexeerde Krim is de vrijheid van meningsuiting zeer beperkt door de Russische autoriteiten. In de Donbas-regio domineren pro-Russische separatisten het medialandschap. Lees het volledige artikel over censuur in Oekraïne voor meer informatie over de internetcensuur, persvrijheid en de gevolgen voor journalisten.

De media in Oekraïne zijn in handen van rijke oligarchen. Het is onvermijdelijk dat de mediabedrijven de belangen van deze eigenaars – al dan niet op politiek gebied – behartigen.

Veel politici, onder wie president Zelensky, hebben goede banden met de oligarchen. Daardoor heeft de Oekraïense regering veel invloed op de media. Dit kan leiden tot jeansa: betaalde inhoud.

Oekraïne zit vanuit geopolitiek oogpunt gevangen tussen Rusland en het Westen. Om een interne politieke crisis te verzachten, gebruikt Oekraïne censuur als middel om de informatiestroom te controleren en om desinformatie tegen te gaan. Meer informatie over de internetcensuur in Oekraïne lees je in het volledige artikel.

Oekraïne censureert vooral anti-Oekraïense propaganda. Ook veel pro-Russische inhoud – wat in de praktijk vaak gelijkstaat aan anti-Oekraïense inhoud – wordt gecensureerd. Zo zijn verschillende Russische mediakanalen en sociale mediaplatforms in het land geblokkeerd.

De censuur in Oekraïne is ook gericht op LHBTIQ+- en feministische uitingen. Dit heeft ook te maken met de opkomst van radicaal extreemrechts in Oekraïne. Lees meer over welke inhoud Oekraïne censureert en op welke manier het land dit doet, in het volledige artikel over internetcensuur in Oekraïne.

Techredacteur
Emi heeft een achtergrond in internationale betrekkingen en veiligheid en is met name geïnteresseerd in overheidscensuur en internetvrijheid. Vraagstukken over online privacy en vrijheden worden door de digitalisering namelijk steeds vaker een politieke kwestie.
Plaats een reactie
Een reactie plaatsen