Dark web

Dark web

Misschien heb je ooit gehoord van de termen 'dark web' of 'deep web'. Veel mensen weten niet wat deze woorden precies inhouden. Het is zeker waar dat het dark web de meest obscure delen van het internet herbergt, zoals illegale marktplaatsen waar anoniem wapens en drugs gekocht kunnen worden. Het dark web is echter veel meer dan dat.

Het dark web en het deep web

Het dark web is een deel van het internet wat niet eenvoudig te bereiken is met reguliere browsers. Dark web websites verschijnen bijvoorbeeld niet in Google en er is weinig tot geen controle van dit deel van het web. Hierdoor wordt het dark web vaak geassocieerd met criminele handelingen.

Hoewel inderdaad niet alle websites op het dark web even zuiver zijn, vervult dit deel van het web ook een cruciale rol in de vrijheid van meningsuiting. Klokkenluiders en kritische journalisten in dictatoriale regimes gebruiken het dark web om veilig en anoniem te kunnen communiceren. Ook zorgt het dark web ervoor dat internetgebruikers de censuur en controle van (dictatoriale) overheden kunnen omzeilen.