Wat is cyberstalking? Risico’s herkennen en jezelf beschermen

Persoon die bezig is op de computer wordt bekeken door een verrekijker
Klik hier voor een samenvatting van het artikel
Wat is cyberstalking? Tips om aanvallen af te slaan van online stalkers

Krijg je herhaaldelijk berichten, e-mails of foto’s van dezelfde persoon waar je geen behoefte aan hebt? Verspreidt hij online geruchten over je, of, nog erger, probeert hij je sociale media of persoonlijke accounts te hacken? Dan heb je mogelijk te maken met een cyberstalker. Cyberstalking betekent dat iemand een smart device meedogenloos gebruikt om iemand zonder zijn of haar toestemming te achtervolgen op een manier die angst inboezemt bij het slachtoffer.

Gelukkig zijn er een aantal eenvoudige stappen die je kunt nemen om te voorkomen dat een cyberstalker zijn pijlen op jou richt.

Zo voorkom je cyberstalking:

 1. Publiceer geen persoonlijke informatie.
 2. Doe onderzoek op internet naar jezelf.
 3. Benut privacyinstellingen.
 4. Installeer automatische beveiligingsupdates.
 5. Gebruik antivirussoftware.
 6. Verberg je IP-adres.
 7. Bescherm al je apparaten en apps met wachtwoorden.
 8. Reset je online accounts als je een punt hebt gezet achter je relatie en je ex-partner boos of gewelddadig is.

Cyberstalking of welke vorm van stalking dan ook is een misdrijf. Dit weerhoudt wraakzuchtige exen of mensen die zogenaamd verliefd zijn er helaas niet van om je online te stalken. Als je het slachtoffer bent geworden van cyberstalking, is het zaak om onmiddellijk in actie te komen om de schade voor jezelf te beperken en verdere aanvallen te voorkomen.

Dit moet je doen als je het slachtoffer ben van cyberstalking:

 1. Vertel de cyberstalker dat hij hiermee moet stoppen.
 2. Doe aangifte bij de politie.
 3. Blokkeer de cyberstalker.
 4. Bewaar al het bewijsmateriaal.
 5. Stel privacyinstellingen in op al je apparaten (of reset deze).
 6. Stel privacyfilters in via je internetprovider.
 7. Bouw een ondersteunend netwerk op van vrienden, familie, werkgevers en professionele hulpverleners.

Wil je meer weten over hoe je jezelf kunt beschermen tegen cyberstalkers en wat je kunt doen als je het slachtoffer bent van cyberstalking? Lees dan het hele artikel.

Het internet is een geweldig hulpmiddel dat miljoenen mensen helpt om hun bedrijf op te zetten, nieuwe vrienden te maken en partners te ontmoeten. Het is bovenal een middel dat je helpt om in contact te komen met dingen die je vreugde brengen. Maar het internet is niet altijd een veilige plek, en er zijn veel bedreigingen waarvoor je op je hoede moet zijn. Je wilt bijvoorbeeld niet het slachtoffer worden van cyberstalking.

Cyberstalking betekent dat een kwaadaardig iemand een apparaat dat met internet verbonden is gebruikt om iemand angst in te boezemen door hem of haar zonder toestemming (sms-)berichten, e-mails, foto’s of video’s te sturen, of iemand op sociale media te benaderen om hem of haar de stuipen op het lijf te jagen. Is dit herkenbaar? Dan ben je mogelijk het slachtoffer van cyberstalking.

Wat is cyberstalking?

Cyberstalking is net als stalking in het echte leven, behalve dat stalkers het internet en moderne communicatiemiddelen gebruiken om slachtoffers te benaderen. Cyberstalkers gebruiken het internet of slimme apparaten om contact te leggen met hun slachtoffer. Andere stalkers gooien brieven in de brievenbus van het slachtoffer, volgen ze op de voet of versturen een pakketje naar hun woonadres. Er zijn tegenwoordig ook steeds meer gevallen bekend waarin criminelen Apple Airtags gebruiken om mensen te stalken. De Airtags zijn sinds april 2021 op de markt en zijn bedoelt om verloren voorwerpen terug te vinden. De apparaatjes kunnen echter ook gebruikt worden om mensen te volgen zonder hun toestemming.

Cyberstalking is een federaal misdrijf in de Verenigde Staten. Vandaag de dag is stalking vaak een combinatie van traditionele vormen van stalking en online stalking. Driekwart van de stalkers in de VS (78 procent) gebruikt meerdere middelen om hun slachtoffer lastig te vallen. Volgens het Stalking Prevention, Awareness and Resource Center wordt één op de vier slachtoffers gestalkt via moderne technologie als smartphones en computers.

Dit moet je weten over stalking

Nederland kent sinds juni 2000 een anti-stalkingwet. Dit is vastgelegd in artikel 285b van het Wetboek van Strafrecht. Deze wet spreekt overigens niet van stalking, maar van belaging. Volgens deze wet is stalking of belaging het “wederrechtelijk (in strijd met de wet) stelselmatig opzettelijk inbreuk maken op de persoonlijke levenssfeer van een ander, met het oogmerk die ander te dwingen iets te doen, niet te doen of te dulden, dan wel vrees aan te jagen.”

Deze wet is in het leven geroepen om (cyber)stalkers gericht aan te pakken. Stalking is een zogeheten ‘klachtdelict’. Dat betekent dat het slachtoffer aangifte moet doen bij de politie, anders kan zij niets voor hem of haar betekenen,. Alleen als iemand direct wordt bedreigd door een stalker of er sprake is van een noodsituatie, kan de politie direct ingrijpen. Bij een noodsituatie moet je denken aan een stalker die de woning van zijn slachtoffert probeert binnen te dringen, of diens spullen worden vernield.

Als de stalking nog niet lang aan de gang of niet geëscaleerd is, kan de politie een stopgesprek voeren met de dader. Agenten spreken hem dan aan op zijn gedrag en wijzen erop wat de consequenties zijn als hij doorgaat met het belagen van zijn slachtoffer. In de praktijk stopt een stalker vaak met het lastigvallen van zijn slachtoffer na zo’n gesprek.

Ik stalk mijn liefde via Facebook, ben ik een cyberstalker?

Je grote liefde een paar dagen via Facebook in de gaten houden, is geen stalking. Iemand herhaaldelijk op Facebook of andere sociale media benaderen door een bericht te versturen of opmerking achter te laten, ook wanneer diegene vraagt om daarmee te stoppen, is wel stalking en dus een misdrijf.

Als je een paar dagen op Facebook fantaseert over hoe je ‘je liefje’ kunt ontmoeten, betekent dat nog niet dat je een stalker bent. Facebook is echter slechts een van de manieren waarop een cyberstalker zijn slachtoffer kan benaderen.

Loop jij het risico op cyberstalking?

Volgens de meest recente cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) en Slachtofferhulp Nederland, telde ons land in 2019 meer dan 100.000 slachtoffers van (cyber)stalking. In totaal deden slechts 4.010 mensen aangifte bij de politie. De belangrijkste reden om geen melding te maken bij de politie, is dat men denkt dat het geen zin heeft. Verreweg de meeste slachtoffers zijn in de leeftijd van 15 tot 25 jaar. Hoe ouder je bent, des te kleiner de kans is dat je (online) gestalkt wordt.

Cyberstalking is een internationaal probleem. Het PEW Research Center deed in 2017 onderzoek naar internetstalking. Daaruit bleek dat 41 procent van de Amerikanen wel eens te maken heeft gehad met stalking. Een kleine groep van 7 procent gaf aan via internet te zijn gestalkt. Dat overkwam voornamelijk jongeren in de leeftijdsgroep van 18 tot 29 jaar. Hoe meer tijd je online doorbrengt, des te groter de kans is dat je vroeg of laat het slachtoffer wordt van cybercriminaliteit, inclusief cyberstalking.

Uit Duits onderzoek blijkt dat degene die iemand via internet lastigvalt, vaak een bekende is. Bijna tweederde (63,5 procent) van de slachtoffers gaf aan dat hij de dader persoonlijk kent. Van deze groep werd 35 procent gestalkt door zijn ex. Ruim een kwart (28,5 procent) werd langere tijd – soms jarenlang – via internet lastiggevallen door een voormalige kennis of vriend. De stalkers werden veelal gedreven door gevoelens van afwijzing, belediging, jaloezie of wraak.

Zo vallen cyberstalkers hun slachtoffers aan

Cyberstalkers gebruiken meestal meerdere manieren om hun slachtoffers lastig te vallen en te kwellen. Omdat de meeste stalkers bekenden uit jouw omgeving zijn, ligt het voor de hand dat ze al weten hoe ze je online kunnen vinden. Sociale media accounts, fora en directe (bedreigende) e-mails zijn slechts een paar voorbeelden van hoe cyberstalkers contact opnemen met hun doelwitten. Online stalkers worden door verschillende redenen gemotiveerd, en stalken hun slachtoffers op uiteenlopende manieren.

Soms zijn cyberstalkers wraakzuchtige ex-partners. Andere cyberstalkers geven invulling aan een ongezonde romantische obsessie met hun slachtoffer. Afhankelijk van hun motivatie gebruiken cyberstalkers een breed scala aan online middelen om hun slachtoffers lastig te vallen. Het is belangrijk dat je hiermee bekend bent: het helpt je namelijk om signalen te herkennen dat jij, of iemand waar je om geeft, het doelwit bent van een cyberstalker.

Op deze manieren benaderen cyberstalkers hun slachtoffers:

 • Door persoonlijke berichten per e-mail of sms te versturen.
 • Door ongewenst en herhaaldelijk contact op sociale media.
 • Door bedreigingen over identiteitsfraude via de computer, elektronische sabotage, spam of hacking.
 • Door contact op te nemen met anderen op het internet met het verzoek om over het slachtoffer te roddelen of belastende informatie over hem/haar te verzamelen.
 • Door berichten in chatrooms, message boards (openbare prikborden) en fora te plaatsen.
 • Door valse informatie te delen om de reputatie van het slachtoffer te schaden.
 • Door persoonlijke informatie zoals het adres, telefoonnummer of foto’s van het slachtoffer online te delen.
 • Door andere internetgebruikers aan te moedigen om contact op te nemen met het slachtoffer (ook wel stalking by proxy genoemd).
 • Door valse berichten te publiceren uit naam van het slachtoffer.
 • Door het hacken van de computer van het slachtoffer en het downloaden van persoonlijke bestanden en gegevens zonder toestemming.
 • Door virussen of spyware te versturen.
 • Door spullen online te kopen en de identiteit van het slachtoffer te gebruiken.
 • Door foto’s en video’s te plaatsen op websites met wraakporno.

De ene methode wordt vaker gebruikt dan de ander. De onderstaande tabel laat zien hoe cyberstalkers hun slachtoffer benaderen, inclusief percentages. De cijfers zijn afkomstig uit een Duitse studie (PDF) naar het fenomeen cyberstalking. Het onderzoek werd uitgevoerd onder 6.379 respondenten.

Van hen gaf 6,3 procent aan minimaal één keer het slachtoffer te zijn geweest van een cyberstalker. In de helft van gevallen bleek de ex-partner of een kennis de stalker te zijn. Meer dan de helft van de slachtoffers van cyberstalking gaf aan dat ze zich angstig of hulpeloos voelde. Ongeveer één op de zes slachtoffers (16 procent) zocht professionele hulp om te leren om te gaan met de negatieve gevolgen van cyberstalking op hun leven.

Tabel die laat zien hoe mensen worden gecyberstalkt

Gevolgen van cyberstalking voor de slachtoffers

Uit Duits onderzoek blijkt dat een kwart (27 procent) van de slachtoffers van cyberstalking meerdere keren per dag wordt lastiggevallen. Bij drie op de tien slachtoffers gebeurt dat meerdere keren per week.

Grafiek die in percentages uitdrukt hoe vaak mensen worden gecyberstalkt

Deze meedogenloze en aanhoudende stress heeft ernstige gevolgen, zowel emotioneel als fysiek. Dan moet je denken aan onder meer:

 • Verstoord slaapritme;
 • Mentale spanning;
 • Depressie;
 • Woede en agressie;
 • Gevoel van hulpeloosheid en wantrouwen;
 • Concentratieproblemen;
 • Lichamelijke aandoeningen zoals hoofdpijn of buikpijn;
 • Angst om nieuwe relaties aan te gaan of problemen met huidige partner.

Cyberstalking is verschrikkelijk voor het slachtoffer: bankrekeningen worden geplunderd, persoonlijke en professionele reputaties worden aangetast door geruchten die door de stalker worden verspreid, of relaties worden beschadigd door de nawerkingen ervan. Voorkomen is beter dan genezen, daarom is het belangrijk om jezelf zo goed mogelijk online te beschermen.

Cyberstalking voorkomen

Infographic met 8 tips om mensen te helpen met het voorkomen van cyberstalking

Cyberstalking voorkomen draait om goede ‘digitale hygiëne’. Dat betekent dat je goede voorzorgsmaatregelen neemt op al je apparaten en sociale medianetwerken, zodat persoonlijke zaken privé blijven en stalkers deze informatie niet tegen je kunnen gebruiken. Je beschermt jezelf niet alleen tegen stalkers, maar tegen iedere cybercrimineel die het internet afstruint naar makkelijke doelwitten.

Met deze tips kun je jezelf beschermen tegen cyberstalking:

 1. Publiceer geen persoonlijke informatie over jezelf op het internet.
 2. Zoek actief naar jezelf online.
 3. Maak gebruik van privacyinstellingen.
 4. Installeer automatische beveiligingsupdates.
 5. Gebruik antivirussoftware.
 6. Verberg je IP-adres.
 7. Bescherm al je apparaten en apps met wachtwoorden.
 8. Reset je online accounts als je een punt hebt gezet achter je relatie en je ex-partner boos of gewelddadig is.

1. Publiceer geen persoonlijke informatie over jezelf op internet

Pas op met wat je op internet zet. Als je bijvoorbeeld uit eten gaat met vrienden, kun je in één Instagram-post aangeven in welk restaurant je zit, hoe laat het is en met wie je aan het dineren bent. Je geeft een cyberstalker allerlei details over je levensstijl, intieme connecties en favoriete plek (waar hij je kan vinden). Wellicht moet je dan je privacyinstellingen op Instagram maar eens heroverwegen.

Zet nooit je adres, geboortedatum, telefoonnummer, e-mailadres of bankrekeninggegevens online. Gebruik een alias als je een account aanmaakt op sociale netwerken. Het is eveneens verstandig om meerdere e-mailadressen aan te maken. Mocht er een gehackt worden, dan kun je altijd terugvallen op een ander e-mailadres.

Helaas ben je waarschijnlijk niet de enige die persoonlijke informatie over jouw leven op internet plaatst. Vraag aan vrienden en familie of ze je niet willen taggen in foto’s, je locatie willen delen of andere privégegevens over jou op sociale media willen zetten.

Privégegevens privé houden is uiterst moeilijk, zeker als je een eigen bedrijf runt. Heb je een eigen blog of persoonlijke website? Gebruik dan een contactformulier in plaats van je e-mailadres op te geven. Je geeft bezoekers de mogelijkheid om vragen te stellen zonder je echte e-mailadres prijs te geven.

2. Zoek actief naar jezelf online

Heeft een website gegevens over jou online gezet zonder jouw toestemming? Vraag dan aan de eigenaar om deze informatie te verwijderen. Noteer waar je foto’s en persoonlijke informatie bent tegengekomen en zorg ervoor dat deze gegevens niet zichtbaar zijn. Misschien heb je jaren geleden een blog gelanceerd en staat deze nog steeds online, inclusief een profielfoto en je e-mailadres. Het is een goed om deze te verwijderen.

3. Maak gebruik van privacyinstellingen

Vrijwel alle gerenommeerde applicaties en sociale netwerken hebben privacyinstellingen. Zeg dat alleen goedgekeurde contacten of vrienden je profiel mogen zien of een reactie onder je berichten mogen achterlaten. Partijen als Facebook veranderen hun privacybeleid regelmatig. Controleer dus om de zoveel tijd of je privacyinstellingen nog goed zijn ingesteld. Dergelijke functies vind je vaak in het tabblad ‘Privacy Settings’ of ‘Instellingen’.

4. Installeer automatische beveiligingsupdates

Apparaten als smartphones, tablets en computers ontvangen regelmatig beveiligingsupdates of bug fixes. Deze updates zijn vaak een reactie op recent ontdekte beveiligingsproblemen of zero-day-kwetsbaarheden. Het is verleidelijk om het installeren van deze updates uit te stellen naar een later tijdstip, als het je beter uitkomt. Doe dat niet: installeer ze zodra ze worden uitgerold. Hierdoor bescherm je jezelf tegen allerlei soorten cybercriminaliteit, waaronder hacken. Je maakt het cyberstalkers een stuk lastiger als je direct beveiligingsupdates installeert.

5. Gebruik antivirussoftware

Sommige cyberstalkers gebruiken spyware of andere malware om toegang te krijgen tot jouw computer. Op deze manier stelen ze persoonlijke informatie, of wordt je stiekem bespioneerd. Kwaadaardige URL’s worden vaak in e-mails verborgen, maar worden door veel gebruikers vaak over het hoofd gezien. Antivirussoftware voorkomt dit soort aanvallen door je apparaten te scannen op virussen. Zoek je een goed antiviruspakket? VPNGids.nl heeft diverse antivirusprogramma’s getest en beoordeeld, zoals Avira en Bitdefender.

6. Verberg je IP-adres

Een andere manier om je identiteit te beschermen tegen cybercriminelen, is door een Virtual Private Network of VPN te gebruiken als je op internet surft. In extreme gevallen hacken cyberstalkers de computer van hun slachtoffer om uit te vogelen wat hij (of zij) online uitspookt. Een VPN creëert een veilige tunnel die informatie van jouw computer versleutelt, zodat derden of cybercriminelen deze activiteiten niet aan jouw persoonlijke gegevens kunnen koppelen. In wezen kun je dan anoniem op internet surfen.

Wanneer je sociale media als Snapchat of Twitter gebruikt, ben je gebonden aan je account. Een VPN maakt je dus niet volledig onzichtbaar, maar het beschermt in ieder geval je persoonlijke gegevens tegen buitenstaanders die zonder jouw toestemming proberen mee te kijken. Ook houdt een VPN je veilig als je gebruikmaakt van een openbare wifi-verbinding. Door een VPN met een antivirusprogramma te combineren, vergroot je je online beveiliging en veiligheid aanzienlijk.

7. Bescherm al je apparaten en apps met wachtwoorden

Gebruik unieke wachtwoorden voor al je apparaten en accounts. Cyberstalkers kennen hun slachtoffer vaak persoonlijk, wat het kraken van een wachtwoord eenvoudiger maakt. Verzin geen zwakke wachtwoorden en gebruik hetzelfde (zwakke) wachtwoord niet voor al je online diensten. Maak een sterk wachtwoord aan. Wijzig daarnaast regelmatig je wachtwoord om het cyberstalkers lastiger te maken je accounts over te nemen. Er zijn allerlei goede (gratis) password managers die we hebben getest, zoals NordPass en Blur.

8. Neem voorzorgsmaatregelen na het beëindigen van een relatie

Als je ex boos of gewelddadig is, of moeilijk doet over de breuk, verander dan al je wachtwoorden. Denk aan je e-mailadres, sociale media accounts en bankrekening. Veel misdrijven worden gepleegd door een ex met een wrok. Daarom is het belangrijk om voorzorgsmaatregelen te nemen.

Cyberstalking herkennen

Hoe goed je je online accounts en identiteit ook beschermt, er is altijd een kans dat je het slachtoffer wordt van cyberstalking. Zeker als je veel tijd op internet doorbrengt. Daarom is het goed om te weten hoe je cyberstalking herkent en het stopt voordat het uit de hand loopt.

Reageert iemand met dezelfde gebruikersnaam telkens op jouw berichten? Krijg je veel ongewenste reacties, berichten of e-mails van iemand die je (niet) kent? Kom je deze persoon, online of offline, op dezelfde plekken tegen waar jij vaak te vinden bent? Dat zijn mogelijk tekenen aan de wand dat een cyberstalker je volgt. Het zijn niet de enige signalen waar je op moet letten.

Aanwijzingen dat een cyberstalker je lastigvalt

 • Je ontvangt online veel ongewenste berichten van dezelfde persoon.
 • Je krijgt ongepaste berichten waar je niet om hebt gevraagd.
 • Ze proberen je af te zonderen van je familie en vrienden.
 • Je merkt dat iemand geruchten over jou verspreidt op internet.
 • Je sociale media accounts of bankrekeningen zijn gehackt.

Houd de activiteit van je online accounts nauwlettend in de gaten als je merkt dat iets niet in de haak is, of iemand zich vreemd gedraagt. Wie weet is het een cyberstalker. Als je herhaaldelijk ongewenste berichten ontvangt, iemand bedreigingen uit of je op enig moment geïntimideerd voelt, is het tijd om in actie te komen.

Dit moet je doen als je het slachtoffer bent van cyberstalking

Word je op internet gestalkt? Dan is het waarschijnlijk iemand die je kent, waarmee je vrienden bent geworden op sociale media of iemand die je e-mailadres of telefoonnummer heeft. Wees gerust: je hoeft je smartphone niet uit het raam te gooien of je computer aan diggelen te slaan met een hamer (dat zou overigens ook niet werken).

Je kunt de onderstaande stappen nemen om jezelf te beschermen en een einde te maken aan cyberstalking:

 1. Vertel je cyberstalker dat hij moet stoppen.
 2. Doe aangifte.
 3. Blokkeer de cyberstalker.
 4. Verzamel zo veel mogelijk bewijsmateriaal.
 5. Verander of reset je privacyinstellingen op al je apparaten.
 6. Stel privacyfilters in via je internetprovider.
 7. Vertel je vrienden en familie wat er aan de hand is.

infographic met 7 manieren om jezelf te beschermen tegen een cyberstalker

1. Vertel je cyberstalker dat hij moet stoppen

In de eerste plaats, vertel je cyberstalker dat hij moet stoppen. Maak duidelijk dat je geen contact met hem wilt hebben, in welke vorm dan ook (online en offline). Sommige slachtoffers dreigen aangifte te doen bij de politie als de stalker niet stopt. De een staakt zijn activiteiten, de ander voert zijn aanvallen op: je weet van tevoren niet wat jouw cyberstalker gaat doen, totdat je hem confronteert. Bewaar alle berichten die over en weer gaan voor het geval je besluit om aangifte te doen bij de politie.

2. Doe aangifte

De meeste sociale netwerken, zoals Instagram, bieden de mogelijkheid om een melding te maken als iemand zich misdraagt. Als zijn gedrag in strijd is met het privacybeleid of de algemene gebruikersvoorwaarden van het platform, wordt deze persoon verbannen.

Trekt de stalker zich niets aan van je waarschuwingen en voel je je onveilig, doe dan aangifte bij de politie. Als je geen melding doet, gaat de politie niet over tot vervolging. Dat is geregeld in artikel 285b lid 2 van het Wetboek van Strafrecht: “Vervolging vindt niet plaats dan op klacht van hem tegen wie het misdrijf is begaan”.

Hetzelfde wetsartikel bepaalt tevens de strafmaat die de rechter kan opleggen in het geval dat de cyberstalker wordt vervolgd en veroordeeld. Deze bedraagt maximaal drie jaar gevangenisstraf, of een boete van de vierde categorie. Dat komt neer op een bedrag van maximaal 22.500 euro (sinds 1 januari 2022).

Als je erachter komt dat iemand jouw computer heeft gehackt, kun je dat melden bij de politie. Als je bewijzen verzamelt, is het makkelijker om aangifte te doen.

3. Blokkeer de cyberstalker op alle platformen

Gebruik hiervoor de ingebouwde blokkeerfunctie van sociale media als Facebook, Instagram of Snapchat. Zo voorkom je dat de cyberstalker langs deze wegen contact met je opneemt. Als je een website of blog beheert, bijvoorbeeld via WordPress, dan kun je eenvoudig een specifiek IP-adres blokkeren.

4. Bewaar alle vormen van communicatie als bewijs

Bewaar of print ieder bericht, of maak schermafbeeldingen van uitspraken van je cyberstalker. Pas deze op geen enkele manier aan. De politie gebruikt e-mails, berichten en opmerkingen op sociale media als bewijsmateriaal.

5. Verander of reset je privacyinstellingen op al je apparaten

Als je dat nog niet hebt gedaan, ga dan naar je privacyinstellingen op je sociale media accounts en zorg ervoor dat alleen je goedgekeurde contactpersonen je berichten kunnen sturen, dat je persoonlijke informatie niet zichtbaar is voor iedereen en dat sites of apparaten je privégegevens niet delen met accounts van derden.

Als een cyberstalker een nieuw account aanmaakt om met je in contact te komen, moet je zien te voorkomen dat hij of zij weer toegang krijgt nadat je hem of haar hebt geblokkeerd. Het aanpassen van je privacyinstellingen voor WhatsApp of op mobiele apparaten zoals je iPhone of iPad is belangrijk als je je persoonlijke gegevens en identiteit wilt beschermen.

6. Bouw een netwerk op met vrienden, familie, werkgevers en professionele hulpverleners

Als slachtoffer van cyberstalking of cyberpesten heb je het volste recht om bang, angstig en gestresst te zijn. Vrienden en familie zijn je steun en toeverlaat. Als ze weten wat er speelt, dan zullen ze geen persoonlijke informatie over je delen. Of je waarschuwen als de cyberstalker contact met ze opneemt.

Ben je bang dat je cyberstalker je lastigvalt op je werk? Laat dit dan aan je werkgever of manager van personeelszaken weten. Ze bieden ondersteuning en helpen eventuele schade aan het professionele imago te beperken door zelf veiligheidsmaatregelen te treffen.

Cyberstalking en cyberpesten zijn negatieve uitwassen van het internet. Er zijn organisaties die slachtoffers helpen:

Cyberstalkers proberen je te isoleren. Laat ze je niet klein krijgen. Bouw een sterk netwerk op om je tegen cyberstalking te beschermen.

Bescherm jezelf tegen cyberstalkers

Slachtoffer zijn van cyberstalking is angstaanjagend. Als je je online te lang laat achtervolgen door een cyberstalker, is dat niet goed voor je emotionele gezondheid, online reputatie en online accounts. Door signalen van cyberstalking vroegtijdig te herkennen, zoals het herhaaldelijk versturen van ongewenste berichten, kun je voorkomen dat jij het volgende slachtoffer wordt. Word je onverhoopt toch slachtoffer van cyberstalking, meldt dit dan onmiddellijk op het sociale mediaplatform waar je actief bent en bij de politie.

Denk eraan: deel geen persoonlijke informatie op internet en stel de privacyinstellingen op al je online accounts en apparaten correct in. Zoek tot slot steun in je omgeving. Of het nou vrienden, familie of therapeuten zijn, zorg dat je voldoende (mentale) ondersteuning krijgt om je door deze moeilijke tijd te slepen.

Cyberstalking | Veelgestelde vragen

Wil je meer weten over cyberstalking? Hieronder hebben we verschillende veelgestelde vragen met antwoorden over online stalking opgesomd. Staat je vraag er niet tussen? Laat dan een reactie achter onder dit artikel.

Volgens artikel 285b van het Wetboek van Strafrecht is stalking het “wederrechtelijk stelselmatig opzettelijk inbreuk maken op de persoonlijke levenssfeer van een ander, met het oogmerk die ander te dwingen iets te doen, niet te doen of te dulden, dan wel vrees aan te jagen.” Overigens wordt er in het wetsartikel niet gesproken over stalking, maar belaging.

Anders gezegd, stalking is een reeks misdrijven tegen een slachtoffer. Jonge, alleenstaande mannen en vrouwen lopen het grootste risico om slachtoffer van stalking te worden, zowel online als offline.

Onder cyberstalking verstaan we alle vormen van stalking waarbij het internet en moderne communicatiemiddelen gebruikt worden om een slachtoffer te intimideren of angst aan te jagen. Daarbij moet je denken aan onder meer:

 • Het versturen van e-mails.
 • Berichten achterlaten via sms of op message boards.
 • Reacties achterlaten in chatrooms.
 • Ongewenst en herhaaldelijk contact op sociale media.
 • Het hacken van een computer voor identiteitsfraude, elektronische sabotage of spamming.
 • Via persoonlijke berichten of e-mails.
 • Het plaatsen van openbare berichten over het slachtoffer op online prikborden of fora.
 • Het delen van valse informatie om de reputatie van het slachtoffer te schaden.
 • Persoonlijke informatie zoals adres, telefoonnummer of foto’s via internet aan anderen geven.
 • Andere internetgebruikers aanmoedigen om contact op te nemen met het slachtoffer (stalking by proxy).
 • Valse berichten publiceren onder de naam van het slachtoffer.
 • Het zonder toestemming hacken van de computer van de verdachte om persoonlijke bestanden of informatie te downloaden.
 • Virussen of spyware versturen.
 • Aankopen doen uit naam van het slachtoffer.
 • Foto’s of video’s plaatsen op websites met wraakporno.

Cyberstalking is een misdrijf in Nederland. Dat is vastgelegd in artikel 285b van het Wetboek van Strafrecht. Bij een veroordeling kan een cyberstalker tot drie jaar celstraf krijgen, of een boete die kan oplopen tot 22.500 euro.

Een slachtoffer kan stalking of misbruik doorgeven aan de sociale netwerken waarop hij actief is. Leden die het privacybeleid of de algemene gebruikersvoorwaarden overtreden, worden van het platform verwijderd. Ook de politie neemt cyberstalking uiterst serieus.

Er zijn verschillende manieren waarop je kunt voorkomen dat jij ten prooi valt aan een cyberstalker. Wij zetten acht tips voor je op een rij.

 1. Publiceer geen persoonlijke informatie over jezelf op internet.
 2. Zoek online actief naar jezelf.
 3. Maak gebruik van privacyinstellingen.
 4. Installeer automatische beveiligingsupdates.
 5. Gebruik antivirussoftware.
 6. Verberg je IP-adres.
 7. Bescherm al je apparaten en apps met wachtwoorden.
 8. Reset je online accounts als je een punt hebt gezet achter je relatie en je ex-partner boos of gewelddadig is.
Techredacteur
Techliefhebber pur sang: Anton is gek op alles wat met technologie en internet te maken heeft. Cybersecurity, privacy en internetcensuur hebben dan ook zijn volle aandacht. Meer over Anton.
Plaats een reactie
Een reactie plaatsen