Explosieve stijging cybercrime in eerste helft 2020

Cybercrime Statistieken Nederland Uitgelicht

Update mei 2021: Cybercrime blijft toenemen, statistieken mei 2021

Update december 2020: Cybercrime neemt verder toe tijdens tweede coronagolf

De Covid-19 pandemie gaat gepaard met een ongekende toename in het aantal geregistreerde cybercrime-incidenten in Nederland. Waar in maart nog 696 incidenten werden geregistreerd bij de politie, waren dat er 870 in april en maar liefst 1869 in mei 2020. Het is voor het eerst dat het aantal cybercrime-delicten het aantal woninginbraken overstijgt (1869 cybercrime-delicten versus 1344 woninginbraken). Dit en meer blijkt uit een analyse van de nieuwste landelijke cybercrime-statistieken door VPNgids.nl.

Sinds 2017 is het aantal cybercrime-delicten geleidelijk aan het toenemen, maar de huidige Covid-19 pandemie brengt alles in een stroomversnelling. Er verschijnen recentelijk ook steeds meer impactvolle en breed uitgemeten voorvallen in de media.

Het VPNgids-team besloot om te onderzoeken hoe deze tak van de misdaad zich de afgelopen jaren ontwikkeld heeft en welke trends en veranderingen men ziet door de coronacrisis. In hoeverre en op welke manier spelen criminelen in op de Covid-19-crisis om slachtoffers te maken onder consumenten, bedrijven en overheden?

Databronnen

Voor dit artikel is gebruikgemaakt van data van de Nederlandse politie, het Centraal Bureau voor de Statistiek en inzichten van verscheidene cybersecurity experts. Uit deze data komt een reeks trends naar voren die inzicht geven in hoe cybercrime zich de afgelopen jaren ontwikkeld heeft in Nederland, en welke faciliterende rol de Covid-19-crisis daar momenteel in speelt.

Voor de totstandkoming van onderstaande data, tabellen en grafieken is hoofdzakelijk gekeken naar het aantal bij de politie geregistreerde incidenten van cybercrime in Nederland in de periode 2013-2020. Daarbij wordt het aantal concrete aangiften van cybercrime-delicten meegenomen. Ook incidenten waarbij geen aangifte is gedaan maar wel proces verbaal is opgemaakt tellen mee.

De politie verstaat onder cybercrime “strafbare feiten die gepleegd worden met ICT-middelen, gericht tegen andere ICT-middelen.” (bron: politie.nl). Deze definitie van cybercrime is breed, en omvat o.a. het zonder toestemming hacken van iemands device of accounts, ransomware-aanvallen, online identiteitsfraude, het onrechtmatig wijzigen of toeëigenen van persoonlijke informatie en het stelen van wachtwoorden, gebruikersnamen of financiële informatie.

Cybercrime sinds Covid-19 gigantisch in opmars: de cijfers

Onderstaande grafiek laat zien hoe cybercrime zich heeft ontwikkeld tussen 2013 en 2019, voordat de Covid-19 problematiek zich aandiende. De laatste jaren is er een duidelijke stijging te zien in het aantal cybercrime-incidenten, met de hoogste stijging in 2019: er werden zo’n 68 procent meer incidenten geregistreerd bij de politie dan in 2018.

Bij de politie geregistreerde cybercrime incidenten 2013 tot 2019

Cybercrime was dus reeds hard in opmars, ook vóór Covid-19 zich aandiende, maar er zijn meerdere signalen die erop wijzen dat de groei in het aantal cybercrime-incidenten de laatste maanden exceptioneel hoog is – en wel degelijk wordt versterkt door corona.

In onderstaande grafiek wordt het aantal geregistreerde cybercrime-incidenten in de periode januari 2019 – mei 2020 weergegeven.

Cybermisdrijven Nederland 2019 en 2020 per maand

De groei in cyberdelicten was 69% in januari 2020 ten opzichte van januari 2019. Voor februari 2020 was de groei zo’n 106% t.o.v. februari 2019, een verdubbeling dus. En in maart 2020 werd een stijging van 119% waargenomen t.o.v. maart 2019. April stijgt daar nog ver bovenuit; het aantal geregistreerde cybermisdrijven groeide in april 2020 met 174% ten opzichte van april 2019; bijna een verdriedubbeling.

En dan zijn er de cijfers voor mei 2020, waarbij een groei van zo’n 383% ten opzichte van mei 2019 wordt waargenomen. Dit betekent dat het aantal cybercrime-incidenten in mei 2020 dus bijna 5 keer zo hoog lag als in mei 2019. Dit zijn ongekende verschillen, waarmee het aantal geregistreerde cybermisdrijven in de eerste vijf maanden van 2020 nu al op hetzelfde niveau ligt als heel 2019.

Mijlpaal: voor het eerst meer cybercrime dan woninginbraken

In mei 2020 werden er voor het eerst meer cybercrime-delicten geregistreerd bij de politie dan woninginbraken. Het feit dat mensen meer thuis zijn én meer online zijn, lijkt deze trend in de hand te werken. In onderstaande tabel zijn de cijfers per provincie weergegeven.

Woninginbraken versus cybercrime-delicten, per provincie, in mei 2020

ProvincieAantal woninginbrakenAantal cybercrime-delicten
Heel Nederland13441869
Groningen4168
Friesland6462
Drenthe3651
Overijssel69119
Flevoland5459
Gelderland116211
Utrecht107187
Noord-Holland271290
Zuid-Holland299366
Zeeland2346
Noord-Brabant186292
Limburg78118

In vrijwel elke provincie lag het aantal cybercrime-delicten hoger dan het aantal woninginbraken in mei 2020, met uitzondering van Friesland. Daar was het verschil echter klein, met 64 woninginbraken tegenover 62 cybercrime-delicten.

Cybercrime per regio in 2020

Naast het groeiend aantal cybercrime-incidenten voor heel Nederland zijn er interessante verschillen te zien tussen provincies en gemeenten. Als we kijken naar de periode januari tot en met mei 2020, dan zien we dat de provincies met de meeste inwoners doorgaans het hoogst scoren op het aantal cybercrime-incidenten, hetgeen in de lijn der verwachting ligt.

Als we het aantal misdrijven per hoofd van de bevolking berekenen, rolt er echter een genuanceerder en specifieker plaatje uit. Sommige minder bevolkte provincies worden relatief vaak getroffen, en dichtbevolkte provincies soms juist minder. Zie onderstaande grafiek voor een overzicht van het aantal cybercrime-registraties per 10.000 inwoners:

Geregistreerde Cybercrimes per 10.000 inwoners, per provincie

Noord-Holland en Drenthe zijn de uitschieters: dit zijn de enige provincies die boven de 3,5 geregistreerde delicten per 10.000 inwoners uitkomen. Verder komen Groningen, Flevoland en Utrecht ook boven de 3 delicten per 10.000 inwoners uit. Mensen in Zuid-Holland worden relatief het minst vaak slachtoffer van cybercrime als je het inwonersaantal in acht neemt.

Het onderstaande interactieve kaartje heeft 3 verschillende weergaven. Het toont het aantal cybercrime-incidenten per 10.000 inwoners per provincie, zowel voor jan – mei 2019 als voor jan – mei 2020, alsmede een vergelijking tussen 2019 en 2020.

Benieuwd naar de procentuele toename per provincie? Hieronder is nog een samenvattende tabel te vinden die de toename in cybercrime per provincie toont in de periode januari – mei 2020 ten opzichte van dezelfde periode in 2019. Voor heel Nederland genomen is de groei 179%. Elke provincie ziet een toename in cybercrime, maar in Overijssel, Limburg en Gelderland is deze groei opvallend groot.

Toename in cybercrime per provincie in jan-mei 2020 t.o.v. jan-mei 2019

ProvincieToename cybercrime-incidenten
Groningen85%
Friesland46%
Drenthe129%
Overijssel417%
Flevoland113%
Gelderland464%
Utrecht234%
Noord-Holland128%
Zuid-Holland196%
Zeeland246%
Noord-Brabant182%
Limburg376%

Cybercrime niet beperkt tot grote steden: cijfers per gemeente

Consumenten en bedrijven in zowel grote steden als kleinere plaatsen krijgen te maken met cybercrime; computers en smartphones zijn immers overal. De inwoneraantallen in acht genomen is het niet opmerkelijk dat er in steden als Amsterdam veel delicten worden gemeld. In de eerste helft van dit jaar (januari t/m mei 2020) gaat het daar om 3,2 delicten per 10.000 inwoners. In Rotterdam gaat het om 1,8 geregistreerde cybercrime-meldingen per 10.000 inwoners, in Utrecht 2 per 10.000 inwoners en in Den Haag 1,9 per 10.000 inwoners.

Er zijn echter een paar kleine gemeenten met relatief weinig inwoners die opvallend hoog scoren op cybercrime-prevalentie. In Rhenen en Waterland worden mensen relatief het vaakst getroffen door cybercrime, met 10,9 geregistreerde cybermisdrijven per 10.000 inwoners in de eerste 5 maanden van 2020. Laren, een gemeente met slechts 11.274 inwoners, staat op plek 3. Voor deze gemeente komt het cybercrime-cijfer uit op 10,6 incidenten per 10.000 inwoners. De complete top 10 van gemeenten waarvan inwoners relatief het vaakst getroffen worden door cybercrime, ziet er als volgt uit:

Top 10 gemeenten met relatief de meeste cybercrime-slachtoffers in periode jan-mei 2020

GemeenteGeregistreerde cybercrime-delicten per 10.000 inwoners
Rhenen10,9
Waterland10,9
Laren (NH.)10,6
Landerd9,5
Utrechtse Heuvelrug8,3
Langedijk8,2
Bloemendaal8,1
Renswoude7,3
Heilo7,1
Wijk bij Duurstede6,7

In onderstaande interactieve kaart  kan per gemeente bekeken worden hoe het gesteld is met het aantal geregistreerde cybercrime-incidenten in de eerste maanden van 2020, en kan dit vergeleken worden met 2019.

Uit de bovengenoemde cijfers blijkt maar weer eens dat cybercrime in principe iedereen kan treffen. Het zou zelfs niet ondenkbaar zijn dat bewoners van kleine plaatsen denken dat ze minder te vrezen hebben. In de offline-wereld klopt dit misschien, maar online is iedereen vatbaar voor phishing, identiteitsfraude, hacking of malware.

Duiding van de cijfers: deskundigen aan het woord

De bovenstaande cijfers geven een goed beeld van de groei in het aantal geregistreerde cybermisdrijven. Daarbij is het wel belangrijk te vermelden dat het aantal pogingen tot cybercrime nog vele malen hoger ligt dan de grafieken en tabellen wellicht doen vermoeden. In de grafieken en tabellen worden de bij de politie geregistreerde incidenten weergegeven. Er wordt echter lang niet altijd aangifte gedaan bij de politie van cybercrime, met name in gevallen waar een poging tot cybercrime (gelukkig) niet succesvol blijkt. In die gevallen worden incidenten dus niet meegewogen door de politie, omdat er geen slachtoffers gemaakt zijn. Het aantal pogingen ligt veel hoger dan het aantal aangiften.

Naast de harde cijfers, is het ook interessant te kijken naar welke specifieke vormen van cybercrime hedendaags zo in opmars zijn. Welke tactieken gebruiken criminelen? En wat kun je doen om je te wapenen? We besloten enkele experts te raadplegen voor meer inzicht in wat er gebeurt in Nederland, om zo de harde cijfers beter te kunnen duiden.

Esther Mieremet – Projectleider Veiliginternetten.nl

Esther MieremetWe spraken onder meer met Esther Mieremet, projectleider bij veiliginternetten.nl. Dit is een website waarop mensen praktische uitleg kunnen vinden over veilig internetten. Zo zijn er bijvoorbeeld tips beschikbaar over hoe je veilig omgaat met online privacy. Veiliginternetten.nl is een gezamenlijk initiatief van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat, het ministerie van Justitie en Veiligheid / Nationaal Cyber Security Centrum, ECP | Platform voor de InformatieSamenleving, en het bedrijfsleven.

Vriend-in-noodfraude

Mieremet meldt dat uit cijfers van de Fraudehelpdesk blijkt dat er in de afgelopen periode meer meldingen binnen zijn gekomen over vriend-in-nood-fraude dan in heel 2019 bij elkaar. Vriend-in-nood fraude is een appje, smsje of mailtje waarin derden vragen of een slachtoffer geld wil overmaken, uit naam van een familielid of vriend, die zogenaamd in geldnood is. Vervolgens maakt het slachtoffer geld over, waarna hij of zij naar dat geld kan fluiten.

Online communicatie werkt criminelen in de hand tijdens de pandemie

Uit de bezoekerscijfers van Veiliginternetten.nl ziet Mieremet recentelijk een enorme stijging (meer dan drie keer zoveel) van bezoekers op de onderwerpen “nepmail” en “neptelefoontje”. Ook is er een stijging in bezoekers die willen weten hoe veilig hun wachtwoord is. In deze periode, met veel thuiswerken, veel thuis zijn en veel communicatie via de online-wereld, krijgen cybercriminelen dan ook de mogelijkheid om snel en in groten getale te acteren.

De belangrijkste vuistregels van Veiliginternetten.nl voor online bescherming zijn volgens Mieremet de volgende:

  1. Kies een lang wachtwoord en gebruik verschillende wachtwoorden voor verschillende apps en/of systemen.
  2. Eerst checken, dan klikken; krijg je dus een linkje toegestuurd, klik hier dan niet zomaar op.
  3. Bel altijd eerst de betreffende vriend of het betreffende familielid, als je de vraag krijgt om geld over te maken.
  4. Ben je slachtoffer? Doe online aangifte (https://www.politie.nl/aangifte-of-melding-doen).
  5. In geval van fraude, meld die dan bij de Fraudehelpdesk (https://www.fraudehelpdesk.nl).
  6. Misleidende tactieken kunnen ook emotioneel verregaande consequenties hebben. Mocht je erover willen praten, ga dan naar Slachtofferhulp Nederland (www.slachtofferhulp.nl).

Maria Genova – Journalist & schrijver over cybercrime en data security

Maria GenovaWe spraken ook met Maria Genova, journalist en schrijver op het gebied van identiteitsfraude, privacy en data security. Zij schreef onder meet het goed ontvangen boek ‘What the Hack’. Daarnaast geeft Genova lezingen en webinars over cybercrime om zo veel mogelijk toekomstige slachtoffers te voorkomen. Op haar website zijn quizzen over hacks en datalekken van verschillende sectoren te vinden, om te laten zien wat er allemaal gebeurt in de praktijk. Die kunnen gratis aangevraagd worden via www.mariagenova.nl

WhatsApp en identiteitsfraude

Volgens Genova vindt er momenteel een explosieve toename plaats van vrijwel alle vormen van cybercrime. Ze stelt dat berichtjes via sms en WhatsApp de laatste tijd het gevaarlijkst zijn, omdat deze miljoenen euro’s schade kunnen veroorzaken in een paar maanden tijd. Bovendien worden de daders bij WhatsApp-fraude steeds gehaaider.

Een andere opkomende tactiek is datingfraude, waar men zich als iemand anders voordoet op dating-apps en -sites. Daarnaast is het misbruik van zwakke wachtwoorden volgens Genova enorm toegenomen. Phishing blijft ook relevant, omdat veel mensen nooit geleerd hebben hoe ze de betere phishingmails kunnen herkennen. Er werd recentelijk dan ook melding gemaakt van een sterke stijging in phishing-mails uit naam van de Belastingdienst. Criminelen proberen via die weg bijvoorbeeld DigiD-gegevens te bemachtigen, met alle gevolgen van dien.

Zoals eerder aangegeven, laten de statistieken van het CBS en de politie niet het hele verhaal zien. Volgens Genova zijn de fraudemeldingen bij de Belastingdienst verdriedubbeld in april (van 2000 naar 6000 meldingen per week). Het aantal pogingen tot cybercrime ligt dus vele malen hoger dan het aantal daadwerkelijk geregistreerde misdrijven bij de politie.

In veel gevallen is het ook nog zo dat criminelen mensen zover krijgen om zelf geld over te maken, wat betekent dat er in principe een legitieme transactie plaatsvindt. Als dat gebeurt is er nog maar weinig wat banken en andere instanties voor slachtoffers kunnen betekenen.

Smartphones groot aanvalsoppervlak

Wat volgens Genova flink onderschat wordt, is de veiligheid van smartphones. In slechts een jaar tijd verschenen er ruim vier miljoen nieuwe schadelijke apps in onder meer de Play Store en de App Store. Deze apps laten bijvoorbeeld advertenties zien, maar ze kunnen ook persoonlijke data verzamelen. Zelfs meekijken welke sites je bezoekt is niet uitgesloten. Met name bij gratis apps is dat vaak een grote inkomstenbron.

In deze categorie is er een gigantische hoeveelheid software die gebruikt kan worden voor online stalking. Apps voor ouderlijk toezicht kunnen bijvoorbeeld worden misbruikt om iemand te bespioneren. In dat geval is er slechts heel even fysieke toegang nodig tot het toestel van het slachtoffer. Daarna kan de app echter verborgen functioneren en constant alles doorsturen wat het slachtoffer doet.

Ook misère in het bedrijfsleven

Op bedrijfsniveau komt bovengenoemde vorm van spionage ook voor. Genova vertelt dat zelfs topmensen van grote bedrijven op deze manier bleken te zijn gehackt. Ook ransomware en CEO-fraude in het bedrijfsleven komen veel voor. “Met 5 gerichte mailtjes (voor CEO-fraude, red.) heb je zo 19 miljoen binnen. (…) Vooral bij het MKB is ransomware een ramp, maar ook grote bedrijven betalen tonnen tot miljoenen om hun gegevens terug te krijgen”, aldus Genova.

Gestolen bedrijfsinformatie brengt bovendien ook geld op op de zwarte markt, oftewel het Dark Web. Met cryptovaluta-betalingen wordt er gehandeld in toegang tot vertrouwelijke informatie van bedrijven, zelfs de grootste bedrijven ter wereld. Genova stelt dat de prijzen steeds lager worden, omdat er ook steeds meer persoonlijke informatie beschikbaar komt door diverse geslaagde hacks.

De effecten van Covid-19 zijn merkbaar

Genova ziet ook zeker een relatie met de coronacrisis. Momenteel misbruiken cybercriminelen de grote aandacht voor de pandemie om computers over te nemen, bankrekeningen te plunderen en bedrijven plat te leggen. Dit gebeurt onder meer met phishingmails namens bekende (gezondheids)organisaties. Ook zijn er veel nepwebsites over corona opgedoken. Kortom, het virus zorgt voor een gloednieuwe manier om slachtoffers om de tuin te leiden.

Jeroen Hentschke – Deskundige cybersecurity

Jeroen HentschkeJeroen Hentschke is momenteel Lead Security & Service Intelligence bij Telindus Nederland. Hij vertelt ons dat hij eigenlijk alleen maar kan bevestigen dat de toename in cybercrime campagnes hand in hand gaat met de Coronacrisis. Vaak is dit gericht op individuen door allerlei varianten van phishing via alle denkbare communicatiekanalen gecombineerd met een flinke portie social engineering. Daarin schuilt voor bedrijven een indirect gevaar omdat medewerkers die momenteel massaal thuiswerken niet beschikken over de professionele security-infrastructuur van het bedrijfsnetwerk. Dat zorgt voor extra kwetsbaarheden.

Op den duur zullen medewerkers zich weer op het bedrijfsnetwerk begeven. Zo kunnen bedrijfsapparaten die gebruikt zijn om thuis te werken een gevaar vormen omdat deze door het gebrek aan security-maatregelen zijn blootgesteld aan cyberdreigingen als malware; via deze apparaten kunnen bedrijfsnetwerken vervolgens verder geïnfiltreerd worden.

David Janssen – Initiatiefnemer VPNgids.nl

David JanssenTer afronding van dit onderzoek wil ook David Janssen, initiatiefnemer van VPNgids.nl, nog wat inzichten meegeven. Ook al kan een goed antivirusprogramma in combinatie met een goede VPN reeds de nodige bescherming bieden op internet, toch is dit niet genoeg om bepaalde vormen van cybercriminaliteit adequaat te pareren. In het bijzonder wil Janssen spoofing en Whatsapp-hijacking onder de aandacht brengen. Deze vormen van cybercrime zijn uitermate vilein en kunnen een groot gevoel van onveiligheid geven. Bewustzijn van het bestaan van deze technieken is erg belangrijk, omdat veel mensen niet doorhebben dat cybercriminelen überhaupt op deze wijze kunnen opereren.

Spoofing per e-mail

Bij e-mail spoofing is het zo dat criminelen een e-mailadres weten te faken. Daarbij lijkt het net alsof een mailtje vanaf een bepaald e-mailadres afkomstig is, maar in werkelijkheid is dit niet het geval.  Zo gebeurt het regelmatig dat mensen een e-mailtje krijgen vanaf hun eigen e-mailadres, verstuurd door een cybercrimineel. In een dergelijke mail claimt een cybercrimineel dat hij jouw e-mailaccount heeft gehackt. Het bewijs dat daarvoor gepresenteerd wordt is het feit dat de crimineel jou dit e-mailtje stuurt vanaf je eigen e-mailadres. En dit lijkt ook zo te zijn, maar het gaat dus om manipulatie. In werkelijkheid komt het mailtje niet van jouw e-mailadres, maar wordt er middels speciale technieken net gedaan alsof dit wel zo is. Criminelen gebruiken dit onder meer om mensen af te persen. Ze zeggen toegang te hebben tot je computer, je te hebben gefilmd via de webcam, te weten welke websites je bezoekt (bijvoorbeeld pornografie) of andere belastende informatie te hebben. Veelal hebben ze deze informatie in werkelijkheid helemaal niet in handen. Maar ze zullen je onder druk zetten geld over te maken, met de dreiging om al je gevoelige gegevens te delen met je netwerk van vrienden, familie en collega’s als je niet betaalt. Ga hier dus niet in mee.

Spoofing per telefoon

Naast e-mailadressen, kunnen criminelen soms ook telefoonnummers spoofen. Daarbij is het nummer dat in beeld verschijnt vervalst, en dus niet het nummer waarmee daadwerkelijk wordt gebeld. Hoe ziet dit er in de praktijk uit? Je krijg bijvoorbeeld een telefoontje van de Rabobank. Op je scherm zie je een nummer staan dat ook daadwerkelijk van de Rabobank is. Echter, je hebt een oplichter aan de lijn. Om de authenticiteit van het telefoontje te benadrukken zal de oplichter je erop wijzen dat het nummer dat je in beeld ziet, van waaraf zogenaamd gebeld wordt, daadwerkelijk het nummer van de Rabobank is. Echter, dit telefoonnummer kan dus gespoofed worden. Geef nooit zomaar gevoelige informatie af als je wordt gebeld door de bank en wees je er bewust van dat deze vorm van cybercrime bestaat. Door zelf je bank terug te bellen en daarbij het officiële nummer te gebruiken dat op de website vermeld staat, zorg je ervoor dat je een authentieke bankmedewerker aan de lijn krijgt.

WhatsApp-hijacking

WhatsApp-fraude is hard in opkomst. En daarbij zijn er steeds nieuwe varianten die zich aandienen. Bij de meer traditionele vorm van WhatsApp-fraude krijg je een berichtje van een bekende die zogenaamd een nieuw nummer heeft. Na de nodige inbedding krijg je uiteindelijk het verzoek geld over te maken, of het verzoek om bepaalde informatie te delen. Bel iemand in zo’n geval altijd op en neem er geen genoegen mee als iemand niet opneemt; je moet de bevestiging krijgen dat het daadwerkelijk de juiste persoon betreft. Bel de desbetreffende persoon ook via het ‘oude’ nummer wat je nog van hen hebt, om te verifiëren dat deze persoon daadwerkelijk een nieuw nummer heeft.

Een vileine vorm van WhatsApp-fraude die recent ook wordt gesignaleerd, is WhatsApp-hijacking. Hierbij lukt het criminelen om daadwerkelijk toegang te krijgen tot iemands echte WhatsApp-account, en deze te klonen op een nieuw toestel. Je kan eenzelfde WhatsApp namelijk geïnstalleerd hebben op meerdere toestellen, en eventueel ook inloggen via WhatsApp Web op desktop. In zo’n geval kan je dus een WhatsApp-berichtje ontvangen van een bekende in een bestaande chat, waarbij het telefoonnummer gewoon klopt. Maar in werkelijkheid heb je dus te maken met een oplichter. Mocht iemand een verzoek doen om geld over te maken, dan is ook hier het devies om altijd eerst te bellen. Ruik je onraad, probeer dan altijd de persoon van wie de account is te contacteren. Door niet via WhatsApp maar via de vaste lijn te bellen, krijg je de juiste persoon te pakken.

Stuur bovendien nooit zomaar verificatiecodes door via WhatsApp. Als een crimineel reeds toegang heeft tot de WhatsApp-account van een bekende van je, kan het zijn dat jouw WhatsApp-account het volgende doelwit is. Je telefoonnummer heeft de cybercrimineel immers al; hiermee registreert de crimineel jouw WhatsApp-account op een tweede toestel. Echter, jij zult dan een SMSje krijgen van WhatsApp met een verificatiecode, om te bevestigen dat je jouw WhatsApp-account daadwerkelijk op een tweede toestel wil installeren. Tegelijkertijd zal de cybercrimineel je een berichtje sturen vanaf de gehackte account en zich voordoen als een bekende van je: “Sorry, ik heb zojuist een verificatiecode naar jouw nummer laten sturen, maar die is eigenlijk voor mij bedoeld. Zou je die code even door kunnen sturen? Dankjewel!”. Deze code heeft de crimineel nodig om jouw WhatsApp-account succesvol op een tweede toestel te installeren; geef deze code dus nooit door. Als het een cybercrimineel op deze manier lukt om jouw account te hijacken, dan merk je dit in eerste instantie vaak niet eens. WhatsApp werkt nog gewoon op jouw toestel, maar dus ook op een tweede toestel dat in handen is van criminelen. Criminelen kunnen door tactisch berichtjes te verwijderen ook best goed verborgen houden dat er iets geks aan de hand is met je account. Wees dus op je hoede.

Auteur
Techredacteur
Hoofdauteur
Cybersecurity analist
Illustraties
Techredacteur
Plaats een reactie
Een reactie plaatsen