Clearview stopt met verkoop gezichtsherkenningstechnologie aan bedrijfsleven

Logo van Clearview AI op een smartphone met profielfoto's op de achtergrond

Clearview AI belooft zijn gezichtsherkenningstechnologie niet langer aan commerciële partijen in de VS te verkopen. Het bedrijf mag zijn diensten nog wel verlenen aan opsporingsinstanties en overheden. De American Civil Liberties Union (ACLU) ziet de schikking als een overwinning.

Dat meldt de belangenorganisatie op zijn website.

Gezichtsherkenningstechnologie Clearview niet gebruikt in Nederland

Clearview AI is een Amerikaans bedrijf dat zich bezighoudt met de ontwikkeling van gezichtsherkenningstechnologie. Door de jaren heen heeft het bedrijf een database opgebouwd dat uit meer dan tien miljard gezichtsprofielen bestaat. Om deze database op te zetten, maakte het gebruik van scraping software. Dat is een programma dat automatisch openbare bronnen op het internet bezoekt en profielfoto’s met bijbehorende informatie verzamelt. Een gepatenteerd gezichtsherkenningsprogramma bouwt vervolgens een gezichtsherkenningsdatabase op.

Tegen betaling mogen opsporings- en handhavingsinstanties wereldwijd gebruik maken van de zoekfunctie van de database. Alleen in de VS zijn er meer dan 2.400 instanties die dat doen. Zo maakte de FBI gebruik van de software om relschoppers die deelnamen aan de bestorming van het Capitool te identificeren en op te sporen. De directeur van de inlichtingendienst vond de inzet van deze technologie in dit geval gerechtvaardigd.

Ook in Nederland zou de technologie van Clearview gebruikt worden door de politie. Toenmalig minister voor Rechtsbescherming Sander Dekker ontkende dat. “Het gebruik van Clearview is niet verenigbaar met de wettelijke bepalingen en is in strijd met onze grondrechten. Het verzamelen en verwerken van persoonsgegevens ten bate van strafvordering moet gericht zijn op een concreet doel, moet gebaseerd zijn op de wet, en moet voldoen aan de beginselen van proportionaliteit en subsidiariteit. En hierop moet toezicht mogelijk zijn”, zo schreef Dekker in een brief aan de Tweede Kamer.

Gezichtsherkenningstechnologie is schending van burgerrechten

Tegenstanders en critici maken zich al jaren grote zorgen om de werkwijze van Clearview AI. Zij vinden dat de gezichtsherkenningstechnologie van het bedrijf de privacy van burgers schendt. Bovendien kan gezichtsherkenning leiden tot discriminatie, rassenongelijkheid, massasurveillance en etnisch profileren.

Grote Amerikaanse techbedrijven als IBM, Amazon en Microsoft hebben om die reden het gebruik van gezichtsherkenningstechnologie gestaakt of aan banden gelegd. Zij wachten tot politici in Washington wetgeving introduceren die meer duidelijkheid geeft over de toepassingsmogelijkheden.

ACLU en Clearview treffen schikking

De ACLU besloot niet om daar op te wachten en stapte naar de rechter. In de aanklacht eiste de Amerikaanse burgerrechtenorganisatie dat Clearview AI stopte met de verkoop en gratis distributie van zijn database met gezichtsprofielen aan commerciële partijen binnen de VS. Clearview beloofde in de rechtbank om gehoor te geven aan deze oproep.

Verder biedt het bedrijf de komende vijf jaar zijn diensten niet aan in de staat Illinois. In de overige staten mag Clearview wel zaken doen met de federale overheid, overheidsinstanties en opsporingsdiensten. Inwoners van Illinois mogen bovendien een opt-outverzoek indienen bij het bedrijf om hun gezicht uit de profielendatabase te laten verwijderen. In de schikking staat dat Clearview een bedrag van 50.000 dollar reserveert om advertenties voor deze opt-outmogelijkheid aan te bieden.

ACLU is blij met de schikking. “Door Clearview te verplichten de baanbrekende biometrische privacywet van Illinois na te leven, niet alleen in de staat, maar in het hele land, toont deze schikking aan dat strenge privacywetten echte bescherming kunnen bieden tegen misbruik. Clearview kan de unieke biometrische kenmerken van mensen niet langer behandelen als een onbeperkte bron van winst. Andere bedrijven zouden er goed aan doen hiervan nota te nemen, en andere staten zouden het voorbeeld van Illinois moeten volgen door strenge biometrische privacywetten vast te stellen”, zo vertelt een medewerker van de burgerrechtenbeweging.

Clearview schendt Europese privacywetgeving

Ook in andere Europese landen maakt men zich zorgen over Clearview AI. Toezichthouders en privacyorganisaties uit Frankrijk, Italië, Griekenland, Oostenrijk en het Verenigd Koninkrijk dienden vorig jaar gezamenlijk een klacht in tegen het bedrijf. Zij menen dat Clearview de Europese privacyregels schendt door op grote schaal en geautomatiseerd biometrische gegevens van Europese burgers te verzamelen. Daarvoor is geen expliciete toestemming gegeven en bestaat geen juridische basis. Verder is Clearview AI niet transparant genoeg over wat ze met de vergaarde data doet en voldoet het bedrijf niet aan het beginsel van dataminimalisatie.

“De technologie van Clearview en het gebruik ervan veroorzaken schade die de Europese wetgeving over gegevensbescherming moest verhelpen. Privacy International roept de regelgevers dan ook op om gecoördineerde handhavingsmaatregelen te nemen om personen te beschermen tegen deze zeer invasieve en gevaarlijke praktijken”, schreef Privacy International in een persverklaring.

Europese lidstaten leggen miljoenenboetes op aan Clearview

De Italiaanse toezichthouder legde Clearview in maart van dit jaar een boete van 20 miljoen euro op. De privacywaakhond concludeerde dat het bedrijf onrechtmatig biometrische gegevens en locatiegegevens van Italiaanse burgers verzamelde en verwerkte. Ook overtrad het bedrijf de Europese privacywetgeving en was het niet open en eerlijk over haar dataverzamelingspraktijken.

De Information Commissioner’s Office (ICO) deelde eind vorig jaar een boete van 17 miljoen pond uit aan Clearview AI wegens het overtreden van de Britse privacyregels. Toezichthouders uit Frankrijk, Zweden, Duitsland, Canada en Australië gaven het bedrijf de opdracht om niet langer foto’s van burgers te verzamelen, en reeds foto’s die reeds in de database staan te verwijderen.

Techredacteur
Techliefhebber pur sang: Anton is gek op alles wat met technologie en internet te maken heeft. Cybersecurity, privacy en internetcensuur hebben dan ook zijn volle aandacht. Meer over Anton.
Plaats een reactie
Een reactie plaatsen