Europese toezichthouders klagen Clearview AI aan

Lege stoelen in de rechtszaal

Diverse nationale privacywaakhonden en privacyorganisaties slepen Clearview AI voor de rechter. Het Amerikaanse techbedrijf verzamelt op grote schaal en geautomatiseerd foto’s van mensen op het internet. Vervolgens krijgen opsporingsdiensten en andere instanties tegen betaling toegang tot deze database. De aanklagers stellen dat in strijd is met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Privacy International schrijft dat de Britse, Franse, Italiaanse, Griekse en Oostenrijkse toezichthouders en privacyvoorvechters de hand ineen hebben geslagen.

Dit moet je weten over Clearview AI

Clearview AI is technologiebedrijf dat zich gespecialiseerd heeft in gezichtsherkenning. Het beschikt over een database die naar verluidt is samengesteld uit meer dan drie miljard gezichten. Om deze database samen te stellen maakt het bedrijf gebruik van scraping software. Deze scant automatisch het internet af naar menselijke gezichten. Deze worden vervolgens door een gepatenteerd gezichtsherkenningsprogramma gehaald om een database op te bouwen.

Clearview AI zegt dat veel profielfoto’s afkomstig zijn van rijbewijzen en politiedepartementen die daderfoto’s maken. Het grootste gedeelte wordt echter verzameld uit openbare bronnen op het internet, zoals sociale media. De software van Clearview AI werkt als volgt: als een agent een zoekopdracht uitvoert, dan levert de software een link naar het webadres waar het gezicht van deze persoon is aangetroffen, zoals een Facebook-account. Vanuit dit aanknopingspunt kan de politie hun onderzoek voortzetten.

Opsporings-, handhavings- en aanverwante instanties krijgen tegen betaling toegang tot deze omvangrijke database. Alleen al in de Verenigde Staten maken meer dan 2.400 instanties gebruik van de gezichtsherkenningssoftware, variërend van politie tot organisaties die zich bezighouden met het opsporen van slachtoffers van mensenhandel. Vlak na de bestorming van het Capitool begin januari, maakte de FBI gebruik van de diensten van Clearview AI om relschoppers te identificeren en op te sporen.

‘Clearview AI overtreedt Europese privacyregels’

Er is luid protest tegen de gezichtsherkenningssoftware van Clearview AI. De Zweedse toezichthouder Integritetsskydds Myndigheten en de regionale privacywaakhond uit Hamburg HmbBfDI dienden begin dit jaar een aanklacht in tegen het Amerikaanse technologiebedrijf. Toezichthouders en privacyvoorvechters uit het Verenigd Koninkrijk, Frankrijk, Italië, Griekenland en Oostenrijk denken dat ze meer kans maken om Clearview AI aan te pakken door samen een vuist te vormen. Daarom hebben ze gezamenlijk een aanklacht geformuleerd.

De toezichthouders beschuldigen Clearview AI ervan de Europese privacyregels te overtreden. Het bedrijf verzamelt naar eigen zeggen op grote schaal biometrische gegevens van Europese burgers. Het massaal verwerken van reguliere en bijzondere persoonsgegevens is niet toegestaan, tenzij daar expliciet toestemming voor is gekregen of er een juridische basis is. Dat is bij Clearview AI niet het geval. Verder is het bedrijf niet transparant genoeg over wat ze met de vergaarde data doet, houdt het zich niet aan het beginsel van dataminimalisatie en is de inzet van de gezichtsherkenningssoftware wetten door politiële diensten een overtreding.

“De technologie van Clearview en het gebruik ervan veroorzaken schade die de Europese wetgeving over gegevensbescherming moest verhelpen. Privacy International roept de regelgevers dan ook op om gecoördineerde handhavingsmaatregelen te nemen om personen te beschermen tegen deze zeer invasieve en gevaarlijke praktijken”, schrijft Privacy International in een persverklaring.

Gezichtsherkenningstechnologie is een veelbesproken en omstreden onderwerp

Gezichtsherkenningstechnologie is een heet hangijzer, niet alleen in Europa maar ook in de VS. Mensenrechtenorganisaties roepen al geruime tijd dat deze technologie de privacy van Amerikaanse burgers schendt, vooral die van zwarte mensen en andere minderheden. Het Amerikaanse bedrijfsleven vroeg aan Washington om met wetgeving op de proppen te komen die de inzet van gezichtsherkenning reguleert.

IBM was het eerste bedrijf dat afgelopen jaar aankondigde te stoppen met het onderzoeken, ontwikkelen en aanbieden van gezichtsherkenningstechnologie. In juni zei algemeen directeur Arvind Krishna dat de techniek te vaak wordt gebruikt om onschuldige mensen in de gaten te houden. Om discriminatie, rassenongelijkheid, massasurveillance en etnisch profileren tegen te gaan, is wetgeving op het gebied van gezichtsherkenning volgens hem noodzakelijk.

Amazon en Microsoft kondigden afgelopen jaar eveneens aan om tijdelijk te stoppen met de levering van gezichtsherkenningstechnologie aan de Amerikaanse politie en handhavingsinstanties. Instanties die de techniek gebruiken om slachtoffers van mensensmokkel te helpen, werden uitgezonderd. Net als IBM eisten de bedrijven dat de regering nationale wetgeving op dit gebied formuleert om misbruik en (raciale) ongelijkheid tegen te gaan.

Jeff Bezos, CEO van Amazon, gaf de overheid één jaar de tijd om met regelgeving op de proppen te komen. Omdat de regering tot op heden geen regels heeft geformuleerd omtrent gezichtsherkenning, besloot de online retailer eerder deze maand om het moratorium op Rekognition voor onbepaalde te verlengen. Mensenrechtenorganisaties als de American Civil Liberties Union (ACLU) waren opgelucht over het besluit van Bezos.

Techredacteur
Techliefhebber pur sang: Anton is gek op alles wat met technologie en internet te maken heeft. Cybersecurity, privacy en internetcensuur hebben dan ook zijn volle aandacht. Meer over Anton.
Plaats een reactie
Een reactie plaatsen