Cyberpesten een groot probleem, vooral voor homo- en biseksuele jongeren

Meisje kijkt verdrietig naar telefoon, omdat ze online gepest wordt.

Volgens cijfers van het CBS (Centraal Bureau voor de Statistiek) worden homo- en biseksuele jongeren tussen de 12 en 25 jaar ruim twee keer zo vaak online gepest, gestalkt of bedreigd als heteroseksuele jongeren. De percentages lagen in 2018 respectievelijk op 11,4 en 5 procent.

Dit zijn de resultaten van een enquête onder 38.000 internetgebruikers. Het CBS is vandaag met de resultaten naar buiten getreden.

Homo- en biseksuelen ook vaker slachtoffer van seksueel getint pestgedrag

Niet alleen worden homo- en biseksuele jongeren vaker online gepest, ook het aandeel van seksueel getinte pesterijen is groter onder deze groep slachtoffers. 5,3 procent van de pesterijen die zij ondergaan is seksueel getint. Bij heteroseksuele jongeren is dit 1,6 procent. Bij dit soort online pestgedrag kan men o.a. denken aan roddelen, pesten, stalken en dreigen met (seksueel) geweld. Ongeacht hun geaardheid, hebben meisjes globaal vaker te maken met seksueel getint online pestgedrag dan jongens, stelt het CBS.

Volgens het CBS worden in Nederland ruim 140.000 jongeren tussen de 12 en 25 jaar online gepest, gestalkt of bedreigd. Meisjes hebben hier bijna twee keer zo vaak mee te maken als jongens (7,1 procent tegenover 3,6 procent). Bijna één op de vijfentwintig jongeren (3,9 procent) geeft aan dat online laster het meest voorkomende probleem is bij hem of haar. 1,9 procent van de jongeren kreeg naar eigen zeggen te maken met online stalking en 1 procent met bedreiging met geweld. Als het gaat om seksueel getinte opmerkingen kwam dat bij meisjes bijna zes keer zo vaak voor dan bij jongens (2,8 procent tegenover 0,5 procent). De meeste slachtoffers vallen zoals gezegd onder home- en biseksuele jongeren.

Wat kun je doen als je online gepest wordt?

Cyberpesten is een serieus probleem in Nederland. Dat laten de bovenstaande cijfers maar weer zien. Gelukkig zijn er een paar dingen die je kunt doen als jijzelf of jouw kind online gepest wordt. Zo is het altijd goed om screenshots te maken van de pesterijen. Op deze manier verzamel je eventueel bewijsmateriaal. Dit kan handig zijn mocht er bemiddeling van school of officiële instanties aan de pesterijen te pas moeten komen. Ook is dit bewijs, in nog ergere gevallen, belangrijk bij het doen van aangifte.

Praat met anderen, bijvoorbeeld je ouders of andere familie, over de online pesterijen. Zij kunnen met je meedenken en je belangrijk advies geven. Dit advies van ouders of familie kan, vooral bij (jongere) kinderen, ook ernstig online wangedrag zoals online grooming voor seksueel misbruik en “sexting pesterijen” helpen voorkomen.

Tot slot kun je, als je online gepest wordt, hulp vragen bij instanties die speciaal hiervoor in het leven zijn geroepen. Denk aan organisaties als meldknop.nl en stoppestennu.nl.

Voor meer tips over wat te doen bij online pesten en ander online wangedrag, kun je terecht bij ons kind en jeugd dossier.

Let op: de meeste slachtoffers melden online pestgedrag niet

Het oplossen van online pesten is vaak al vrij complex, maar wat het nog moeilijker kan maken is dat het vaak niet gemeld wordt. Volgens cijfers van het CBS, meldt slechts 36,7 procent van de slachtoffers online pesterijen bij familie, vrienden of een leerkracht. 8 procent stapt naar de politie. Het aantal aangiftes ligt nog lager: slechts 4,8 procent.

Uiteraard is een belangrijke eerste stap het herkennen van online pesten. Voornamelijk voor ouders van slachtoffers kan dit lastig zijn. Immers, kinderen die gepest worden praten hier meestal niet graag over. Daarom kan het als ouder handig zijn om ook digitaal ouderlijk toezicht te houden over je kind. In dit artikel lees je hoe je dat het beste kunt doen.

Tech-journalist
Nathan is een internationaal opgeleide journalist en hij heeft vooral interesse in de preventie van cybercrime, vooral waar het kwetsbare groepen betreft. Voor VPNgids.nl doet hij onderzoek op het gebied van cybersecurity, internetcensuur en online privacy.
Plaats een reactie
Een reactie plaatsen