VPN trends: waarom steeds meer Nederlanders een VPN gebruiken

Groep laptopgebruikers in Nederlandse bibliotheek

Het fenomeen VPN wint geleidelijk aan bekendheid en populariteit. Met een VPN (Virtual Private Network) wordt je internetverkeer beveiligd, geanonimiseerd en omgeleid via een externe server. Dit brengt enkele voordelen met zich mee. Zo maakt het internetten op openbare wifi-netwerken veiliger en waarborgt het je privacy, doordat je IP-adres verborgen blijft voor andere partijen. Ook kun je restricties omzeilen op bijvoorbeeld streamingdiensten en websiteblokkades in landen waar censuur wordt toegepast.

Wij vroegen ons af wat de laatste ontwikkelingen op het gebied van VPN-gebruik in Nederland zijn. Hoeveel Nederlanders gebruiken anno 2019 nu eigenlijk een VPN? Wat zijn voor hen de voornaamste redenen om een VPN-verbinding te gebruiken? VPNgids.nl vroeg 800 mensen naar hun ervaringen om een antwoord op deze vragen te vinden. Naast het kunnen inloggen op een bedrijfsnetwerk, blijkt de voornaamste reden voor mensen om een VPN te gebruiken het waarborgen van de online privacy. Opvallend detail is dat daarbij (angst voor) overheidssurveillance een belangrijke rol lijkt te spelen.

VPN in de praktijk: waar gebruiken Nederlanders een VPN voor?

Eén op de vijf Nederlanders heeft wel eens een VPN gebruikt om te kunnen verbinden met een bedrijfsnetwerk of het netwerk van een opleidingsinstelling. Daarnaast bleek zo’n 12% van de Nederlanders wel eens een VPN te gebruiken om anoniemer en veiliger te kunnen internetten. Andere veelvoorkomende redenen voor VPN-gebruik zijn het unblocken van websites, apps of social media (9,5% van de Nederlanders), anoniem downloaden en streamen (9%) en het kijken van een programma of sportwedstrijd achter een internetblokkade (7,5%).

Visual met de Top 6 redenen waarom mensen een VPN gebruiken

VPN-gebruik onder mannen en vrouwen

Ook zochten wij uit hoeveel Nederlanders überhaupt weten wat een VPN is. Het blijkt dat 69,1% van de mannen en 43% van de vrouwen weet wat een VPN inhoudt. Bijna de helft van de mannen heeft er wel eens gebruik van gemaakt, tegenover iets meer dan een kwart van de vrouwen. Drie keer zoveel mannen als vrouwen gebruiken weleens een VPN om de internetverbinding te beveiligen tegen criminelen (15,2% van de mannen tegenover 5,7% van de vrouwen). Vrouwen gebruiken een VPN daarentegen relatief vaak voor het unblocken van websites, apps of social media in het buitenland.

VPN’s worden eveneens meer gebruikt door jongere generaties dan oudere generaties. Meer dan 60% van de mannen tussen de 16 en 29 jaar oud heeft bijvoorbeeld weleens gebruikgemaakt van een VPN. Hetzelfde geldt voor bijna de helft van de vrouwen in die leeftijdscategorie. Deze aantallen zijn aanzienlijk.

Een mogelijke verklaring voor het veelvoudig gebruik van VPN’s onder jongere generaties, is de gestaag toegenomen media-aandacht de afgelopen jaren rondom het belang van veilig, vrij en anoniemer internetten. Er zijn verschillende schandalen aan het licht gekomen, zoals bijvoorbeeld het dataschandaal bij Facebook, en online privacy is ook voor de politiek een heet hangijzer. Hierdoor zijn steeds meer mensen zich bewust van hun online kwetsbaarheid en probeert men zichzelf beter te beschermen. Dit gebeurt onder andere door het gebruik van een VPN. Het gebruik van VPN’s lijkt dus een opkomende trend te zijn die sneller wordt opgepikt door de jongere generaties.
Grafieken die het verschil tussen mannen en vrouwen laten zien op het gebied van VPN gebruik

Groei op de VPN-markt

Uit dit onderzoek van VPNgids.nl blijkt dat vooral jongere generaties veel gebruikmaken van VPN’s. Veel mensen kennen een VPN als een manier om te verbinden met het netwerk van een bedrijf of opleidinsginstelling. Echter is ook de kans om anoniemer te browsen en veilig te kunnen surfen voor velen een motivatie om een VPN te gebruiken. Met zulke resultaten is het overigens ook niet vreemd dat de VPN-markt voor consumenten flink in de lift zit.

Naast de enquête die wij afnamen onder ruim 800 Nederlanders, gingen we namens VPNgids.nl ook in gesprek met verschillende grote VPN-providers om meer zicht op relevante ontwikkelingen in Nederland te krijgen. Enkele marktleiders in de VPN-branche bevestigden dat gebruikers vooral veiligheid en privacy zoeken wanneer zij besluiten een VPN te gebruiken. Daarbij wordt de invoering van de sleepwet genoemd als een van de factoren die het VPN-gebruik in Nederland verder hebben geaccelereerd. Dit is in lijn met bevindingen uit eerder onderzoek, dat aantoont dat bijna 30% van de Nederlanders digitale bestanden wenst te verbergen voor overheidsinstanties.

Hoewel volgens VPN-providers privacy en security de belangrijkste drijfveren zijn voor VPN-gebruik, benoemen providers ook dat de streaming-, communicatie- en entertainmentvoordelen die een VPN biedt belangrijk zijn voor veel mensen. Denk daarbij aan het unblocken van streamingdiensten, of het toegang krijgen tot Skype, WhatsApp en Facebook op bestemmingen waar dit geblokkeerd is. Voor een complete analyse en de interviews met VPN-providers, verwijzen we je naar deze pagina.

Cybersecurity analist
David is cybersecurity analist en een van de oprichters van VPNgids.nl. Sinds 2014 heeft hij internationale ervaring opgedaan in het werken met overheden, NGO's en de private sector als cybersecurity- en VPN-expert en adviseur. Meer over David.
Plaats een reactie
Een reactie plaatsen