Bijna 50% van de Nederlanders verbergt wel eens iets op zijn digital device

Nederlanders zitten te werken op de computer

Uit een recent verspreide enquête van VPNgids.nl komt naar voren dat bijna 50% van de Nederlanders wel eens iets verbergt op zijn of haar smartphone, desktop, USB-stick of laptop. Mensen willen hun bestanden vooral verbergen voor hackers en criminelen, maar ook voor de overheid.

Niet iedereen weet hoe ze goed hun bestanden moeten verbergen

Van alle respondenten geeft 48,4% aan wel eens bestanden te verbergen op een digitaal apparaat. 51,6% doet dit (nog) niet. Van de mensen die hun bestanden niet verbergen, geeft ongeveer een kwart aan dit eigenlijk wel te willen, maar niet zo goed te weten hoe dat moet. Op de totale groep is dit aandeel 11,2%.

Het zijn vooral respondenten boven de 30 jaar die niet weten hoe ze bestanden moeten verbergen (15% van de 30-plussers). In de leeftijdscategorie tot 29 jaar geeft maar 4,3% aan wel hun bestanden te willen verbergen, maar niet te weten hoe dit moet.

Grafiek die laat zien hoeveel mensen bestanden verbergen op hun digital device

Naast hackers, wil men bestanden vooral verbergen voor overheid

Van de ondervraagden geeft 72,8% aan hun bestanden vooral te willen verbergen voor hackers of andere criminelen. De overheid (29,9%) is daarna de belangrijkste partij waarvan Nederlanders niet willen dat deze meekijkt. Collega’s en werkgever (26,7%) staan op plek drie voor wie men bestanden wil verbergen.

Grafiek die laat zien voor welke instanties mensen hun bestanden willen verbergen

Welke bestanden wil men eigenlijk verbergen?

Als het gaat om het soort bestanden dat mensen graag willen verbergen, dan is er een duidelijke top 5 te zien. De bestanden die het merendeel van de ondervraagden wil verbergen zijn wachtwoorden, financiële documenten en identiteitsdocumenten.

Top 5 bestanden die Nederlanders willen verbergen

Externe geheugenopslag favoriet voor het verbergen van bestanden

Er zijn meerdere manieren om bestanden te verbergen op een digitaal apparaat. Vooral de externe geheugenopslag (bijvoorbeeld een USB-stick) is erg populair. Daarna volgen de computer, mobiele telefoon en als laatste de cloud storage. Toch liggen al deze percentages vrij dicht bij elkaar.

Grafiek die laat zien waar mensen hun digitale bestanden verbergen

Verschillen tussen mannen en vrouwen

Als we kijken naar het gedrag van mannen en vrouwen als het aankomt op het verbergen van bestanden, dan zijn er enkele verschillen te zien. De meerderheid van de mannen verbergt momenteel bestanden (57%), terwijl slechts 39% van de vrouwen dit doet. Dat komt mogelijk doordat 17% van de vrouwen graag bestanden zou verbergen, maar niet weet hoe dat moet. Bij de mannen is dit aandeel slechts 6%.

Mannen verbergen vaker pornografische bestanden in vergelijking tot vrouwen (17,3% tegenover 3,1%). Daarnaast willen juist meer vrouwen dan mannen hun identiteitsdocumenten verbergen (62,7% tegenover 49%).

Verschillen Mannen en Vrouwen Bestanden Verbergen

Tot slot

Uit de enquête blijkt dat relatief veel mensen hun bestanden willen verbergen. Ook valt op dat meer dan 10% dit wel wil, maar niet weet hoe dat precies moet. Dit geeft aan dat er nog veel winst te behalen valt bij het informeren van het grote publiek over hoe om te gaan met privacygevoelige bestanden. Het blijft daarom belangrijk mensen goed te informeren over de mogelijkheden en risico’s van de verschillende opslagmethodes, zoals opslag in de cloud.

Ook zien we dat het verbergen en beheren van wachtwoorden bij veel respondenten een belangrijk thema is. Deze bevinding strookt ook met de opkomst van wachtwoordmanagers de afgelopen jaren. Het verbergen van illegale downloads lijkt minder prominent te spelen bij de geënquêteerden; slechts 5,7% van de respondenten geeft aan dit type bestanden te verbergen.

Wat tevens interessant is, is dat mensen zich vooral zorgen lijken te maken om hackers die uit zijn op hun bestanden. Dit doet ons geloven dat mensen zich vooral behoorlijk zorgen maken om online veiligheid en in wat mindere mate om online privacy.

Onderzoeksverantwoording

Voor dit onderzoek is een online enquête opgesteld en een steekproef gehouden onder de Nederlandse bevolking. De bevraagden omvatten een representatieve verdeling tussen mannen en vrouwen en verschillende leeftijdscategorieën.

Techredacteur
Quinten is inmiddels al enkele jaren als cybersecurity- en VPN-expert betrokken bij VPNGids. Daarbij richt hij zich vooral op hoe je content kunt unblocken. Tevens maakt hij de infographics voor de website. Meer over Quinten.
Plaats een reactie
Een reactie plaatsen