groenlinks

GroenLinks wil uitleg van minister De Jonge over uitwerking corona-app

Laatst bijgewerkt: 21 oktober 2020
Leestijd: 4 minuten, 38 seconden

Kathalijne Buitenweg en Corinne Ellemeet van GroenLinks willen dat minister Hugo de Jonge van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) tekst en uitleg geeft over de corona-app. De politici willen onder meer van de minister weten waarom het programma van eisen van de GGD niet openbaar is, en of het bericht klopt dat de app gebruik gaat maken van bluetooth-technologie.

Dat blijkt uit schriftelijke Kamervragen die door Buitenweg en Ellemeet zijn ingediend.

Transparantie

De directe aanleiding voor de vragen van de Kamerleden van GroenLinks, is de kritische houding van Bits of Freedom over de corona-app. Afgelopen week vertelde de belangenorganisatie dat ze door minister De Jonge gevraagd is om deel uit te maken van de begeleidingscommissie. Deze groep van externe deskundigen verstrekt een advies aan de minister van VWS over de app. Daarbij letten de participanten onder meer op de privacy, veiligheid en werking van de app.

Na veel wikken en wegen besloot Bits of Freedom om de uitnodiging van minister De Jonge naast zich neer te leggen. De belangenorganisatie vindt dat de minister niet transparant genoeg is en fundamentele vragen niet beantwoordt. Zo is niet helder welk probleem de minister precies probeert op te lossen en hoe hij dit denkt te doen. Ook vroeg de groep zich af waarom De Jonge niet open is over het programma van eisen dat is opgesteld door de GGD. Bits of Freedom deed een beroep op de Wet openbaarheid bestuur (Wob) om deze informatie boven te krijgen, maar zonder succes. “ Als je anderen écht wilt meenemen ben je niet alleen open over de tussenresultaten, maar ook over je vertrekpunt”, zo schreef de belangenvereniging.

Effectiviteit

Bits of Freedom zei dat het goed is dat de minister van VWS openstaat voor kritiek van buitenaf, “als daar tenminste naar geluisterd wordt”. Door de homogene samenstelling van de begeleidingscommissie is de activistische beweging er niet van overtuigd dat ze een gedegen advies kan samenstellen. “In een team bestaand uit acht witte mannen, hoe deskundig ook, zullen essentiële perspectieven ontbreken die noodzakelijk zijn wanneer je een app maakt die voor alle Nederlanders moet werken. In onze input aan het ministerie schreven we daarom ook dat interdisciplinariteit, diversiteit en co-creatie van essentieel belang zijn”, aldus Bits of Freedom.

Een andere punt waar Bits of Freedom kritisch over is, is dat minister De Jonge kenbaar heeft gemaakt dat de corona-app gebruik gaat maken van het framework waar Apple en Google momenteel aan werken. “Dat is een grote beslissing, in allerlei opzichten”, zo vindt de belangenorganisatie. Daarnaast geeft de groep te kennen dat ze vindt dat de minister te weinig heeft gedaan met de eerdere inbreng van Bits of Freedom. Ze denkt dan ook niet dat het zin heeft om deel te nemen aan de begeleidingscommissie.

Tot slot is Bits of Freedom, in tegenstelling tot minister De Jonge, niet heilig overtuigd van de effectiviteit van de app. “We zijn overtuigd van het nut van bron- en contactonderzoek en het goede werk dat de GGD verzet. Wat we niet begrijpen is waarom de minister een ontzettend effectief middel nu probeert te vervangen met een minder effectieve en onbewezen digitale oplossing.”

Kamervragen

De kritische standpunten van Bits of Freedom waren voor GroenLinks-Kamerleden Kathalijne Buitenweg en Corinne Ellemeet aanleiding om minister De Jonge het vuur aan de schenen te leggen. Ze willen van de bewindsman horen wat hij daarvan vindt. Ook zijn de politici benieuwd naar het standpunt van de minister over de claim dat het ministerie te weinig gedaan zou hebben met de adviezen van het Veilig Tegen Corona initiatief, waar Bits of Freedom de aanjager is.

Buitenweg en Ellemeet willen verder van minister De Jonge horen waarom het door de GGD opgestelde programma van eisen voor digitale ondersteuning niet openbaar is. Ze zijn nieuwsgierig of de minister bereid is deze openbaar te maken. Ook hebben de Kamerleden vragen over de claim dat de minister bluetooth-technologie gaat inzetten. “Op basis waarvan is dat besluit genomen? En hoe verhoudt dit besluit zich tot de twijfels over de geschiktheid van bluetooth-technologie die zijn geuit door verschillende experts tijdens het rondetafelgesprek Corona-app van 22 april?”, zo schrijven de Kamerleden.

Beide politici vragen zich tevens af of de minister heeft nagedacht over alternatieven voor digitale ondersteuning van bron- en contactonderzoek. Het gebruik van tokens met UltraWideBand technologie of apps die gebaseerd zijn op het scannen van QR-codes worden bij naam en toenaam genoemd door de Kamerleden. Ze willen van de minister horen of hij bereid is om deze alternatieven alsnog te onderzoeken, als dat nog niet gebeurd is.

Diversiteit

De GroenLinks-Kamerleden zetten hun vraagtekens bij de samenstelling van de externe experts die de overheid gaan helpen bij de ontwikkeling van de app. Ze willen van de minister horen in hoeverre deze groep divers is samengesteld. Tot slot zetten de politici vraagtekens bij de samenstelling van de begeleidingscommissie. Op welke wijze wordt deze samengesteld? Hoe groot wordt deze commissie? En welke disciplines worden erin vertegenwoordigd?

De bal ligt nu bij minister De Jonge. Het is aan hem om een antwoord te formuleren op deze vragen. Het is goed gebruik om dat binnen drie weken te doen.

Update (22 oktober 2020): minister De Jonge heeft de schriftelijke vragen van Buitenweg en Ellemeet beantwoord. Volgens hem stond niet vooraf vast dat de corona-app met bluetooth-technologie moest werken. Bepalende factor om voor bluetooth te kiezen, was dat het de grootste epidemiologische waarde had. Het framework van Apple en Google was gebaseerd op bluetooth-technologie en zodoende het meest geschikt, omdat het voldeed aan de wensen en eisen van de app. Naar alternatieven zoals UltraWideBand-technologie en apps die QR-codes moeten scannen is niet gekeken.

Privacy en security redacteur
Techliefhebber pur sang: Anton is gek op alles wat met technologie en internet te maken heeft. Cybersecurity, privacy en internetcensuur hebben dan ook zijn volle aandacht. 

Meer artikelen uit het ‘Nieuws’ dossier

Reacties
Plaats een reactie
Een reactie plaatsen