Autoriteit Persoonsgegevens wil 100 miljoen euro per jaar

Vrouw toetst getallen in op een rekenmachine

De Autoriteit Persoonsgegevens wil dat het kabinet dat in de maak is de portemonnee trekt. De toezichthouder zegt dat het huidige budget moet verviervoudigen tot 100 miljoen euro om burgers en bedrijven in de toekomst veilig te houden. Alleen zo kan de toezichthouder de alsmaar verder digitaliserende samenleving veilig te houden.

Dat schrijft de Autoriteit Persoonsgegevens in een position paper. De toezichthouder hoopt dat de huidige informateur, Mariëtte Hamer (PvdA), het document gaat gebruiken bij het formatieproces.

‘Er is nu actie vereist’

De toezichthouder stelt dat er nu actie vereist is als Nederland economisch wil blijven groeien en verder digitaliseren. Ons land is naar eigen zeggen een van de meest gedigitaliseerde en innovatieve landen ter wereld. Om ervoor te zorgen dat Nederlandse burgers en bedrijven zich online veilig kunnen bewegen, zijn investeringen noodzakelijk.

In de position paper haalt de Autoriteit Persoonsgegevens het onderzoeksrapport van KPMG aan, dat in november 2020 werd gepubliceerd. Onderzoekers concludeerden dat de privacywaakhond structureel een bedrag van 66,5 miljoen euro nodig heeft om zijn taken naar behoren te kunnen vervullen. Een ruime meerderheid in de Tweede Kamer steunde een motie van de SP die pleitte om het budget voor de toezichthouder uit te breiden. Demissionair minister voor Rechtsbescherming Sander Dekker heeft echter aangegeven de uitvoering van de motie aan een volgend kabinet over te laten.

Takenpakket AP is stuk groter dan andere toezichthouders

Het bedrag van ruim 66 miljoen euro is volgens de Autoriteit Persoonsgegevens onvoldoende. Naar eigen zeggen is een ‘structurele financiering’ van 100 miljoen euro nodig om haar werk goed te kunnen doen. In de paper betoogt de toezichthouder dat de organisatie met onacceptabele achterstanden te kampen heeft. Zo lagen er eind vorig jaar bijna 10.000 klachten nog op de plank.

Ook maakt de privacywaakhond zich grote zorgen over bepaalde ontwikkelingen. In maart meldde de toezichthouder dat het aantal datadiefstallen met 30 procent was toegenomen ten opzichte van 2019. Kwesties als de toeslagenaffaire en het grootschalige datalek bij de GGD laten zien hoe belangrijk het is om zorgvuldig om te springen met persoonsgegevens. “Goed toezicht vergroot ook het vertrouwen in de overheid”, aldus de AP.

Tot slot pleit de toezichthouder dat het takenpakket van de AP groot is. Illegale datahandel, sexting, gezichtsherkenning, Internet of Things (IoT), de inzet van algoritmes, volgsoftware, profilering, wearables en smartphonetechnologie zijn ontwikkelingen die allemaal tot het werkterrein van de Autoriteit Persoonsgegevens behoren. Het werkgebied is zodoende een stuk breder in vergelijking met andere toezichthoudende instanties in Nederland, zoals de Autoriteit Consument & Markt (ACM), Autoriteit Financiële Markten (AFM), De Nederlandsche Bank (DNB) en de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA). In vergelijking met deze instanties vallen het aantal fte en budget van de AP in het niet.

Niet in staat om wettelijke taak als toezichthouder te vervullen

Dit alles rechtvaardigt volgens de Autoriteit Persoonsgegevens een jaarlijkse financiële injectie van 100 miljoen euro. Goed toezicht levert naar eigen zeggen veel op. “Maar door het achterblijven van budget komt dit momenteel niet genoeg van de grond.” Zodoende kampt de privacywaakhond met verschillende knelpunten en grote werkachterstanden en kan ze niet aan haar wettelijke taak als toezichthouder voldoen. “Aanvullende investeringen in 2021, 2022 en 2023 zijn nodig om de opgelopen achterstanden weg te werken”, zegt de AP. En het budget is structureel nodig: “De digitalisering van Nederland en de wereld is immers onomkeerbaar.”

Op dit moment leidt slechts 0,11 procent van de ruim 25.000 privacyklachten tot een sanctie. Afgelopen jaar ontving de Autoriteit Persoonsgegevens ruim 24.000 datalekmeldingen. Slechts in 0,15 procent van de gevallen stelde de toezichthouder daadwerkelijk een onderzoek in. “De AP kan te weinig onderzoeken starten naar aanleiding van klachten en datalekken, zowel nationaal als internationaal”, schrijft de AP. Verder zegt de toezichthouder dat ze onvoldoende capaciteit heeft om bestuurlijke boetes op te leggen, toezicht te houden op algoritmes die persoonsgegevens verwerken en onvoldoende kan deelnemen aan het maatschappelijk debat over relevante vraagstukken, zoals kunstmatige intelligentie en de rol van grote technologiebedrijven.

AP wil investeren in voorlichting

Tevens wil de AP een deel van het geld gebruiken om te investeren in voorlichting aan burgers en bedrijven. “Waar we naartoe willen, is een AP waar zowel burgers als bedrijven kunnen aankloppen en waar zij goed en snel worden geholpen door dé experts op privacygebied.”

“Ons verzoek is daarom onverminderd urgent: geef de AP de middelen die zij nodig heeft voor een volgende kabinetsperiode en realiseer de eerste capaciteitsuitbreiding tijdens de Voorjaarsnota van 2021”, zo eindigt de Autoriteit Persoonsgegevens zijn position paper.

Donderdag debatteert de Tweede Kamer over de Europese privacywetgeving. De Consumentenbond deed eerder vandaag de oproep aan het nieuwe kabinet om werk te maken van de AVG.

Privacy en security redacteur
Techliefhebber pur sang: Anton is gek op alles wat met technologie en internet te maken heeft. Cybersecurity, privacy en internetcensuur hebben dan ook zijn volle aandacht. Meer over Anton.
Plaats een reactie
Een reactie plaatsen