Minister Dekker maakt geen extra geld vrij voor Autoriteit Persoonsgegevens

Minister voor Rechtsbescherming Sander Dekker

Minister Sander Dekker voor Rechtsbescherming legt de motie van SP-Kamerlid Maarten Hijink naast zich neer. In zijn ogen beschikt de toezichthouder niet over ‘een solide datapositie’ om extra budget te verantwoorden. Tevens is de motie niet voorzien van een financiële dekking. Een volgend kabinet moet daarom besluiten of ze al dan niet de motie gaat uitvoeren.

Dat schrijft minister Dekker in een brief aan de Tweede Kamer.

Toezichthouder kampt met onvoldoende capaciteit en financiële middelen

De Autoriteit Persoonsgegevens klaagt steen en been over het nijpende personeelstekort en geringe financiële middelen. En dat terwijl het werk van de toezichthouder met dag ‘belangrijker en omvangrijker’ wordt, zo zei bestuursvoorzitter Aleid Wolfsen afgelopen jaar. In een interview met Trouw sprak hij over ‘lachwekkende achterstanden’.

Het personeelstekort en te kleine budget hebben grote gevolgen. Niet alleen hoe de Autoriteit Persoonsgegevens zijn taak uitvoert, maar uiteindelijk ook voor burgers. In 2020 ontving de AP 27.800 privacyklachten. Daarvan werd slechts 0,04 procent afgehandeld, zo vertelde bestuurslid Katja Mur begin februari tijdens een hoorzitting van de Tweede Kamer naar de taken en financiële middelen van de toezichthouder.

In hetzelfde gesprek vertelde Mur dat maar 0,3 procent van de datalekken leidt tot onderzoek. Verder vertelde het bestuurslid dat de AP amper de capaciteit heeft om boetes op te leggen, voorlichtende activiteiten te verzorgen en projecten als kunstmatige intelligente (AI) en slimme algoritmes die persoonsgegevens verwerken niet van de grond krijgt. Kortom, er is op korte termijn extra geld en personeel nodig.

Ruime meerderheid stemt in met motie voor extra budget AP

Een week na de hoorzitting en het zorgwekkende verhaal van de toezichthouder, kwam de Tweede Kamer in actie. Kamerlid Maarten Hijink (SP) diende een motie in. Daarin vroeg hij het kabinet om meer geld vrij te maken zodat de Autoriteit Persoonsgegevens extra personeel kan aannemen. De motie werd medeondertekend door coalitiegenoot D66 en de oppositiepartijen PvdA, Partij voor de Dieren, PVV, DENK, 50PLUS, GroenLinks en ChristenUnie. Met uitzondering van de VVD, CDA en Forum voor Democratie stemden alle partijen in met de motie.

Minister Dekker weigert om motie uit te voeren

Ondanks dat een ruime meerderheid van 96 stemmen weigert minister Dekker om de motie uit te voeren. In een brief aan de Tweede Kamer schrijft de minister “dat er nog te veel onzekerheden aanwezig zijn om voor de Autoriteit Persoonsgegevens tot een eenduidige, meerjarige, vooruitkijkende capaciteitsraming te komen”. In lekentaal: de toezichthouder kan onvoldoende onderbouwen hoeveel extra geld ze nodig heeft om haar taken uit te oefenen. Minister Dekker zegt in gesprek te zijn met de toezichthouder om meer inzicht te krijgen in de benodigde financiële middelen.

Ook heeft de minister moeite met de term ‘realistisch groeipad’. Deze bewoording wordt in de aangenomen motie gebruikt om het belang van extra geld en personeel voor de Autoriteit Persoonsgegevens te benadrukken. De omschrijving is nergens terug te vinden in het eindrapport dat KPMG vorig jaar opstelde, toen het onderzoek deed naar de personele en financiële middelen van de toezichthouder. In plaats van een harde cijfermatige onderbouwing, maakten de onderzoekers gebruik van expertinschattingen van de AP. Zodoende is in de ogen van minister Dekker het budget van de toezichthouder niet eenduidig te bepalen.

Minister laat besluitvorming over de motie over aan een volgend kabinet

Tot slot schrijft de minister dat hij, gezien de demissionaire status van het kabinet, het niet vindt passen om toezeggingen te doen over de uitvoering van de motie. Er zijn weliswaar geen staatsrechtelijke belemmeringen die een demissionair kabinet verbieden om nieuw beleid te implementeren. De constitutionele praktijk is echter dat een kabinet dat zijn ontslag heeft ingediend zijn resterende tijd gebruikt om ‘op de winkel te passen’ en verkiezingen uit te schrijven.

“Investeringen als deze vragen om fundamentele beleidskeuzes die aan een volgend kabinet zijn. Ik laat de besluitvorming over de uitvoering van deze motie daarom over aan een volgend kabinet”, aldus minister Dekker.

Vorig jaar voerde KPMG onderzoek uit naar de capaciteit van de toezichthouder. De onderzoekers concludeerden dat de privacywaakhond moet groeien naar 470 fte om zijn werk naar behoren te kunnen uitvoeren. Het budget moet eveneens groeien van 24,6 miljoen euro naar ruim 66 miljoen euro in 2025. Tegelijkertijd rapporteerden de onderzoekers enkele onzekerheden: de Autoriteit Persoonsgegevens kon geen kostprijsmodel en betrouwbare tijdsregistratie overhandigen om meer personele en financiële middelen te onderbouwen.

Privacy en security redacteur
Techliefhebber pur sang: Anton is gek op alles wat met technologie en internet te maken heeft. Cybersecurity, privacy en internetcensuur hebben dan ook zijn volle aandacht. 
Plaats een reactie
Een reactie plaatsen