AP: ‘Er zijn tienduizend wachtenden voor u’

Lange rij wachtende mensen

De Autoriteit Persoonsgegevens klaagt opnieuw openlijk over het personeelstekort. De toezichthouder heeft te weinig budget en mensen om zijn wettelijke taken uit te oefenen. “Als iemand ons belt moeten we zeggen: er zijn nog tienduizend wachtenden voor u. Dat is onverantwoord lang.”

Dat zegt Aleid Wolfsen, bestuursvoorzitter van de Autoriteit Persoonsgegevens, tegenover de NOS.

Wolfsen: ‘De wachttijden zijn onverantwoord lang’

Afgelopen jaar ontving de toezichthouder 25.950 privacyklachten van burgers, bedrijven en andere organisaties. In 2019 kwam het aantal meldingen uit op 27.850. Ondanks de daling van 6,9 procent is er volgens Wolfsen weinig reden om te juichen. De daling is te verklaren doordat de klachtenlijn onderbezet was. Daarbovenop dienden minder Nederlanders wellicht een klacht in, omdat men gemiddeld een half jaar moet wachten voordat zijn klacht in behandeling wordt genomen.

Wolfsen klaagt al langer dat zijn organisatie niet in staat is om alle privacyklachten die binnen komen af te handelen. In een interview met dagblad Trouw eind vorig jaar noemde de bestuursvoorzitter de achterstanden al ‘lachwekkend’. Sindsdien heeft hij dit standpunt meerdere malen herhaald in de publiciteit. Zo vertelde Wolfsen eerder deze maand nog dat de Autoriteit Persoonsgegevens niet aan zijn wettelijke verplichtingen kan voldoen.

Tegenover de NOS zegt Wolfsen, zij het in andere bewoordingen, hetzelfde. Als iemand naar de klachtenlijn belt om een privacyklacht aan te kaarten, moet de toezichthouder ‘nee’ verkopen omdat er nog tienduizend klachten op de plank liggen. Die moeten eerst in behandeling genomen worden. “Dat is onverantwoord lang”, aldus Wolfsen.

AP heeft tientallen miljoenen en honderden extra medewerkers nodig

Op dit moment heeft de Autoriteit Persoonsgegevens 184 fte in dienst en moet ze zich zien te redden met een budget van 24,6 miljoen euro. Dat is veel te weinig, zo luidde de conclusie van een onderzoek dat was uitgevoerd door KPMG. Om er op toe te zien dat de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)  wordt nageleefd, zijn er volgens de onderzoekers 470 fulltime banen nodig. Bovendien moet het budget tussen nu en 2025 groeien tot 66 miljoen euro. Wolfsen noemt het aantal medewerkers en het genoemde bedrag “het minimum van het minimum”.

Katja Mur, vicevoorzitter bij de toezichthouder, vertelde de Tweede Kamer begin februari hoe nijpend de situatie bij de organisatie. Een ruime meerderheid van de Kamer steunde een motie van de SP om meer geld vrij te maken voor de privacywaakhond en twee keer zoveel mensen in dienst te nemen.

Ondanks de nadrukkelijke wens van de Tweede Kamer, zei minister voor Rechtsbescherming Sander Dekker de motie niet te zullen uitvoeren. Volgens de minister ontbreekt een gedegen onderbouwing van de benodigde financiële middelen. Ook grijpt hij de demissionaire status van het kabinet aan om de motie naast zich neer te leggen. “Investeringen als deze vragen om fundamentele beleidskeuzes die aan een volgend kabinet zijn. Ik laat de besluitvorming over de uitvoering van deze motie daarom over aan een volgend kabinet”, aldus minister Dekker.

Consumentenbond stapt naar de rechter om behandeling privacyklacht af te dwingen

Niet alleen de bestuursvoorzitter van de Autoriteit Persoonsgegevens klaagt steen en been over de lange wachttijden, het gebrek aan mankracht en het budget dat tekort schiet. De Consumentenbond diende in 2018 namens 50.000 Nederlanders een klacht in tegen Google bij de toezichthouder. Volgens de Bond verzamelt Google meer locatiegegevens van gebruikers bij de lancering van Android 9.0 Pie dan waarvoor zij toestemming.

Inmiddels zijn we twee-en-een-half jaar verder en is de klacht nog altijd niet in behandeling genomen. “Al die tijd krijgen we nietszeggende berichten van de AP waarin wordt verwezen naar de Ierse toezichthouder”, vertelt Gerard Spierenburg van de Consumentenbond. In Ierland staat namelijk het hoofdkantoor van Google. Spierenburg noemt dit ‘ongekend en frustrerend’. De belangenorganisatie probeert nu via de rechter af te dwingen dat de toezichthouder de klacht alsnog in behandeling neemt.

Deskundigen pleiten voor één centrale toezichthouder

Sinds de inwerkingtreding van de AVG in mei 2018, beschikken alle lidstaten over een toezichthoudende instantie. Het is hun taak om te controleren of alle bedrijven die in dat lang gevestigd zijn zich aan de Europese privacywet en -regelgeving houden. Amerikaanse techbedrijven als Google en Facebook hebben hun hoofdkantoor in Dublin staan. Om die reden heeft de Ierse toezichthouder een prominente rol om toe te zien op de naleving van de AVG. Sinds de invoering van de AVG hebben de Ieren slechts één boete opgelegd aan een Amerikaans technologiebedrijf.

Dat kan en moet anders. Er zijn experts die pleiten voor een Europese privacytoezichthouder: één centrale instantie die privacyklachten van Europese burgers afhandelt. Volgens Frederik Zuiderveen, hoogleraar ICT en privaatrecht, is een grensoverschrijdende toezichthouder voor complexe zaken een goed idee. “Je kunt daar kennis centraliseren en Brusselse salarissen bieden.” De Duitse toezichthouder is daar eveneens een voorstander van.

Techredacteur
Techliefhebber pur sang: Anton is gek op alles wat met technologie en internet te maken heeft. Cybersecurity, privacy en internetcensuur hebben dan ook zijn volle aandacht. Meer over Anton.
Plaats een reactie
Een reactie plaatsen