Een boete voor downloaden: alles over torrent downloadboetes

Torrent Downloadboete Hand met Boete uit Laptopscherm

Boete voor downloaden Vrouwe Justitia

Sinds 2014 is het downloadverbod van kracht. Dit betekent dat je voor het downloaden van films, series of muziek waar auteursrechten op rusten, in theorie een boete opgelegd kunt krijgen. De afgelopen jaren bleef de grootschalige opsporing van downloaders nog uit en werden er nog vrijwel geen downloadboetes uitgedeeld.

Filmdistributeur Dutch Filmworks en Stichting Brein hebben tegenwoordig toestemming van de Autoriteit Persoonsgegevens om gegevens van illegale downloaders en uploaders te verzamelen. Dit gebeurt middels het traceren van IP-adressen. Voor de opsporing van illegale downloaders roepen Dutch Filmworks en Stichting Brein de hulp in van ICT-bedrijven. Dutch Filmworks wordt bijvoorbeeld ondersteund door het Duitse ICT-bedrijf Tecxipio, omdat ze in Duitsland reeds veel ervaring hebben met de opsporing van illegale downloaders.

Het downloadverbod kort en krachtig uitgelegd

Sinds 2014 is het downloadverbod van kracht. Dit betekent dat het downloaden van films, series of muziek waar auteursrechten op rusten, verboden is geworden. Het schenden van auteursrechten valt binnen het civiele recht. Omdat dit niet hetzelfde is als ‘strafrecht’, is downloaden dus in letterlijke zin niet strafbaar, in ieder geval niet door de staat. Toch bestaat vandaag de dag wel de mogelijkheid dat je een downloadboete toegestuurd krijgt als de eigenaar van auteursrechtelijk beschermd materiaal een schadevergoeding aanvraagt, omdat jij zijn of haar producten illegaal hebt verkregen of gedistribueerd.

In 2014 al heeft Stichting Brein gezegd dat er vanaf 2015 schadeclaims zouden volgen voor mensen die illegaal downloaden. Toch heeft Brein zich de afgelopen jaren vooral toegelegd op het opsporen en beboeten van uploaders. Dit zijn de mensen die de illegale bestanden online zetten zodat anderen ze kunnen downloaden. In 2018 heeft de organisatie bijvoorbeeld zeventien grote uploaders in de kraag gevat. De Nederlandse filmbranche echter, heeft zich wél toegelegd op het opsporen en beboeten van consumenten die downloaden. Het gaat hier om grote Nederlandse filmdistributeurs als Dutch Filmworks, September Film en Lumière.

Sinds het downloadverbod van kracht werd, trachten de grote Nederlandse filmdistributeurs gegevens te registreren van Nederlanders die illegaal films en series downloaden. In 2016 heeft Stichting Brein officieel toestemming gekregen van de Autoriteit Persoonsgegevens om de IP-adressen en persoonsgegevens van torrentdownloaders te verzamelen. In december 2017 heeft ook Dutch Filmworks toestemming gekregen persoonsgegevens (inclusief IP-adressen) van downloaders te verzamelen en deze voor maar liefst 5 jaar te bewaren. Dit is ook de termijn waarbinnen het bedrijf een schadevergoeding mag vorderen. Brein en Dutch Filmworks werken bij het verzamelen van IP-adressen nauw samen met Duitse ICT-bedrijven. De Duitsers hebben reeds veel ervaring in het opsporen en beboeten van illegale downloaders, daar dat over het algemeen strenger gedaan wordt in ons buurland.

Dutch Filmworks zonder VPN

Hoe werkt dit technisch? Dutch Filmworks registreert het IP-adres van de downloader en traceert dit tot de internetprovider. Vervolgens vraagt DFW bij de internetprovider de NAW-gegevens van de downloader op. Als de internetprovider hiermee instemt of hiertoe verplicht gesteld wordt door de rechter (wat in de toekomst waarschijnlijk steeds vaker zal gebeuren, zoals je verder in dit artikel kunt lezen), is de identiteit van de downloader uiteraard makkelijk te achterhalen.

Tip: Hoe weet je of een bestand legaal of illegaal is?

Lang niet alle downloads via torrentwebsites zijn illegaal, want er is ook veel legale content te vinden op dergelijke platformen. Maar hoe weet je nu of het downloaden van een bestand legaal of illegaal is? Om je hiermee wat op weg te helpen, hebben we een artikel gepubliceerd getiteld ‘veilig en anoniem downloaden met een VPN‘. Hierin wordt onder meer besproken wanneer het downloaden van bestanden legaal of illegaal is.

Wees je er altijd van bewust dat de tips in dit artikel en het artikel dat je nu leest slechts tips zijn om veilig en anoniem gebruik te maken van torrent-websites. Het is altijd jouw eigen verantwoordelijkheid om kennis te nemen van de wet en eventuele gebruikersovereenkomsten die je bent aangegaan en hiermee in overeenstemming, ook op torrent-platformen, te handelen.

Ben je aansprakelijk als iemand anders downloadt op jouw IP-adres?

Of de “hoofdgebruiker” van de internetverbinding aansprakelijk is voor wat er gedownload wordt, hangt af van de context.

Het Europese Hof van Justitie is de hoogste rechterlijke instantie binnen de EU. Daarom heeft het veel invloed op de rechtspraak binnen individuele lidstaten. Maar de rechters binnen die lidstaten kunnen uitspraken van het hof op verschillende wijzen interpreteren.

In 2018 kwamen er twee rechtszaken voorbij die meer duidelijkheid verschaffen; één rechtszaak in Duitsland en één in Nederland.

Download-rechtszaak Duitsland

In de Duitse rechtszaak stelde de gedaagde niet aansprakelijk te zijn voor het illegaal downloaden van een luisterboek, omdat hij niet de enige in het huishouden was die gebruikmaakte van het gedetecteerde IP-adres. Zijn ouders gebruikten hetzelfde IP-adres. De rechtbank van München vroeg het Europese Hof om uitleg over de regels.

Het hof bepaalde dat het argument van de gedaagde niet voldoende is. Als hij verwijst naar andere gebruikers, dan moet hij bewijzen dat hij niet de downloader kan zijn geweest door zijn locatie op het moment van downloaden te geven en uitleg te verschaffen over de aard van het gebruik van de andere internetgebruikers. Dohmen advocaten legt uit dat “als de gedaagde zomaar kan roepen ‘dat was ik niet’ en het daarbij kan laten, dat oneerlijk zou zijn tegenover degene op wiens werk inbreuk wordt gemaakt – aldus het hof.”

Rechtszaak Nederland

Tijdens de Nederlandse rechtszaak had Dutch FilmWorks (DFW) een database van IP-adressen verzameld van mensen die de film The Hitman’s Bodyguard illegaal hadden gedownload. 377 van deze IP-adressen waren van Ziggo. Om specifieke individuen te kunnen beschuldigen van inbreuk maken op auteursrecht, moest Dutch FilmWorks de NAW-gegevens hebben van deze 377 IP-adressen. De rechter beoordeelde in 2019 echter dat Ziggo deze gegevens niet hoefde te geven. DFW had namelijk niet goed aangegeven wat ze met deze persoonsgegevens zouden doen. Daarnaast kon DFW niet uitleggen waarom een schikkingsvoorstel van €150 een passende schadevergoeding was. In 2021 stelde de rechter VodafoneZiggo nogmaals in het gelijk; de klantgegevens hoeven niet overhandigd te worden aan Dutch FilmWorks.

De Nederlandse uitspraak is dus anders dan het oordeel van het Europese Hof van Justitie over de Duitse rechtszaak. De Nederlandse rechtbank gaf aan dat de aangesprokenen de kans moet krijgen om zich te verdedigen en te bewijzen dat het iemand anders is geweest die zich schuldig heeft gemaakt aan illegaal downloaden. Aangezien dit bijna onmogelijk, is mag de benadeelde partij niet zomaar NAW-gegevens opvragen. Hiervoor moet eerst per geval een afweging gemaakt worden wat zwaarder weegt: de bescherming van het intellectuele eigendom, of de privacy van consumenten.

Het staat dus niet vast of je altijd aansprakelijk gehouden kunt worden voor het downloaden op jouw IP-adres. Het moet per geval afgewogen worden of de de inbreuk op auteursrecht dermate ernstig is dat dit zwaarder weegt dan de inbreuk op privacy van de consument(en).

Veel downloaders zijn (onbewust) ook uploaders

Veel mensen die downloaden worden zonder dat ze het door hebben ook uploaders. Torrentprogramma’s staan vaak zo ingesteld dat wanneer jij een film, serie of game downloadt, jij deze bestanden vervolgens ook automatisch beschikbaar stelt voor anderen die ze willen downloaden. In dat geval word jij dus een uploader, ook wel ‘seeder’ genoemd. Dit proces verloopt geheel automatisch via het torrentprogramma. Dit is de essentie van een torrent-netwerk, waarbij gebruikers onderling bestanden uitwisselen. Het betekent ook dat Brein zijn vizier op jouw kan richten als zijnde een uploader en illegale aanbieder van auteursrechtelijk beschermd materiaal, als jij een torrent downloadt. In 2019 heeft Brein zelfs laten weten dat ze zich specifiek op frequente seeders gaan richten. En voor uploaders liggen de boetes doorgaans nog veel hoger dan voor downloaders.

Illegaal downloaden van series

Hoe kan Brein of Dutch Filmworks mijn IP-adres achterhalen?

Brein en Dutch Filmworks gebruiken software waarmee ze torrentsites (bijvoorbeeld Kickass Torrents en The Pirate Bay) analyseren om te zoeken naar illegale kopieën van films, series, muziek, games of andere bestanden. Als ze illegaal geüploade bestanden vinden, wordt het IP-adres van de uploader geregistreerd als blijkt dat het een Nederlandse gebruiker betreft.

Met deze IP-adressen klopt men aan bij de internetproviders, die deze IP-adressen direct kunnen koppelen aan hun klanten (internetgebruikers). Veel internetproviders zijn niet bereid deze gegevens vrijwillig af te staan, waarna Brein of Dutch Filmworks doorgaans naar de rechter zal stappen. Als bij de rechter aannemelijk wordt gemaakt dat er vanaf een bepaald IP-adres daadwerkelijk inbreuk op het auteursrecht is gepleegd, kan de rechter van de internetproviders eisen de benodigde informatie aan Brein of Dutch Filmworks te overhandigen.

Op 2 juli 2021 oordeelde de rechter echter dat VodafoneZiggo de klantgegevens van downloaders niet hoeft te overhandigen aan Dutch Filmworks. Ondanks deze uitspraak, is de verwachting dat Brein en Dutch Filmworks in de tussentijd doorgaan met het verzamelen van IP-adressen en ze bouwen daarmee een database op van gebruikers die in overtreding zijn. Er wordt op deze manier een groeiende bewijslast verzameld die ingebracht kan worden bij toekomstige rechtszaken. Daarnaast mogen de gegevens van overtreders dus 5 jaar bewaard worden van de Autoriteit Persoonsgegevens. Op het moment dat de rechter bij toekomstige zaken dus toch besluit dat de IP-adressen overhandigd moeten worden aan Brein of Dutch Filmworks, dan kunnen desbetreffende downloaders en uploaders alsnog vervolgd worden.

Welke boetes kun je krijgen voor illegaal downloaden en uploaden?

Brein heeft gezegd schikkingsvoorstellen tot €12.500 te zullen sturen naar mensen die illegaal torrents uploaden. De Nederlandse filmbranche (Dutch Filmworks) noemt schikkingsvoorstellen van 150 euro voor het illegaal downloaden van hun films. Als mensen niet akkoord gaan met deze schikkingsvoorstellen, kan een rechtszaak volgen en kan het bedrag verder oplopen.

Hebben al veel mensen een boete voor downloaden gehad?

boete voor illegaal downloaden met piratebayEr zijn tot op heden nog niet veel mensen beboet. De verwachting is dat er de komende jaren meer rechtszaken zullen volgen. Brein en Dutch Filmworks zullen proberen de internetproviders te dwingen persoonsgegevens van downloaders af te staan. Mocht er een rechter zijn die de kant van Stichting Brein of Dutch Filmworks kiest in deze kwestie, dan kan het plots erg hard gaan met de boetes voor downloaden. Voornamelijk Brein heeft namelijk al een groot aantal IP-adressen van overtreders verzameld. Hiermee wordt het dan mogelijk in één klap alsnog een grote groep mensen op te sporen en te beboeten.

Toch zal het zelfs met een IP-adres van een overtreder voor Brein soms lastig worden om een boete voor illegaal downloaden uit te delen. Soms wordt één IP-adres namelijk gebruikt door meerdere mensen. Denk bijvoorbeeld aan een studentenhuis, waarbij iedereen hetzelfde netwerk gebruikt en dus één IP-adres deelt. Dutch Filmworks wil daarom de schadeclaims neerleggen bij de persoon die het internetabonnement in een huis heeft afgesloten.

Ook het gebruik van Popcorn Time kan boetes opleveren

Popcorn TimeOok het gebruik van Popcorn Time, of andere semi-/niet legale streamingdiensten kan in veel gevallen een boete opleveren. Popcorn Time is een streamingdienst, maar werkt op basis van P2P-filesharing. P2P staat voor peer-to-peer, wat je zou kunnen zien als ‘van persoon tot persoon’. Gebruikers wisselen dus onderling bestanden uit, net als bij een torrentnetwerk. Bij Popcorn Time betreft het series of films die uitgewisseld worden, en gestreamed in plaats van gedownload.

Dit betekent ook dat het gebruik van Popcorn Time onder dezelfde richtlijnen en regels valt als het downloaden van torrents. Bekijk jij een auteursrechtelijk beschermde serie of film via Popcorn Time? Dan ben je iemands copyright aan het schenden. Je kunt hiervoor dus ook een downloadboete krijgen. Daarnaast is het zo dat je ook hier gelijk uploader bent. Jij ontvangt films en series van anderen, maar jij deelt deze series en films vervolgens ook met hen. Daarom kunnen zowel Dutch Filmworks als Brein een boete opleggen voor het gebruik van Popcorn Time.

Natuurlijk is het nooit de bedoeling om illegaal content te downloaden of te bekijken, maar de aanwezigheid en surveillance die bedrijven als Dutch Filmworks en Stichting Brein uit (kunnen) voeren bij streamingservices, zoals Pop Corn time, laat iets schrijnends zien waar ook eerlijke streamers zich tegen zouden moeten beveiligen. Het laat namelijk zien dat het makkelijk is voor partijen om jou te bespieden tijdens het downloaden, of in dit geval streamen, en jouw exacte IP-adres te achterhalen. Dit is natuurlijk geen fijn idee en laat maar weer zien waarom ook bij het gebruik van streamingservices als Popcorn Time het belangrijk is om een VPN te gebruiken.

Samenvattend: boetes voor downloaden

Je kunt in Nederland inderdaad sinds 2014 een boete krijgen voor illegaal downloaden. Als je jouw downloads vervolgens ook met anderen deelt, wat bij torrentprogramma’s vaak de standaardinstelling is, kun je ook een boete krijgen voor uploaden. Voordat je een boete krijgt, zul je echter eerst een schikkingsvoorstel ontvangen, wat op kan lopen tot €12.500.

Een filmdistributeur of Stichting Brein zal eerst jouw IP-adres van de internetprovider moeten krijgen. Hiervoor is vaak een gang naar de rechter nodig. Die zal vervolgens beslissen of er inderdaad sprake is van het schenden van auteursrechten en of deze schending zwaarder weegt dan  de inbreuk op privacy van de consument. Indien dat het geval is, zal een internetprovider de gebruikersgegevens door moeten spelen aan Brein of een filmdistributeur.

Het is ook niet ondenkbaar dat door Europese regelgeving de internetproviders op een gegeven moment gedwongen zullen zijn tot volledige medewerking bij het opsporen van overtreders. In onder meer Duitsland en Denemarken worden momenteel al zeer hoge boetes uitgedeeld voor downloaden waarbij auteursrechten geschonden worden. Een Nederlandse jongen die tijdens zijn stageperiode in Duitsland vijf afleveringen van een serie had gedownload, kreeg bijvoorbeeld een claim van bijna €1.100.

In Amerika kunnen deze bedragen trouwens nog hoger oplopen. In 2013 kreeg de 29-jarige Joel Tenenbaum een boete van $675.000 voor downloaden. Zijn exacte misdaad? Vele jaren daarvoor, als 20-jarige student, had hij dertig liedjes via Kazaa gedownload.

Cybersecurity analist
David is cybersecurity analist en een van de oprichters van VPNgids.nl. Sinds 2014 heeft hij internationale ervaring opgedaan in het werken met overheden, NGO's en de private sector als cybersecurity- en VPN-expert en adviseur. Meer over David.
59
Reacties
Plaats een reactie
 1. Hallo

  Stel: ik download illegaal een film en mijn IP-adres wordt verder bekeken. Mijn ISP wil de gegevens niet delen, maar ik was op hetzelfde moment nog ingelogd op een achtergrond service (bijvoorbeeld google drive of spotify). Zou het kunnen dat omdat hetzelfde IP-adres op hetzelfde moment van het downloaden ook werd gebruikt door mij op een andere service, dat ze via een omweg toch bij het individu terechtkomen? Of geldt hetzelfde voor andere bedrijven als voor de ISP, namelijk dat ook zijn mijn gegevens niet zullen delen?

  alvast bedankt

  • Technisch gezien kan het, maar de meeste bedrijven zijn echt niet happig op het delen van klantgegevens voor infringements die niets met hun platform te maken hebben. Spotify zal dus niet snel jouw IP-gegevens doorgeven als de aanklacht niets met jouw Spotify-gebruik te maken heeft. Daarnaast worden de IP-adressen van een VPN dienst gewoon hergebruikt, dus zijn er mogelijk wel honderden logins vanaf datzelfde IP adres mogelijk.

 2. Hoe zit het met het online kijken van anime (Japanse animatie) op sites zoals 26.gogoanimes.tv, kan je daar ook een boete voor krijgen? Ik heb erg veel anime gedownload (ik heb geen VPN), is de boete dan groter?

  • In theorie zou je daar een boete voor kunnen krijgen, aangezien het gaat om “illegaal downloaden”. In de praktijk weet ik echter niet of iemand in Nederland ooit een boete heeft gekregen voor iets dergelijks. Ook over de hoogte van een dergelijke boete zouden we je niks kunnen zeggen, aangezien dat per zaak verschilt.

 3. Ik download bijna nooit torrents, maar hoe zit het dan met illegaal via streams live programma’s kijken zoals worstelen in Amerika wat sommige sites aanbieden? of bijvoorbeeld live voetbal?

  • Ook dit is niet toegestaan. Meestal werkt het zo dat als de plek waar je het kijkt niet de uitzendrechten heeft, je het daar niet zomaar mag kijken. Bij streams gaan uitzendrechtenorganisaties meestal achter de aanbieder van de streams aan.

 4. Hoe zit het met het downloaden van voornamelijk Amerikaanse films/series? Of gaat dit echt alleen om de Nederlandse films/series?

  • Het maakt in principe niet uit uit welk land de films of series komen, het downloaden van bestanden die auteursrechtelijk beschermd zijn is niet toegestaan en kan mogelijk beboet worden.

 5. Stel ik heb een Netflix abonnement, mag ik dan series downloaden welke op Netflix staan via een torrent om op die manier een betere kwaliteit (evt upscale) te kunnen bekijken?

  • Nee, het is in Nederland niet toegestaan om copyrighted content te downloaden, ongeacht of je het product bezit of niet.

 6. Is Soap2day ook zo een een site waar je tegelijk tijdens het download ook op upload

  • Voor zover wij kunnen vinden is dit niet het geval. Toch is het gebruik van Soap2Day niet toegestaan, aangezien je auteursrechtelijk beschermde content downloadt. Ook lezen we terug dat sommige Soap2Day mirrors vragen allerlei programma’s te downloaden en installeren. Wij zouden het gebruik van Soap2Day dus zeer afraden.

 7. Beste,

  Hoe groot is de kans dat je later gepakt gaat worden voor eerdere downloads? Ik heb wel eens wat games via tpb gedownload in utorrent. Tegenwoordig tevreden klant bij Surfshark, welke overigens echt aan te raden is!

  Is het ook zo dat er op films veel meer gekeken wordt dan op games, omdat ik altijd veel over films lees maar niet echt veel over games?

  Ik hoor het graag.

  • De praktijk wijst uit dat er nog niet veel daadwerkelijke downloadboetes in Nederland zijn uitgedeeld. Dit kan echter natuurlijk ieder moment veranderen en geeft geen garanties voor de toekomst. De reden dat je meer over het illegaal downloaden van films hoort, is waarschijnlijk dat de Nederlandse filmbranche actief achter illegale downloads aanzit. In de Nederlandse gamingindustrie wordt dit (zover wij weten) nog niet zo actief gedaan. Zowel Stichting Brein (in 2016) als Dutch Filmworks (in 2017) hebben nu toestemming om persoonsgegevens van downloaders te verzamelen en voor wel vijf jaar lang te bewaren. Heb je vanaf 2016 illegaal gedownload? Dan zou het kunnen zijn dat jouw gegevens in de handen van deze stichtingen zijn. Of je daar uiteindelijk ook voor beboet wordt, kunnen we niet met zekerheid zeggen.

 8. Als je games via uploaded.net binnenhaalt, is dat dan illegaal en kan Brein dat dan zien?

  • Het is niet toegestaan om games (of series, films, muziek en andere bestanden) te downloaden zonder toestemming van de eigenaar. Als de eigenaar de game niet (gratis) heeft aangeboden, en jij het wél (gratis) downloadt van een website zoals uploaded.net, riskeer je dus een boete. Het zou kunnen zijn dat Brein je dan in de gaten houdt.

 9. is de kans op een boete groot op de site stremio?

  • Op sites zoals Stremio en PopcornTime loop je altijd een risico, omdat het kijken en downloaden van auteursrechtelijk materiaal zonder toestemming illegaal is. Je kunt hier dus een boete voor krijgen. Er zijn niet veel gevallen bekend waarbij zulke boetes in Nederland zijn uitgedeeld, maar je loopt wel gevaar.

 10. Nog een tip naast het gebruik van een VPN en een SSL-payserver: download naar een (bitlocker) encrypted external harddrive en verwijder het bestand nadat je het gekeken hebt. En natuurlijk ervoor zorgen dat je alleen legale content downloadt

  • Is het gebruiken van de app “watchedl” legaal? En dan inloggen op “Huhu.to” is dat illegaal? Wat als je een boete krijgt hoeveel kost het dan ongeveer?

   • We kunnen zelf moeilijk uitspraken doen over specifieke diensten zonder daar gedegen onderzoek naar te doen. Maar als dit diensten zijn waarop je, zonder te betalen, copyrighted content kan inzien zonder toestemming, dan is dit waarschijnlijk niet toegestaan en loop je kans op een boete. De hoogte van een dergelijke boete varieert, dus daar kunnen we je niet echt een indicatie van geven.

 11. Tip: Ik download via ExpressVPN over de SSL server van Eweka; good luck finding me boys

 12. Gaat brein alleen achter de downloaders/uploaders van de nieuwere/populairdere films aan of ook de oude films? Ofwel, zoeken ze downloaders via bepaalde (nieuwe) torrents of via bepaalde sites?

  • Voor zover wij weten gaat BREIN niet achter specifieke films aan. Dat gezegd hebbende, momenteel lijken vooral grote uploaders boetes te krijgen.

 13. Beste VPNgids.

  Illegaal downloaden is niet strafbaar. Het kan enkel civielrechtelijk als onrechtmatige daad worden aangemerkt.

  • Beste Noud,
   Dank je voor de rectificatie. Wij zullen het meenemen met de update van het artikel!

 14. Erg jammer deze ontwikkelingen, want laten we eerlijk zijn dit is een nieuw oneerlijk verdien model van de brein maffia, de politiek zou hier dan ook een stokje voor moeten steken. De boetes zouden zeker niet de rechthebbende van de content moeten toe komen echter alleen een content vergoeding. 90% van de boetes zou naar de overheid moeten gaan, want de hoogst geleden schade is door het downloaden maximaal de aankoopprijs van de content min normale kosten. Stel je zou 10 afleveringen van Game of Thrones downloaden en een DVD box is 50 euro, (minus de normaal gemaakte kosten dus distributie en fabricage, dus ongeveer 25 euro ) dan zou dat het maximale bedrag moeten zijn. Bij streaming diensten bekijk je een film ook voor bijvoorbeeld. 2.99 Ook is 5 jaar veel te lang. Zodra word vast gesteld dat een downloader wat download zouden ze een brief moeten sturen en niet jaren gegevens verzamelen totdat ze een met een enorme claim komen. Als iemand bij een tentamen af kijkt of plagiaat pleegt door teksten te kopiëren word ook niet gewacht totdat die gene 20 keer heeft afgekeken of 20 onderzoeken heeft geschreven maar word er meteen wat aan gedaan.

  • Als je films kijkt via solarmovie.net, is de kans op een boete dan groot? En ben je als je de films alleen kijkt aan het streamen of ben je dan ook zo’n seeder? En wat als je minderjarig bent?

   • Op illegale streamingsites zoals solarmovie loop je altijd een risico, omdat het kijken en downloaden van auteursrechtelijk materiaal zonder toestemming niet toegestaan is. Je zou dus een boete kunnen krijgen in theorie, ook al is dat in de praktijk niet of nauwelijks voorgekomen.

 15. ik ben benieuwd hoe hoog de kans op boetes is bij gebruik van online streaming websites.

  • Het bekijken van online streams is een soort downloaden, het is in principe dus te beboeten. Wel hebben we in de afgelopen jaren gemerkt dat bij dit soort sites de uploaders en sitebeheerders vooral de boetes krijgen en de kijkers niet. Er is dus theoretisch gezien wel een kans op een boete, maar in de praktijk is deze kans vrij klein. Toch moeten we je waarschuwen dat het niet mag en je een boete riskeert als je wel dit soort sites gebruikt.

 16. oh. Nu weet ik het, dat de torrent illegaal is. Ik wist het nooit eerder, dankjulliewel voor deze informatie. Brein en Dutch hebben dan gelijk, we moeten hun regel volgen.

 17. Hoe zit het met het illegaal downloaden van cursussen? Aangezien hier alleen wordt gesproken over muziek, films en series. Worden alleen Nederlandse producten opgespoord?

  • Ook op cursussen zal auteursrecht rusten. Het is dus ook niet toegestaan om deze te downloaden als je er niet voor hebt betaald. We hebben het voornamelijk over films, series en muziek omdat deze het meest worden gedownload en omdat hier de meeste downloadboetes voor worden gegeven. Dit geldt trouwens niet alleen voor Nederlandse producten, ook het downloaden van films of series van buitenlandse makelij is illegaal.

 18. Wat als je een film via een site kijkt zoals 123movies kun je dan nog steeds een boete krijgen?

  • Aangezien je niet betaalt voor iets waar auteursrecht op zit is dit ook illegaal. In theorie zou je hier dus gewoon een boete voor kunnen krijgen. In de praktijk gebeurt dit bij mensen die streamen nog vrij weinig, maar je loopt wel risico. Zo heeft een Nederlander een boete van ongeveer €1000 gekregen vanwege het gebruik van Popcorn Time.

 19. Heey

  Is het ook verboden om Spotify accounts te cracken? Ik heb een lijst met ongeveer 340 Spotify Premium accounts, ik gebruik ze niet allemaal ofzo, 1 of 2. Maar is het verboden om het te hebben? Zoja, moet ik ze dan verwijderen of?

  • Als je Spotify accounts crackt en er niet voor betaalt dan is dat inderdaad verboden. Dit zal je echter voornamelijk problemen kunnen opleveren met Spotify zelf. Of je hierdoor risico loopt op een downloadboete zou ik niet durven zeggen, dat kon ik in ieder geval niet duidelijk terugvinden online. Ons advies is altijd om gebruik te maken van legale software (in dit geval Spotify) om problemen te voorkomen.

 20. En downloaden via Netshade? (een proxy server?)

  • Als je alleen je identiteit voor het downloaden via torrent programma’s wil verbergen dan kan een Socks5 proxy met een SSL-verbinding genoeg zijn. Of dit in het geval van Netshade zo is kan ik niet terugvinden op hun site. Mocht dit mogelijk zijn dan zou het kunnen dat je nog extra instellingen moet aanpassen bij je torrent programma. Je moet namelijk vaak nog een Socks5 proxy toevoegen aan de specifieke torrent downloader. De gegevens hiervoor vind je als het goed is op je account bij de Proxy aanbieder.

 21. Hoi,

  Hoe zit het met het gratis downloaden via torrent programma’s van payware add-ons op spellen zoals bijvoorbeeld een vliegsimulator? Worden vaak “cracks” genoemd.

  Mvg

  • Hallo Luca,
   Als deze “cracks” gewoonlijk te koop zijn dan is het gratis downloaden hiervan waarschijnlijk illegaal.

 22. Misschien een domme vraag. Ik lees alleen maar over Torrentbestanden.Maar geldt dit ook voor NZB-bestanden? en als ik een payserver heb die een beveiligde SSL biedt?

  • Payservers met SSL zijn doorgaans een veilige manier om anoniem te downloaden.

 23. Hallo,

  Kun je ook een boete krijgen voor het downloaden van muziek, zowel via je computer (bijv. met mp3rocket) of via je smartphone met bepaalde download apps?

  • Heel veel apps zijn niet goed gereguleerd, ik denk dat dit zeker opgemerkt kan worden als illegaal downloaden. Wordt op een of andere manier betaald voor het gebruik van deze apps?

   • Nee zowel het programma als de muziekdownload app zijn gratis te installeren. Maar mocht dezelfde app ook een betaalde versie hebben, is dit dan wel legaal? (Het gaat in dit geval om de app Videoder)

    • Mocht het gaan om een betaalde versie van een downloader (zoals Videoder) betekent het niet meteen dat de software ook legaal is verkregen. Het is dus nog steeds illegaal. Mensen die hun video plaatsen op YouTube en andere sites gaan ermee akkoord dat je hun content van die sites kan streamen, ze geven daardoor niet meteen toestemming dat anderen het mogen downloaden. Dat gezegd hebbende zijn er volgens mij nog geen mensen beboet voor het downloaden van bijvoorbeeld YouTube content, maar het is dus niet legaal.

 24. Met welke sites is het legaal om gratis tv series te kijken (dus niet downloaden)?

  • Doorgaans zijn de meeste betaalde streamingdiensten (Ziggo Go, Netflix) legaal. Bekijk anders ook eens film.nl.

 25. Hallo,
  is het ook illegaal om series te kijken via primewire.ag?
  Want dan download je het niet maar bekijkt het alleen maar.

  • Streamen wordt dusver iets minder hard aangepakt dan downloaden. Primewire.ag lijkt op eerste oogopslag voornamelijk illegale streams te hosten.

 26. Er wordt hier gesproken over popcorn time, maar hoe zit het met bijvoorbeeld het gebruik van Kodi?

  • Op de bestrijding van illegale streams via Kodi wordt ook steeds strenger ingezet. Er zijn zekers streams en repositories op Kodi waarvoor je in de problemen kan komen, al hebben wij dusver geen berichten ontvangen van concrete boetes of schikkingsvoorstellen voor Kodigebruik. Er zijn ook VPN’s die goed werken met Kodi.

 27. Hoe zit dat als je SSL gebruikt via een payserver.
  Dan word toch ook je ipadres versleuteld maw niet te traceren.
  MVG Fred

  • Klopt, dan wordt je downloadverkeer versleuteld maar niet de rest van je internetverkeer. Maar payservers zoals Eweka of Tweaknews werken goed voor veilig downloaden. Alleen vinden veel mensen Usenet te complex, terwijl dit niet zo hoeft te zijn.

 28. Hallo,

  ik ben eigenlijk benieuwd hoe dit verhaal nu zit als je download van usernet (nieuwsgroepen). Neem daarbij in ogenschouw dat het downloaden via SSL gaat. Is dat qua “anonimiteit” vergelijkbaar als een VPN?

  vriendelijk groet
  J. Verberg

  • Downloaden via Usenet is in veel gevallen anoniemer en veiliger dan downloaden via torrentnetwerken. Dan is het wél zaak dat een usenetaanbieder een SSL-verbinding ondersteunt, zoals Eweka. Een VPN is wel een veel completere oplossing om veilig en anoniem te internetten. Een VPN beveiligt en anonimiseert namelijk al het dataverkeer, en niet slechts het downloadverkeer.

   • Vriendelijk dank voor je reactie David. Usenet is toch nog een beetje van de good old days en werkt uitstekend (en snel) als je het doorhebt. Je bevestigde mijn vermoeden al. Prima met SSL geregeld bij Newsgrabber.

    groeten
    J. Verberg

Een reactie plaatsen