VoetbalTV failliet door toedoen Autoriteit Persoonsgegevens

Voetbal op het grasveld in een voetbalstadion vlak voordat de wedstrijd begint

VoetbalTV heeft zijn faillissement aangevraagd bij de rechtbank. Door de onzekere situatie, gecreëerd door de Autoriteit Persoonsgegevens, kon het videoplatform geen nieuwe voetbalclubs en sponsors aantrekken. Het platform gaat samen met de curator een oplossing proberen te vinden met de schuldeisers, om het initiatief in de toekomst mogelijk nieuw leven in te blazen.

Dat schrijft het Financieele Dagblad. De krant ontdekte een melding in het Centraal Insolventieregister, waarin faillissementen, surseances van betaling en schuldsaneringen zijn terug te vinden. Daaruit blijkt dat het faillissement op 8 september werd aangevraagd door VoetbalTV en op 11 september bekrachtigd door de rechtbank. Maarten Hoffer, algemeen directeur van VoetbalTV, bevestigt het nieuws.

VoetbalTV overtreedt Europese privacyregels

Het botert al geruime tijd niet tussen VoetbalTV en de Autoriteit Persoonsgegevens. Eind vorig jaar stelde de toezichthouder een onderzoek in naar mogelijke privacyschendingen door het videoplatform. VoetbalTV gebruikt honderden slimme camera’s om wedstrijden van het amateurvoetbal vast te leggen en te streamen. Jaarlijks gaat het om 80.000 voetbalwedstrijden van 150 amateurclubs.

Heikel punt is dat VoetbalTV geen individuele afspraken heeft met spelers om de beelden uit te zenden. Daarnaast zijn sommige spelers nog maar 13 of 14 jaar oud, een kwetsbare groep wiens privacy goed beschermd moet worden. Daarmee overtreedt het voetbalplatform Europese privacywetgeving, vastgelegd in de Algemene Verordening Gegevensbescherming of AVG.

VoetbalTV was het niet eens met deze uitspraak en wilde met de toezichthouder in gesprek. Omdat de Autoriteit Persoonsgegevens geen officieel sanctiebesluit had opgelegd, was dit onmogelijk. Voor het videoplatform was dit een groot probleem, omdat ze geen nieuwe contracten kon afsluiten of verlengen met sponsors en amateurclubs. In de hoop de privacywaakhond te bewegen om in overleg te treden, spande VoetbalTV afgelopen zomer een rechtszaak aan.

VVD springt in de bres voor VoetbalTV

De kwestie hield ook in de Tweede Kamer de gemoederen bezig. Dat was voor  Rudmer Heerema en Tobias van Gent (beide VVD) aanleiding om schriftelijke vragen te stellen aan de minister voor Medische Zorg (Martin van Rijn) en minister voor Rechtsbescherming (Sander Dekker). Belangrijkste vraag van de VVD-Kamerleden was of de ministers het wenselijk vonden dat de Autoriteit Persoonsgegevens de AVG strikter interpreteert dan andere Europese toezichthouders. Daar is het immers wel toegestaan om amateurvoetbalwedstrijden live uit te zenden.

Eerder deze week gaven de ministers antwoord op de vragen van de VVD-fractie. Daarin zeggen de bewindspersonen luid en duidelijk dat ze het “onwenselijk” vinden als de AVG in Nederland strikter wordt toegepast dan in andere EU-lidstaten. Om de rechtseenheid tussen landen te bevorderen, zo benadrukken de ministers, vindt er op “structurele basis” overleg plaats tussen de Autoriteit Persoonsgegevens en andere privacytoezichthouders.

‘Elke toezichthouder treedt onafhankelijk op’

Of er voldoende overleg plaatsvindt, daarvan vinden de ministers dat het niet aan hen is om over te oordelen. Toezichthouders opereren namelijk onafhankelijk. In de brief aan de VVD-Kamerleden schrijven ze hierover het volgende:

“Zeer regelmatig publiceert de EDPB (European Data Protection Board) EDPB richtlijnen met uitleg over de toepassing van de AVG. Daarnaast werken de toezichthoudende autoriteiten samen via het zogeheten coherentiemechanisme om te zorgen dat de AVG binnen de Europese Unie consequent wordt toegepast en verlenen zij, indien nodig, elkaar wederzijdse bijstand. Of er voldoende afstemming is geweest, is niet aan mij om te beoordelen. Op grond van artikel 52 van de AVG treedt elke toezichthoudende autoriteit volledig onafhankelijk op bij de uitvoering van de taken en de uitoefening van de bevoegdheden die haar overeenkomstig deze verordening zijn toegewezen. Dat geldt ook voor de wijze waarop en de mate waarin tussen de AP en andere nationale toezichthouders afstemming plaatsvindt.”

De ministers zeggen dat de Autoriteit Persoonsgegevens enerzijds de taak heeft om het publiek voor te lichten over Europese privacyregels. Anderzijds heeft de toezichthouder een controlerende taak, om te zien of organisaties zich aan deze regels houden. Om deze laatstgenoemde taak uit te voeren, mag de privacywaakhond op eigen initiatief een onderzoek starten. In het geval van VoetbalTV zag de Autoriteit Persoonsgegevens daar aanleiding toe.

De ministers schrijven dat ze de wens van het voetbalplatform om in gesprek te gaan met de Autoriteit Persoonsgegevens, onder de aandacht hebben gebracht bij de toezichthouder. Omdat het sanctiebesluit aan de rechter is voorgelegd, reageert de toezichthouder niet op de kwestie.

Rechtszaak gaat gewoon door

VoetbalTV maakte afgelopen zomer bekend dat als er niet snel een oplossing kwam, ze de stekker trekt uit het platform. Twee weken geleden zijn daarom de opnames van amateurvoetbalwedstrijden stopgezet en faillissement aangevraagd. Op 11 september werd het faillissement bekrachtigd door de rechtbank.

Tegenover het Financieele Dagblad zegt VoetbalTV directeur Hoffer dat hij samen met de curator om tafel gaat met de schuldeisers, Talpa Network en de KNVB. Als ze gezamenlijk afspraken kunnen afmaken, kan dit tot een doorstart leiden. Bankroet of niet, de rechtszaak gaat volgens Hoffer gewoon door.

De zaak is uitgegroeid tot een principekwestie

De zaak is inmiddels een principekwestie geworden. De Autoriteit Persoonsgegevens wil dat VoetbalTV aan iedere amateurspeler toestemming vraagt om beelden op te nemen en uit te zenden. Volgens VoetbalTV mag deze data verzameld worden, omdat het in deze kwestie gaat om een zogeheten ‘gerechtvaardigd belang’.

Vorig jaar stelde de toezichthouder dat commerciële motieven of winstmaximalisatie nooit een gerechtvaardigd belang kunnen zijn. Sommige privacydeskundigen stellen dat dit haaks staat op een eerdere uitspraak van het Europees Hof van Justitie.

“De Europese uitleg van het begrip ‘gerechtvaardigd belang’ is namelijk dat een belang gerechtvaardigd is, als dit belang legitiem is. Dat wil zeggen: niet in strijd met de wet. En VoetbalTV heeft meerdere legitieme belangen, zoals haar eigen belang om als media-onderneming voetbalbeelden te kunnen verspreiden, en de belangen van voetbalclubs, hun trainers, spelers en fans om wedstrijden op afstand en/of op een later tijdstip te kunnen bekijken”, zo zei privacyexpert Frederike van der Jagt afgelopen zomer.

Van der Jagt en Hoffer denken dan ook een sterke zaak te hebben bij de rechter.

Techredacteur
Techliefhebber pur sang: Anton is gek op alles wat met technologie en internet te maken heeft. Cybersecurity, privacy en internetcensuur hebben dan ook zijn volle aandacht. Meer over Anton.
Plaats een reactie
Een reactie plaatsen