Raad van State tikt AP op de vingers voor boete VoetbalTV

Voetbal ligt op het veld in een voetbalstadium

VoetbalTV hoeft geen boete te betalen voor het onrechtmatig verwerken van persoonsgegevens. De Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State is van mening dat de Autoriteit Persoonsgegevens de boete van 575.000 euro ten onrechte heeft opgelegd. De boete wordt nu definitief kwijtgescholden.

Dat schrijft de Raad van State in het vonnis.

Autoriteit Persoonsgegevens deelt boete van 575.000 euro uit

Voor het begin van deze zaak moeten we terug naar eind 2019. De Autoriteit Persoonsgegevens stelde toen een onderzoek in naar mogelijke privacyschending door VoetbalTV. Het voetbalplatform, een samenwerkingsverband tussen de Koninklijke Nederlandse Voetbalbond (KNVB) en Talpa, registreerde voetwedstrijden in het amateurvoetbal met slimme camera’s. Op jaarbasis ging het om 80.000 wedstrijden van ruim 150 voetbalclubs.

De toezichthouder concludeerde dat VoetbalTV de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) schond. Allereerst was de privacy van spelers in het geding, die soms slechts 13 of 14 jaar oud waren. Het voetbalplatform legde alles op beeld vast, zonder expliciete toestemming van spelers. Daarnaast oordeelde de privacywaakhond dat een commercieel belang nooit een gerechtvaardigd belang kan zijn.

De Autoriteit Persoonsgegevens legde daarom een boete van 575.000 euro op aan VoetbalTV.

Rechtbank van Utrecht stelt VoetbalTV in het gelijk

Het videoplatform besloot om de boete aan te vechten. De rechtbank van Utrecht stelde VoetbalTV in het gelijk en schold de boete van de toezichthouder kwijt. “Het op voorhand uitsluiten van een bepaald belang als gerechtvaardigd belang, is in strijd met de Europese rechtspraak”, zo oordeelde de rechter. De Autoriteit Persoonsgegevens had een onderzoek moeten instellen naar de belangen van de voetbalstreamingdienst. Vervolgens had de toezichthouder een afweging moeten maken of de privacy van spelers al dan niet ontoelaatbaar werd geschonden door de beelden van de amateurvoetbalwedstrijden uit te zenden.

Kort samengevat: de Autoriteit Persoonsgegevens mocht van de rechter een gerechtvaardigd belang niet bij voorbaat uitsluiten. De interpretatie van de toezichthouder -dat een gerechtvaardigd belang een belang is dat voortvloeit uit de wet- was te strikt. De rechtbank verwees naar diverse uitspraken van het Europees Hof van Justitie die stelden dat een gerechtvaardigd belang niet in beton is gegoten, maar “flexibel en open van aard” is. Iets waar de Europese Commissie de Nederlandse toezichthouder onlangs nog op wees.

Toezichthouder gaat in hoger beroep

De Autoriteit Persoonsgegevens besloot om het er niet bij te laten en hoger beroep in te stellen. Zodoende belandde de zaak op het bord van de Raad van State. Die oordeelt, net als de rechtbank van Utrecht, dat de zaak in beginsel draait om de vraag wat een gerechtvaardigd belang precies is, en onder welke voorwaarden het verwerken van persoonsgegevens rechtmatig is.

“De Afdeling bestuursrechtspraak is van oordeel dat het aan de organisatie die de persoonsgegevens verwerkt is om aan te geven wat haar belangen daarbij zijn en waarom de verwerking van die gegevens daarvoor noodzakelijk zijn. Het is vervolgens aan de AP om te beoordelen wat de organisatie werkelijk doet, of dat overeenkomt met de gestelde belangen en of die belangen gediend worden door de gegevensverwerking en of die belangen gerechtvaardigd zijn”, zo zegt de Raad van State.

‘VoetbalTV had niet uitsluitend een commercieel belang’

De hoogste rechterlijke instantie van ons land concludeert dat de Autoriteit Persoonsgegevens niet alle belangen die VoetbalTV heeft aangedragen heeft meegenomen in haar overweging. “Had de AP dat wel gedaan, dan had de autoriteit tot de conclusie moeten komen dat VoetbalTV niet uitsluitend een commercieel belang heeft bij het maken van beelden van voetbalwedstrijden”, schrijft de Raad in het vonnis.

Verder oordeelt de Raad van State dat de toezichthouder niet heeft beoordeeld of het verwerken van persoonsgegevens noodzakelijk is. Verder is er geen afweging gemaakt tussen de belangen van VoetbalTV aan de ene kant en de belangen van de betrokkenen aan de andere kant. De boete van 575.000 euro is dan ook ten onrechte opgelegd. De Afdeling bestuursrechtspraak scheldt de boete dan ook kwijt.

De uitspraak komt mogelijk te laat. VoetbalTV vroeg in september 2020 faillissement aan bij de rechtbank. Reden: door de onzekere situatie kon het platform geen nieuwe voetbalclubs en sponsors aantrekken. Maarten Hoffer, algemeen directeur van VoetbalTV, zei dat een doorstart tot de mogelijkheden behoorde.

‘Het voetbalveld is geen Big Brother-huis’

In een reactie tegenover NU.nl zegt een woordvoerder van de Autoriteit Persoonsgegevens dat ze zich zorgen maakte, “omdat het om duizenden, misschien wel tienduizenden kinderen ging die in hun vrije tijd werden gefilmd”. Deze beelden mochten niet zonder toestemming via internet uitgezonden worden.

“Je zou als tiener maar een grote blunder begaan op het veld. Of je beheersing verliezen en tegen een rode kaart oplopen. Met VoetbalTV werd dat allemaal geregistreerd”, zo waarschuwt de woordvoerder. “Die filmpjes kunnen op internet belanden en jou een leven lang achtervolgen. Kinderen moeten ongestoord kunnen sporten in hun vrije tijd: het voetbalveld is geen Big Brother-huis.”

Techredacteur
Techliefhebber pur sang: Anton is gek op alles wat met technologie en internet te maken heeft. Cybersecurity, privacy en internetcensuur hebben dan ook zijn volle aandacht. Meer over Anton.
Plaats een reactie
Een reactie plaatsen