Nieuwe privacywetgeving China van kracht

hamer van voorzitter op toetsenbord laptop

In China is vandaag een nieuwe wet ingegaan die de online privacy van internetgebruikers beter moet beschermen. De privacywet, die in augustus werd aangenomen, stelt dat de behandeling van persoonlijke informatie een “duidelijk en redelijk” doel moet hebben. Ook moet het beperkt blijven tot de “minimale omvang die nodig is om de doelen van de behandeling” van de gegevens te bereiken. Dit heet ook wel dataminimalisatie.

De wet, genaamd de Personal Information Protection Law, kan nu al rekenen op kritiek. Het dient namelijk niet alleen als middel om de privacy van internetgebruikers te beschermen. Met de nieuwe wet zet de overheid tevens een verdere stap richting het reguleren van de cyberspace in het land.

Strengere regels voor techbedrijven

Bedrijven in China krijgen voorwaarden opgelegd voor het verzamelen van persoonlijke gegevens. Zo heeft een technologiebedrijf de expliciete toestemming van de betrokkene nodig. Bovendien moeten bedrijven richtlijnen voor gegevensbescherming uitzetten alvorens zij de gegevens naar het buitenland sturen.

Daarnaast eist de wet dat technologiebedrijven die persoonlijke gegevens beheren, iemand aanstellen die verantwoordelijk is voor de bescherming van persoonlijke informatie. Ook moeten zij periodieke controles uitvoeren om ervoor te zorgen dat de wet wordt nageleefd.

Experts zijn van mening dat Chinese bedrijven hun werkwijze op het gebied van gegevensopslag en -verwerking onder de loep moeten nemen willen zij aan de Personal Information Protection Law voldoen.

Volgens persbureau Reuters komt de wet op een moment dat Chinese autoriteiten de regelgeving op de industrie verder aanscherpen. Zo leverde de door de overheid gesteunde China Consumers Association begin dit jaar commentaar op techbedrijven. Zij zouden consumenten “pesten” tot het doen van aankopen. In augustus werd een wet doorgevoerd die onder andere neppe online reviews verbiedt. De afgelopen tijd zijn verschillende bedrijven in China aangepakt vanwege onder andere de omgang met gebruiksgegevens.

Boetes bij overtredingen

Bedrijven die de regels overtreden, kunnen strenge maatregelen verwachten. Allereerst krijgen ze een waarschuwing en moeten ze hun dataverzameling stopzetten. De Hongkongse privacywaakhond PCPD stelt dat overtreders die geen gehoor geven, in “ernstige” gevallen boetes tot 50 miljoen renminbi kunnen krijgen. Dit komt neer op ongeveer 6,8 miljoen euro. Ook kan vijf procent van de jaaromzet van het voorafgaande jaar worden ingenomen.

Andere sancties voor overtredingen zijn het dwingen van bedrijven om hun activiteiten te staken, en het intrekken van bedrijfsvergunningen.

In China gelden meerdere strenge wetten. Het land reguleert bijvoorbeeld al lange tijd het internet, ook onder het mom van het beschermen van haar burgers. De Great Firewall van China is het grootste internetcensuursysteem ter wereld. Volgens Reuters is de Personal Information Protection Law een belangrijke regel die in de toekomst van toepassing zal zijn op het Chinese internet.

Techredacteur
Emi heeft een achtergrond in internationale betrekkingen en veiligheid en is met name geïnteresseerd in overheidscensuur en internetvrijheid. Vraagstukken over online privacy en vrijheden worden door de digitalisering namelijk steeds vaker een politieke kwestie.
Plaats een reactie
Een reactie plaatsen