‘Kabinet past corona-noodwet aan na felle kritiek’

‘Kabinet past corona-noodwet aan na felle kritiek’

Het kabinet onder leiding van Mark Rutte buigt voor de wensen van de Tweede Kamer. De regering heeft de corona-noodwet flink aangepast om ervoor te zorgen dat hij door het parlement wordt aangenomen. Eén van de concessies die het kabinet heeft gedaan is door de veelbesproken corona-app niet langer in het wetsvoorstel te noemen. Het onderdeel over handhaving achter de voordeur is eveneens uit de wet gehaald.

Dat melden Haagse bronnen tegenover het Algemeen Dagblad. De NOS bevestigt op basis van eigen bronnen dat de noodwet flink op de schop is gegaan.

Over de corona-noodwet

Maatregelen als anderhalve meter afstand, het aantal bezoekers op evenementen en bijeenkomsten, en de plicht om te reserveren als je uit eten gaat worden momenteel geregeld via een noodverordening. Het kabinet is van mening dat je dat niet kunt blijven doen op basis van verordeningen. Daarvoor is er op korte termijn een nieuwe wet nodig, die ook wel de corona-noodwet wordt genoemd. De overheid sleutelt al enkele maanden aan deze tijdelijke noodwet, die wordt opgeheven zodra het coronavirus niet langer een bedreiging vormt.

Het was de Tweede Kamer die het kabinet vroeg om een corona-noodwet te maken. De noodverordeningen die nu van kracht zijn waren zonder inspraak van het parlement, burgemeesters en andere instanties. Daar brengt de aanstaande noodwet verandering in.

Voor de duidelijkheid: dit is niet dezelfde noodwet die minister Hugo de Jonge van Volksgezondheid, Welzijn en Sport voor ogen heeft om zendmastdata te verzamelen. Daarbij gaat het om een tijdelijke wetswijziging van de Telecommunicatiewet. Daarin staat dat telecombedrijven als KPN en T-Mobile locatiegegevens en wellicht andere data moeten verzamelen en doorspelen aan het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Afgelopen week zei minister De Jonge dat locatiegegevens nodig zijn in de strijd tegen het coronavirus. De Autoriteit Persoonsgegevens heeft er zijn bedenkingen bij. Zo is deelname voor iedere Nederlander verplicht en is het onduidelijk of de dataverzameling op basis van volledige anonimiteit gebeurt.

Kritiek

Zodra het kabinet een conceptwet klaar had, werd deze aan de Raad van State, de Autoriteit Persoonsgegevens, de Nationale Ombudsman, de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) en andere gezaghebbende politieke figuren en instanties gegeven. Zij hadden van meet af aan veel kritiek op het wetsvoorstel: de overheid zou zichzelf teveel macht toekennen en gemeenten krijgen te weinig sturingsmogelijkheden op lokaal niveau.

Politieke partijen mengden zich eveneens in de discussie over de noodwet. Zo waarschuwde Gert-Jan Segers van de ChristenUnie, een van de coalitiepartners, dat hij de wet alleen kan steunen als hij ‘deugt’ en ‘grote zorgen wegneemt’. Ook coalitiegenoot D66 is kritisch over de voorgestelde noodwet. De partij vindt de termijn van één jaar -de periode waarna de wet wordt ingetrokken, tenzij hij wordt verlengd door de Tweede Kamer- te lang. Ook is ze bang dat de wet minister De Jonge teveel macht geeft om alsnog het parlement te omzeilen. “Het parlement heeft altijd het laatste woord over regels die onze vrijheden zo vergaand inperken. Ik ben niet van plan de minister een carte blanche te geven”, aldus D66-Kamerlid Maarten Groothuizen.

Aanpassing

Om de meerderheid in de Tweede Kamer niet te verliezen, heeft het kabinet besloten om de noodwet op diverse punten aan te passen. De corona-app, waarvan minister De Jonge later deze maand besluit of deze er al dan niet komt, wordt niet langer in de wet genoemd. “Dit wekte alleen maar de suggestie dat deze verplicht zou kunnen worden, hoewel juist expliciet in de wet stond dat dit niet zo is”, zo vertelt een ingewijde tegenover het Algemeen Dagblad. Volgens de NOS komt er een aparte wet voor de corona-app waarin dit wordt geformuleerd.

De Kamer had ook kritiek op het voornemen om de politie de bevoegdheid te geven woningen binnen te dringen als het vermoeden bestaat dat ‘gedragingen’ de vrees geven dat het coronavirus verspreid wordt. Deze alinea’s worden naar verluidt geschrapt. De termijn van één jaar wordt eveneens aangepast. Volgens de NOS wordt deze teruggebracht van 12 naar 6 maanden. Na het verstrijken daarvan kan het parlement besluiten om de noodwet opnieuw te verlengen voor een X-aantal maanden.

Een anonieme bron zegt tegenover het Algemeen Dagblad: “Er is flink wat aan verspijkerd. De eerste versie deugde van geen kant, dus het is goed dat er nu veel is aangepast, want we hebben ook heel veel kritiek over onszelf afgeroepen. Het origineel was gewoon een gedrocht.”

Inwerkingtreding

Aanvankelijk wilde het kabinet haast maken met de invoering van de corona-noodwet. Oorspronkelijk moest deze op 1 juli in werking treden. Door de massale kritiek is deze datum losgelaten. Naar verwachting neemt het kabinet deze week nog een besluit over de formulering van de noodwet en wordt de herziene versie aankomende vrijdag gepresenteerd. Daarna is het aan de Tweede en Eerste Kamer om zich hierover te buigen. Dat gebeurt wellicht pas na afloop van het zomerreces, die eind deze week van start gaat.

Techredacteur
Techliefhebber pur sang: Anton is gek op alles wat met technologie en internet te maken heeft. Cybersecurity, privacy en internetcensuur hebben dan ook zijn volle aandacht. Meer over Anton.
Plaats een reactie
Een reactie plaatsen