De Jonge: ‘Locatiegegevens zijn nodig in de strijd tegen het coronavirus’

De Jonge: ‘Locatiegegevens zijn nodig in de strijd tegen het coronavirus’

Minister Hugo de Jonge van Volksgezondheid, Welzijn en Sport laat er geen misverstand over bestaan. Om de strijd tegen het coronavirus te winnen, zijn locatiegegevens van mobiele telefoons noodzakelijk. Het gebruik van deze data is volgens de Europese privacywetgeving mogelijk. Hij ziet dan ook geen enkel probleem. Het is nu aan de politiek om haar oordeel hierover te vellen.

Dat zegt minister De Jonge in een radio-interview met BNR Nieuwsradio.

Extra zorgvuldigheid

Een corona-app, een dashboard, een tijdelijke noodwet, de anderhalvemetermaatregel: het kabinet zet allerlei middelen om ervoor te zorgen dat het coronavirus zich niet verder verspreidt. Naast al deze maatregelen wil de regering ook de Telecommunicatiewet aanpassen. In het wetsvoorstel staat dat telecomproviders zendmastdata moet doorsturen naar het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Geanonimiseerde locatiegegevens om precies te zijn. Op deze manier wil het kabinet een beter beeld krijgen hoe en waar het virus zich verspreidt. Deze dagelijkse rapporten worden vervolgens doorgestuurd naar het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). Aan de hand daarvan bepaalt de instantie welke maatregelen nodig zijn.

Het wetsvoorstel is voorgelegd aan de Raad van State en de Autoriteit Persoonsgegevens (AP). Volgens laatstgenoemde kleven er behoorlijk wat privacyrisico’s aan de beoogde wet. Afgelopen weekend deed AP-bestuursvoorzitter Aleid Wolfsen een boekje open over zijn bezwaren. Zijn grootste bezwaar tegen de wet is dat er geen opt-out mogelijkheid bestaat: deelname is voor alle Nederlanders verplicht. Volgens Wolfsen is het onvoldoende gegarandeerd dat alle data die de overheid wil verzamelen anoniem blijft. Daarom is in zijn ogen extra zorgvuldigheid geboden.

Privacy en anonimiteit

Minister De Jonge is er desalniettemin van overtuigd dat het wetsvoorstel van het kabinet door het parlement komt. Tegenover BNR Nieuwsradio zegt hij dat hij er alles aan gedaan heeft de privacy van burgers te waarborgen. “De wet is voorgelegd toen hij nog in de conceptfase was aan de Autoriteit Persoonsgegevens en die heeft erover geadviseerd. Wij hebben dat advies verwerkt. Belangrijkste punt is natuurlijk ‘zijn deze data veilig?’. ‘Vallen deze data gewoon binnen de regelgeving die geldt op het gebied van privacy?’. Het antwoord is gewoon ja”, aldus de minister.

Dataverzameling op deze schaal mag volgens de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) alleen plaatsvinden als er een hele duidelijke, dwingende reden is om dit te doen. Dat dit ‘handig’ is in de strijd tegen het coronavirus is onvoldoende. Volgens minister De Jonge zijn locatiegegevens absoluut noodzakelijk om COVID-19 in te dammen.

“We hebben met z’n allen een hele grote crisis natuurlijk. En deze locatiedata helpen bij de bestrijding daarvan. Ze helpen om modellen te verbeteren van het RIVM. Dat is een politiek oordeel dat de politiek zal moeten vellen op basis van dit wetsvoorstel.

 Ik denk dat het nog eens goed is om toe te lichten aan de AP waarom wij dit wetsvoorstel echt nodig achten. De AP en Raad van State hebben geadviseerd, de adviezen hebben we zo goed als mogelijk verwerkt in de wet. Dat is ook zoals een wetgevingsproces hoort te gaan. En nu is het woord aan de politiek.”

Behandeling

Waarom zijn deze locatiegegevens eigenlijk zo belangrijk voor de minister? Volgens De Jonge is deze data “bedoeld om te kunnen voorspellen wat het gevolg is van het verplaatsen van grote groepen en het effect daarvan op de verspreiding van het virus”. Bovendien verbeteren locatiegegevens de modellen die het RIVM en andere Europese gezondheidsinstanties gebruiken. “Daarom hebben we het nodig, alle landen om ons heen gebruiken het ook. Binnen de Europese richtlijn is dit gebruik ook gewoon mogelijk”, zo vertelt de minister van VWS.

Het zomerreces staat voor de deur. Dat betekent dat behandeling van het wetsvoorstel pas in september plaatsvindt. De Jonge wil het liefst niet zolang en de wet op zo kort mogelijke termijn bespreken in de Tweede Kamer. “Het virus wacht er allemaal niet op. Dat is het punt ook. We hebben dit nodig om onze aanpak te verbeteren”, zo beëindigt de minister zijn radio-interview met BNR Nieuwsradio.

Privacy en security redacteur
Techliefhebber pur sang: Anton is gek op alles wat met technologie en internet te maken heeft. Cybersecurity, privacy en internetcensuur hebben dan ook zijn volle aandacht. 
Plaats een reactie
Een reactie plaatsen