Grapperhaus wil wetsvoorstel voor strafbaarstelling doxing versnellen

Vrouw zit achter laptop met handen in haar haar

Demissionair minister van Justitie en Veiligheid Ferd Grapperhaus wil doxing spoedig strafbaar stellen. Dit is te lezen in een brief van Grapperhaus aan de Tweede Kamer. In de brief schrijft hij dat hij het adviestraject zal blijven bespoedigen zodat het wetsvoorstel snel naar de Kamer kan worden verzonden.

Wetsvoorstel doxing

Volgens Grapperhaus is het delen van persoonsgegevens voor intimiderende doeleinden (doxing) in de praktijk vaak niet strafrechtelijk aan te pakken. De minister wil daar verandering in brengen en doxing strafbaar stellen. Op 12 juli heeft hij een wetsvoorstel gepresenteerd waarin het delen van persoonsgegevens strafbaar wordt gesteld. De minister wil het voor de politie en de overheid mogelijk maken om op te treden tegen doxing. Daarnaast wil hij het voor slachtoffers van doxing makkelijker maken om een beroep te doen op internetproviders en social media om onrechtmatig verkregen gegevens te verwijderen.

Het conceptwetsvoorstel werd in juli via Internetconsultatie aangeboden, zodat mensen en organisaties een reactie konden geven.

Kamerbrief

In een brief van 3 november 2021 aan de Tweede Kamer laat Grapperhaus weten dat hij de adviezen heeft ontvangen en alleen nog wacht op het advies van de Autoriteit Persoonsgegevens (AP). “Hoewel ik doordrongen ben van het belang om doxing snel strafbaar te stellen, hecht ik eraan, mede gelet op de verplichting krachtens de AVG, het advies van de AP af te wachten”, aldus Grapperhaus. De minister laat in de brief weten dat hij na het advies van het AP dit zo snel mogelijk zal verwerken en het conceptwetsvoorstel zal voorleggen aan de Raad van State.

Grapperhaus benadrukt in zijn brief aan de Tweede Kamer dat hij het adviestraject zal blijven bespoedigen, zodat het wetsvoorstel zo snel mogelijk naar de Kamer kan worden gezonden.

Intimidatie door delen persoonsgegevens

Met dit wetsvoorstel moet een einde komen aan intimidatie door het delen van persoonsgegevens. Door de komst van het internet en sociale media is doxing een steeds groter probleem geworden. Als het wetsvoorstel wordt aangenomen dan komt er een maximale gevangenisstraf van één jaar op het verschaffen, verspreiden of anderszins beschikbaar stellen van identificerende persoonsgegevens van een ander.

Niet iedere vorm van publiceren van persoonsgegevens kan worden aangemerkt als doxing. Het doel van de publicatie moet zijn iemand vrees aanjagen, ernstige overlast aandoen of iemand hinderen in de uitoefening van zijn beroep.

Wil je meer weten over doxing of tips om doxing te voorkomen? Lees dan ons uitgebreide artikel ‘Wat is doxing?’.

Techredacteur
Ronella houdt zich  bezig met de vraag hoe we onze digitale samenleving zo veilig mogelijk maken. De huidige digitale ontwikkelingen zorgen ervoor dat we steeds voor nieuwe veiligheidsvraagstukken komen te staan. Ronella wil daarom meer bewustwording creëren over cybersecurity en mensen wijzen op de risico’s en valkuilen. Meer over Ronella.
Plaats een reactie
Een reactie plaatsen