Belastingdienst vecht boete toezichthouder niet aan

‘Teruggave van de Belastingdienst’ blijkt phishingbericht

De Belastingdienst legt zich neer bij de boete van 2,75 miljoen euro die de Autoriteit Persoonsgegevens dinsdag oplegde. Het kabinet is, net als de toezichthouder, van mening dat de overtredingen ‘zeer ernstig’ zijn. Inmiddels zijn er diverse maatregelen doorgevoerd om herhaling in de toekomst te voorkomen en het vertrouwen in de dienstverlening van de overheid te herstellen.

Dat schrijft demissionair staatssecretaris van Toeslagen en Douane Alexandra van Huffelen in een brief aan de Tweede Kamer.

Belastingdienst krijgt boete van 2,75 miljoen euro aan zijn broek

Afgelopen jaar deed de Autoriteit Persoonsgegevens onderzoek naar de werkwijze van de Belastingdienst bij ouders die kinderopvangtoeslag aanvroegen. Daarbij verwerkte de fiscus de nationaliteitsgegevens van 1,4 miljoen Nederlanders in haar systemen. Ook de afdeling Toeslagen legde dit vast, zogenaamd om belastingfraude te bestrijden. Tot slot was nationaliteit één van de indicatoren die de dienst gebruikt om risicovolle aanvragen te identificeren.

De conclusie van de AP was glashelder: de Belastingdienst had jarenlang zonder juridische basis of grondslag bijzondere persoonsgegevens verwerkt. Iemands nationaliteit speelt namelijk geen enkele rol in het aanvraagproces van kinderopvangtoeslag. De privacywaakhond noemde de werkwijze van de fiscus “onrechtmatig, discriminerend en onbehoorlijk”.

Staatssecretaris Van Huffelen bood bij de presentatie van het onderzoeksrapport vorig jaar zomer al excuses aan namens het voltallige kabinet. Dat is volgens de Autoriteit Persoonsgegevens niet genoeg. Daarom besloot de toezichthouder dinsdag om een boete van 2,75 miljoen euro op te leggen aan de Belastingdienst.

Boete nog voor het einde van het jaar voldaan

Het kabinet komt vandaag met een reactie op het boetebesluit. Van Huffelen noemt de werkwijze van de Belastingdienst ‘zeer ernstig’. “De AVG en het verbod op discriminatie dienen gerespecteerd te worden en gelijke gevallen dienen gelijk behandeld te worden. Ik wil dan ook opnieuw aan getroffen ouders mijn oprechte excuses aanbieden”, schrijft de staatssecretaris aan de Tweede Kamer.

Ze betwist de overtredingen niet en aanvaardt de uitkomsten van het onderzoek. “De verwerking van persoonsgegevens en in het bijzonder het gegeven nationaliteit moet tot het minimale worden beperkt en met dusdanige waarborgen worden omkleed dat het risico op discriminerende verwerkingen zoveel als mogelijk is uitgesloten.” Het ministerie van Financiën, dat verantwoordelijk is voor het reilen en zeilen van de Belastingdienst, had ‘doortastender’ moeten optreden.

Van Huffelen zegt de boete als ‘zeer pijnlijk’ te ervaren en zich er niet tegen te zullen verzetten. Als het aan haar ligt wordt de boete van 2,75 miljoen euro nog voor het einde van het jaar voldaan.

Zo wil het kabinet het vertrouwen in de dienstverlening herstellen

Het kabinet heeft de conclusies van het onderzoeksrapport aangegrepen om een aantal verbetermaatregelen door te voeren. Om te beginnen werkt het ministerie aan nieuw behandelkeuzemodel. Het oude risico-classificatiemodel was gebaseerd op een set risico-indicatoren en voorbeelden van juiste en onjuiste kinderopvangaanvragen. Het behandelkeuzemodel dat in ontwikkeling is gebaseerd op een ‘dienstverlenende aanpak’. Dat biedt meer ruimte en mogelijkheden voor behandelaren om maatwerk te bieden en aanvragen te beoordelen op hun juistheid.

Daarnaast stelt de staatssecretaris een Adviesraad Analytics aan voor de Belastingdienst. De raad is een onafhankelijke commissie die, gevraagd en ongevraagd, adviezen verstrekt hoe het ministerie van Financiën ethisch verantwoord met modellen en algoritmen dient om te gaan. Verder gaat de staatssecretaris de ‘vaktechnische waarborgen’ versterken, wat betekent dat burgers beter volgens de geldende (privacy)wet- en regelgeving worden behandeld.

Tot slot gaat de Inspectie Belastingen, Toeslagen en Douane (IBTD) op 1 januari 2022 van start. De inspectie moet het vertrouwen van de burgers in de Belastingdienst zien terug te winnen door een bijdrage te leveren aan de kwaliteit van de dienstverlening door de overheid.

Techredacteur
Techliefhebber pur sang: Anton is gek op alles wat met technologie en internet te maken heeft. Cybersecurity, privacy en internetcensuur hebben dan ook zijn volle aandacht. Meer over Anton.
Plaats een reactie
Een reactie plaatsen