Alle zzp’ers kunnen vestigingsadres afschermen in Handelsregister

Hoofdingang van de Kamer van Koophandel in Amsterdam

Alle eenmanszaken kunnen straks onder alle omstandigheden hun vestigingsadres volledig laten afschermen in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel (KvK). Nu kunnen zelfstandigen zonder personeel (zzp’ers) dat enkel als er sprake is van dreiging. Tevens kan deze beroepsgroep ervoor kiezen om hun telefoonnummer en e-mailadres niet langer openbaar te maken. Tot slot komt er een verbod op commercieel gebruik van gegevens in het Handelsregister.

Dat staat in het wetsvoorstel Datavisie Handelsregister, dat woensdag naar de Tweede Kamer is gestuurd.

Aanloop naar het wetsvoorstel

Ondernemers die actief zijn in Nederland, zijn verplicht om zich aan te melden bij de KvK. Vervolgens worden relevante gegevens van hun onderneming in het Handelsregister opgenomen. Dit is een openbaar register dat iedereen kan raadplegen. Het idee hierachter is dat iemand die zaken wil doen met een ondernemer kan controleren of hij is wie hij zegt dat hij is.

Openheid en transparantie in de zakelijke wereld zijn belangrijk, omdat het voor rechtszekerheid zorgt. In praktijk zien we echter dat de openbare gegevens uit het Handelsregister steeds vaker misbruikt worden, onder meer voor phishing en doxing. Denk bijvoorbeeld aan leden van Farmers Defence Force die aanbellen bij minister voor Klimaat en Energie Rob Jetten, wat door Jetten als intimiderend werd ervaren.

Om de privacy van ondernemers te beschermen, vroeg de Tweede Kamer aan toenmalig minister van Economische Zaken en Klimaat Mona Keijzer om het vestigingsadres van zzp’ers -waarvan het vestigingsadres vaak hetzelfde is als hun privéadres- af te schermen. Keijzer zei hier geen gehoor aan te kunnen geven, omdat dit in strijd is met Europese regelgeving.

Minister wil privacy en veiligheid zzp’ers waarborgen

Keijzers opvolger Micky Adriaansens ziet wel mogelijkheden daartoe. Sinds haar aantreden werkt haar departement aan het wetsvoorstel Datavisie Handelsregister. Als het aan minister Adriaansens ligt kunnen alle eenmanszaken dit jaar nog hun vestigingsadres volledig laten afschermen in het Handelsregister. Ook telefoonnummers en e-mailadressen zijn niet langer openbaar als zzp’ers dat willen. Commercieel gebruik van gegevens uit het handelsregister wordt eveneens verboden.

De minister wil wel dat eenmanszaken een vervangend postadres doorgeven aan de KvK, zoals een postbusadres. Op die manier kunnen de KvK en zakenpartners communiceren met zelfstandigen zonder personeel. Doen ze dit niet, dan kan op korte termijn “grote implicaties voor de informatiehuishouding” en “meer administratieve lasten” teweegbrengen.

“Ik stel deze aanpassing voor zodat de privacy en daardoor ook de veiligheid van ondernemers straks omhoog gaat. Tegelijkertijd blijft het mogelijk bepaalde gegevens te controleren om de rechtszekerheid in het economisch verkeer te behouden en fraude tegen te gaan. Afschermen moet immers niet leiden tot een situatie waarin onbetrouwbare ondernemers hun klanten of andere bedrijven eenvoudiger kunnen oplichten”, aldus minister Adriaansens. Ze zegt met het wetsvoorstel tegemoet te komen aan “een breed geuite maatschappelijke en politieke wens”.

Afschermverzoek indienen

In september debatteert de Tweede Kamer over de Datavisie Handelsregister. Vooruitlopend op de wetgeving kunnen eenmanszaken nu al een afschermverzoek indienen bij de KvK. Voorheen kon dit alleen als er sprake was dreiging.

Als het wetsvoorstel wordt aangenomen, kunnen alleen overheidsorganisaties en beroepsgroepen die daarvoor wettelijke toestemming hebben persoonsgegevens uit het Handelsregister inzien. Dan moet je denken aan advocaten, deurwaarders, incassobureaus en de Belastingdienst.

In plaats van hun privéadres af te schermen, kunnen zzp’ers er ook voor kiezen om een ander adres op te geven, zoals een bedrijfsverzamelgebouw. Er zijn ook commerciële partijen waar je een KvK-postadres kunt vastleggen. Alle post die hier binnenkomt, wordt gescand en doorgestuurd naar je thuisadres. Hier zijn echter wel kosten aan verbonden. Daarnaast is je privéadres nog steeds zichtbaar voor wie een bedrijfsprofiel opvraagt bij de KvK: het KvK-postadres wordt gezien als verhuisadres en staat zodoende te boek in de bedrijfshistorie.

Techredacteur
Techliefhebber pur sang: Anton is gek op alles wat met technologie en internet te maken heeft. Cybersecurity, privacy en internetcensuur hebben dan ook zijn volle aandacht. Meer over Anton.
Plaats een reactie
Een reactie plaatsen