Modern ziekenhuis en teken met heldere blauwe hemel genomen in Brampton Ontario Canada

ACM start onderzoek naar gegevensuitwisseling tussen ziekenhuizen

Laatst bijgewerkt: 10 september 2020
Leestijd: 3 minuten, 15 seconden

De Autoriteit Consument & Markt (ACM) gaat een onderzoek verrichten naar digitale gegevensuitwisseling tussen ziekenhuizen. Volgens de consumentenwaakhond gaat de ontwikkeling op dit vlak nog niet snel genoeg. Daarom heeft ze aan adviesbureau KPMG gevraagd om een marktverkenning uit te voeren naar informatiesystemen in de zorg.

Dat schrijft de ACM in een persbericht.

Inzet van technologie gaat soms goed mis

Technologie is een mooi iets dat onze samenleving vooruit helpt. Helaas lezen we vaker over de mislukkingen in plaats van de succesverhalen. Een voorbeeld daarvan is het Systeem Risico Indicatie (SyRI). Het systeem koppelt persoonsgegevens en andere data uit verschillende systemen aan elkaar om fraude op te sporen. Dit gebeurt echter zo grondig dat ook mensen die onschuldig zijn worden gecontroleerd. Daarvoor ontving de overheid eind vorig jaar de expertprijs bij de Big Brother Awards.

Een ander voorbeeld waarbij technologie verkeerd werd gebruikt, was bij de Belastingdienst. Uit onderzoek van de Autoriteit Persoonsgegevens bleek dat de afdeling Toeslagen gegevens over (dubbele) nationaliteit van aanvragers van kinderopvangtoeslag ten onrechte werden verwerkt. Dit had nooit mogen gebeuren, omdat nationaliteit niet relevant is voor het al dan niet krijgen van toeslagen. De toezichthouder veroordeelde de verwerking van deze persoonsgegevens en noemde het “onrechtmatig, discriminerend en onbehoorlijk”.

ACM laat onderzoek doen naar informatiesystemen en gegevensuitwisseling in de zorg

Tegelijkertijd kan technologie ook voor positieve doeleinden worden aangewend. De ACM geeft aan dat digitalisering in de zorg kansen biedt om de kwaliteit, toegankelijkheid en betaalbaarheid te verbeteren. “Daarvoor is het belangrijk dat zorgverleners en patiënten beschikken over goede informatie op de juiste plek op het juiste moment. Goed functionerende digitale gegevensuitwisseling tussen verschillende systemen is hiervoor essentieel”, aldus de consumentenwaakhond.

Zowel de ACM als de markt ziet de voordelen van digitalisering in de zorg. Er zijn dan ook verschillende initiatieven om de ontwikkelingen te versnellen. Maar volgens de toezichthouder is er “een breed gedragen besef” dat dit proces niet snel genoeg gaat. “Dat belemmert goede, integrale zorg en zet een rem op innovatie van de digitale zorgsector”, zo zegt de ACM.

Om die reden doet de ACM een sectoronderzoek naar mogelijke problemen bij informatiesystemen van ziekenhuizen en digitale gegevensuitwisseling in de zorg. Bij een marktverkenning wordt gekeken hoe de markt in elkaar steekt, waar eventuele knelpunten zitten en hoe deze opgelost kunnen worden om de dienstverlening te verbeteren. De marktverkenning maakt onderdeel uit van het sectoronderzoek.

Eerste resultaten worden voor het einde van het jaar verwacht

De toezichthouder heeft aan KPMG gevraagd om het marktgedrag van ICT-leveranciers, ziekenhuizen en andere betrokkenen in kaart te brengen. Tevens inventariseert de marktonderzoeker welke belemmeringen partijen ervaren om digitale gegevensuitwisseling in de zorg niet te versnellen. Alle relevante partijen ontvangen van KPMG een vragenlijst over dit onderwerp. Ook worden er interviews afgenomen en deskresearch uitgevoerd. De betrokkenen ontvangen op korte termijn een uitnodiging van het adviesbureau.

De ACM verwacht dat KPMG voor het einde van het jaar zijn onderzoek heeft afgerond. Daarna gaat de toezichthouder met de betrokkenen om tafel zitten om de uitkomsten van de marktverkenningen te bespreken. Wanneer het volledige sectoronderzoek is afgerond, laat de toezichthouder in het midden.

HagaZiekenhuis ging eerder de mist in

Bescherming van onze privacy, uitwisseling van onze persoonsgegevens tussen verschillende instanties in de zorg: het verleden heeft uitgewezen dat het soms goed mis kan gaan. Zo hadden niet-bevoegde medewerkers van het HagaZiekenhuis in het verleden toegang tot het medisch dossier van een bekende Nederlander. De Autoriteit Persoonsgegevens oordeelde dat het ziekenhuis onvoldoende technische en organisatorische maatregelen had getroffen om patiëntgegevens te beschermen. Daarom kreeg het Haagse ziekenhuis een boete van 460.000 euro aan haar broek.

Uit angst om niet Europese privacywetgeving te overtreden, besloot het HagaZiekenhuis afgelopen zomer om tijdelijk te stoppen met het afnemen van digitale vragenlijsten. Zo werd er niet goed uitgelegd waarvoor de ingevulde gegevens werden gebruikt en vroeg het ziekenhuis niet expliciet genoeg om toestemming van de patiënten om deze gegevens te mogen gebruiken.

Privacy en security redacteur
Techliefhebber pur sang: Anton is gek op alles wat met technologie en internet te maken heeft. Cybersecurity, privacy en internetcensuur hebben dan ook zijn volle aandacht. 

Meer artikelen uit het ‘Nieuws’ dossier

Reacties
Plaats een reactie
Een reactie plaatsen