Van Rijn: ‘Sportverenigingen vallen onder AVG’

Van Rijn: 'Sportverenigingen vallen onder AVG'

De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) is een Europese verordening die voor alle EU-lidtstaten geldt. Naast het bedrijfsleven hebben ook sportverenigingen zich aan deze verordening te houden. Als de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) een boete oplegt, gaat zij over de hoogte en proportionaliteit daarvan.

Dat schrijft Martin van Rijn, minister voor Medische Zorg en Sport, in antwoorden op Kamervragen van de leden Rudmer Heerema en Tobias van Gent (beide VVD).

Overtreding AVG door tennisbond

De vragen van de Kamerleden gaan specifiek over de boete van 525.000 euro die de Koninklijke Nederlandse Lawn Tennisbond (KNLTB) in maart opgelegd kreeg. De AP was van mening dat de tennisbond zich niet aan de regels van de AVG hield. Daarin staat onder meer dat partijen niet zonder nadrukkelijke toestemming persoonsgegevens van hun leden mogen verkopen aan derden. Deze verordening is sinds 2018 van kracht en heeft als doel om de privacy van EU-burgers te waarborgen.

De KNLTB had volgens de belangenorganisatie AP bepaalde gegevens doorverkocht aan sponsoren. Het ging dan om zaken als namen, adressen en geslacht. Sommige sponsoren kregen op die manier de gegevens van meer dan 300.000 leden in handen. Daarop werden leden ongevraagd per post of telefonisch benaderd voor promotionele doeleinden. Dit soort praktijken is precies waarvoor de AVG in het leven is geroepen.

De AP concludeerde dat de KNLTB de regels van de AVG overtrad en legde daarom een boete van ruim een half miljoen euro op. De tennisbond kondigde daarop aan in hoger beroep te gaan tegen de uitspraak. De tennisbond meende namelijk dat er sprake is van een ‘gerechtvaardigd belang’.

VVD in de bres

Na de boeteoplegging van de AP besloten VVD-Kamerleden Heerema en Van Gent om de verantwoordelijke minister, in dit geval Marin van Rijn, schriftelijke vragen te stellen. De minister van Medische Zorg en Sport kwam donderdag 16 april met de antwoorden op de proppen.

Op de vraag of het Verenigingsrecht en de AVG met elkaar in strijd zijn, was de minister kristalhelder. “De Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) is een Europese verordening die voor de gehele EU bindend is, dus ook voor de (sport)verenigingen in Nederland”, zo schrijft Van Rijn. Mocht er sprake zijn van een tegenstrijdigheid, dan prevaleert de verordening.

Zowel bij het ministerie als bij de AP is bekend dat er onduidelijkheid bestaat bij sportverenigingen over de definitie van ‘gerechtvaardigd belang’. De AP heeft met vertegenwoordigers van de sportsector om tafel gezeten, zowel over de KNLTB-zaak als het verwerken van persoonsgegevens in de sportsector in brede zin. De sportsector gaat nu aan de slag met het formuleren van nieuwe richtlijnen voor het verwerken van persoonsgegevens. De AP helpt de sportsector daarbij door toelichting en adviezen te verstrekken.

Minister Van Rijn schrijft dat hij zich bewust is van het feit dat de interpretatie van de AP over ‘gerechtvaardigd belang’ sporten duurder kan maken, omdat ze hierdoor inkomsten mislopen. De uitleg van de regels uit de AVG is echter voorbehouden aan de nationale toezichthouder. Gelijkstelling in Europees verband (harmonisatie) is wenselijk, maar zeer lastig omdat de omstandigheden per lidstaat verschillen.

Uitzondering

Op de vraag of de minister bereid is een uitzondering te maken voor de sportsector, zegt hij luid en duidelijk nee. Volgens Van Rijn zijn er binnen de AVG verschillende doeleinden om op een rechtmatige manier persoonsgegevens te verwerken. Het is aan de sportsector om hier nieuwe richtlijnen voor te bedenken. Of de opgelegde boete aan de KNLTB van 525.000 euro proportioneel is, kan de minister geen antwoord geven. “Het is aan de AP om een proportionele sanctie op te leggen, zij maakt hierin onafhankelijk haar eigen afweging. Daar kan ik niet in treden”, aldus Van Rijn.

De minister meent dat de sport toegankelijk moet zijn, maar dat dit niet ten koste mag gaan van onze privacy. “Met NOC*NSF ben ik van mening dat de sport toegankelijk moet zijn voor iedereen waarbij de contributies op aanvaardbare hoogte liggen en tegelijkertijd het voorzieningenpeil van de bonden en de steun aan haar verenigingen op voldoende niveau is. Ik vind het echter ook belangrijk dat de privacy van alle Nederlanders, inclusief de leden van sportbonden wordt gewaarborgd.”

Privacy en security redacteur
Techliefhebber pur sang: Anton is gek op alles wat met technologie en internet te maken heeft. Cybersecurity, privacy en internetcensuur hebben dan ook zijn volle aandacht. Meer over Anton.
Plaats een reactie
Een reactie plaatsen