Rutte: ‘Belangrijke stap gezet in ontwikkeling corona-app’

Mark Rutte

De appathon was een belangrijke stap in de ontwikkeling van de door het kabinet gewenste corona-app. Premier Mark Rutte erkent dat er voor- en achteraf veel commentaar is geweest van experts en critici, maar volgens hem is dat alleen maar goed: het is immers een belangrijk vraagstuk waar zijn kabinet een oplossing voor probeert te vinden.

Dat vertelde de minister-president dinsdagavond tijdens de persconferentie over de bestrijding van het coronavirus.

‘Appathon was nodig’

Hugo de Jonge, minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS), kwam twee weken geleden met het idee om een corona-app te lanceren. Met deze app wil hij het bron- en contactonderzoek, dat normaliter door de GGD wordt uitgevoerd, versnellen en vereenvoudigen. De gezondheidsinstantie heeft niet de mankracht om dit werk op deze immense schaal uit te voeren. Een app moet daarbij oplossing bieden. De vraag of veiligheidsexperts en burgers willen meedenken over de vormgeving, leidde ertoe dat de minister in een week tijd meer dan 750 voorstellen ontving. Inmiddels zijn hieruit 7 inzendingen geselecteerd waarvan de minister De Jonge denkt dat ze het meest kansrijk zijn om een goede app te introduceren.

Zowel tijdens het selectieproces als na afloop hoorden we veel kritische geluiden over het verloop en de apps van de geselecteerde kandidaten. Volgens de landsadvocaat voldoet geen van de geselecteerde apps aan de eisen van Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). KPMG zegt dat de beveiliging niet op orde is. De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) kan niet beoordelen of onze privacy gewaarborgd is met de apps, omdat de overheid haar kaders onvoldoende heeft uitgekristalliseerd. De PvdA doet ook een duit in het zakje in de discussie over de corona-app. De partij onder leiding van Lodewijk Asscher spreekt van een ‘appfiasco’ en roept de overheid op om mensen te trainen om bron- en contactonderzoek uit te voeren. Alles over de voorgeschiedenis van de app, het verloop van het selectieproces, de appathon en kritieken lees je in ons artikel ‘Een weekend van appathon: de belangrijkste gebeurtenissen op een rij’.

Een van de aanwezige journalisten op de persconferentie zegt tegen premier Rutte dat er tot nu toe ‘het een en ander misgaat’ bij de ontwikkeling van de app. De minister-president meent niet dat er iets is misgegaan tot nu toe. “Ik geloof van niet hoor. Ik zie wel dat iedereen er heel heftig mee bezig is, maar volgens mij gaat het juist goed, want dit is natuurlijk een ingewikkeld vraagstuk met heel grote zorgen”, aldus Rutte. Volgens hem was de appathon een noodzakelijke stap: er is immers veel informatie uit voortgekomen.

De volgende stap

Premier Rutte erkent dat de app er nog lang niet is. De eerstvolgende stap is om heldere kaders te formuleren. Tijdens de persconferentie zei hij het volgende daarover:

“Wat we nu gaan doen is ervoor zorgen dat we precies preciseren wat de epidemiologische eisen zijn voor de GGD, het samenbrengen van de juiste mensen in een team om te werken aan een oplossing, open-source als eis met verder waarborgen voor de dingen die we genoemd hebben -de informatieveiligheid, de privacy, de nationale veiligheid en de grondrechten-, de gedragswetenschappelijke begeleiding. Dus er wordt nu een volgende stap gezet. Deze stap was nodig. Dit heeft ons veel informatie opgeleverd, verder getrechterd en we gaan nu de volgende stap zetten.”

Premier Rutte zegt dat er enige snelheid bij geboden is om de corona-app te ontwikkelen, maar dat deze zorgvuldig en in stappen wordt gebouwd. “Een belangrijke stap is nu gezet, dat is de trechtering. De bijeenkomst van afgelopen weekend, waarin specialisten er verder naar gekeken hebben. We zijn er gewoon nog niet, maar dat wisten we ook. Als allerlei deskundigen nu al zeggen ‘maar hoe zit het met de privacy?’ en ‘hoe zit het met en met dat?’, dan snap ik dat, want is allemaal nog niet af. We doen het natuurlijk heel transparant en open met alles en iedereen, zoals we proberen deze hele crisis met 17 miljoen mensen te lijf gaan en niks achter te houden, dus dat doen we hier ook niet.”

Lastig

Onder de streep is het volgens Rutte niet heel ingewikkeld wat het kabinet wil met de corona-app. “Dat is wat de GGD normaal doet [bron- en contactonderzoek, red.]. Het heeft echter nu een schaal dat de GGD het niet kan doen, dus dat doe je met een app. Maar die moet je ontwikkelen. Niemand wil dat ik in die app kan kijken of Hugo de Jonge, of wie dan ook, dus moet je dat regelen. Iedereen wil dat het onderliggende materiaal technisch en technologisch voor iedereen inzichtelijk is. Dus dat zijn we allemaal aan het doen. Maar je hebt hem wel nodig denk ik, om uiteindelijk dat GGD-onderzoek op deze schaal goed te kunnen doen. En we zijn niet de enige in Europa die dat doen”, zo zei Rutte op de persconferentie.

Op de vraag of we het coronavirus kunnen bestrijden zonder app, zei de premier dat hij denkt dat dit “lastig” is. “Ik zie niet hoe je dan op deze schaal bron- en contactonderzoek doet. Dat kan ik niet overzien. Mijn beeld is dat die app wel heel erg belangrijk is.”

Privacy en security redacteur
Techliefhebber pur sang: Anton is gek op alles wat met technologie en internet te maken heeft. Cybersecurity, privacy en internetcensuur hebben dan ook zijn volle aandacht. 
Plaats een reactie
Een reactie plaatsen