PvdA: ‘Overheid, kom met een alternatief voor corona-app’

PvdA: ‘Overheid, kom met een alternatief voor corona-app’

De Partij van de Arbeid (PvdA) twijfelt of een app wel het juiste middel is in de strijd tegen het coronavirus. De partij spreekt over een ‘appfiasco’ en wil dat de overheid nadenkt over andere alternatieven, zoals het trainen van studenten en vrijwilligers om de GGD te ondersteunen.

Dat schrijft de PvdA op haar website.

App-selectieproces

Twee weken geleden kwam Hugo de Jonge, minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS), met het idee om een app te lanceren. Hiermee wil hij het arbeidsintensieve bron- en contactonderzoek dat door de GGD wordt uitgevoerd verlichten en vereenvoudigen. Hij vroeg of het publiek wilde meedenken over hoe zo’n contact-tracing app zou moeten werken. De minister werd overspoeld met honderden voorstellen. Via een ‘appathon’ zijn er van al deze inzendingen 7 geselecteerd die in aanmerking komen om deze app te ontwikkelen.

Zowel tijdens het selectieproces als na afloop werd er veel kritiek geuit over het verloop en de apps van de geselecteerde kandidaten. De landsadvocaat concludeerde dat geen van de gepresenteerde apps aan de eisen van Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) voldoet. KPMG stelt dat bij geen van de app-ontwikkelaars de beveiliging op orde is. En de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) zegt dat ze niet kan beoordelen of onze privacy gewaarborgd is met de apps, omdat de overheid haar kaders onvoldoende heeft uitgekristalliseerd. Alles over de voorgeschiedenis van de app, het verloop van het selectieproces, de appathon en kritieken lees je in ons artikel ‘Een weekend van appathon: de belangrijkste gebeurtenissen op een rij’.

‘Appfiasco’

Minister De Jonge is nu twee weken bezig om een contact-tracing app uit de grond te stampen. Hij beschouwt de applicatie als een technologisch wondermiddel in de strijd tegen COVID-19. Maar, zo heeft hij vanaf dag één gezegd, er moet voldoende draagvlak zijn voor een app en implementatie ervan gebeurt op basis van vrijwilligheid.

De PvdA heeft geen hoge pet op van een app. De politieke partij onder leiding van Lodewijk Asscher twijfelt er openlijk aan of een app bijdraagt aan het in toom houden van het coronavirus. De partijleider schrijft in een blog het volgende:

“De bluetooth-technologie kent ernstige beperkingen. Zo gaat het signaal door muren en glas, wat kan leiden tot veel onterechte meldingen van besmettingen. En als de app niet op de voorgrond draait kan hij alleen informatie ontvangen, niet verzenden. Veel mogelijke besmettingen worden daardoor niet gedetecteerd. En bovendien is op zijn minst onzeker of de privacy en anonimiteit gewaarborgd kunnen worden.”

Training

Iedereen snakt naar versoepeling van de maatregelen die de regering heeft genomen, zo zegt de PvdA. De partij meent, net als de Wereld Gezondheidsorganisatie (WHO), dat intensief testen op grote schaal cruciaal is alvorens je kunt nadenken over versobering. Om dat over te laten aan een app noemt de partij “naïef”.

De PvdA ziet meer heil in tracking en tracing zodra een arts constateert dat iemand besmet is met het coronavirus. Asscher erkent dat bron- en contactonderzoek veel en intensief werk is voor de GGD, maar dat het beter is dan het lanceren van een app. De gezondheidsorganisatie heeft simpelweg niet de mankracht om op grote schaal onderzoek uit te voeren. Daarom stelt de PvdA voor om studenten en vrijwilligers te trainen om de GGD te helpen. “Een app waar mensen zelf hun contacten in kunnen bijhouden of waar je een vragenlijst op kan invullen kan helpen. Maar een app kan deze mensen niet vervangen”, aldus de partijleider.

Asscher vraagt zich af waarom de overheid de afgelopen weken niet heeft gebruikt om een trainingsprogramma te lanceren. Hij gaat het kabinet vragen dat alsnog te doen, “zodat er een realistisch alternatief plan komt voor de app die alles op moet lossen, maar dat niet kan”.

Privacy en security redacteur
Techliefhebber pur sang: Anton is gek op alles wat met technologie en internet te maken heeft. Cybersecurity, privacy en internetcensuur hebben dan ook zijn volle aandacht. 
Plaats een reactie
Een reactie plaatsen