Parkeerboetes via scanauto’s mogelijk in strijd met AVG

Auto's die in een parkeervak geparkeerd staan

Gemeentes die scanauto’s gebruiken om parkeerboetes op te leggen, overtreden mogelijk de Europese privacywet. De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) verbiedt het dat burgers enkel door een ‘geautomatiseerde verwerking’ veroordeeld kunnen worden. Er dient ook een menselijke controle plaats te vinden. Vector Wise, het bedrijf dat verantwoordelijk is voor de app Parkeerwekker, betwijfelt of dat het geval is.

Dat schrijft Tweakers.net.

Parkeerwekker waarschuwt gebruikers als ze geen parkeergeld hebben betaald

Parkeerwekker is een applicatie die is ontworpen om parkeerboetes te ontlopen. Dat werkt als volgt. Allereerst dienen mensen een dashboardcamera in hun auto te installeren. Deze is verbonden met een platform dat de beelden uitleest. Dit systeem controleert of er een scanauto van de gemeente in de buurt is. Als dat het geval is en automobilisten hebben geen parkeergeld betaald, ontvangen dan via de Parkeerwekker-app een pushnotificatie. Voor dat bericht betalen ze 1,49 euro. Ze hebben dan vijf minuten de tijd om een parkeerkaart te kopen en een boete te ontlopen.

Parkeerwekker is actief in verschillende steden, te weten Amsterdam, Tilburg, Utrecht, Delft, Diemen, Groningen, Alphen aan den Rijn, Bergen op Zoom, Leiden en Rotterdam. Naar eigen zeggen heeft de dienst meer dan 50.000 euro aan parkeerboetes weten te voorkomen.

Amsterdam sleept bedrijf achter Parkeerwekker voor de rechter

De gemeente Amsterdam is niet gecharmeerd van de app en spande in januari een rechtszaak aan tegen het bedrijf. Volgens de jurist die de gemeente vertegenwoordigt zet de app aan tot belastingontduiking en maakt het zich schuldig aan privacyschending. “De gemeente heeft betaald parkeren ingevoerd om optimaal gebruik te kunnen maken van de schaarse ruimte in Amsterdam en om de stad bereikbaar te houden. Als partijen in strijd met de regelgeving handelen, treden we daar tegen op. In het  geval van Parkeerwekker is de gemeente van mening dat deze dienst tegen stedelijke regelgeving en de doelen van het beleid ingaat”, zo vertelde een woordvoerder van de gemeente.

Luis Roman, ondernemer en bedenker van Parkeerwekker, is het daar niet mee eens. Hij zei dat het regelmatig voorkomt dat mensen vergeten parkeergeld te betalen. Zijn app waarschuwt hen hiervoor. Hij vergeleek zijn applicatie met die van een app die aangeeft als er een flitser in de buurt is. “Iedereen maakt wel eens foutje. Ik vergeet ook weleens dat ik te hard rijd en dan ben ik ook blij dat een app aangeeft dat ik dat doe en een flitscontrole nader”, aldus Roman.

De rechtbank van Amsterdam stelde begin februari de gemeente in het gelijk. “Zelfs als ervan uit wordt gegaan dat Vector Wise Parkeerwekker met de beste bedoelingen op de markt heeft gebracht, is het echter aannemelijk dat Parkeerwekker ook, zo niet vooral, zal worden gebruikt door parkeerders die niet van plan zijn parkeergeld te betalen, en dat alleen bereid zijn te doen als zij daadwerkelijk een ‘boete’ zullen krijgen wegens het niet betalen van de verschuldigde parkeerbelasting”, zo meende de rechter.

Duizenden foto’s per dag beoordelen

Na de uitspraak maakte Roman bekend in hoger beroep te gaan tegen het vonnis. Het spoedappel is inmiddels goedgekeurd, wat inhoudt dat het verbod binnenkort opnieuw tegen het licht wordt gehouden. Wellicht zal de advocaat van Vector Wise betogen dat scanauto’s in strijd zijn met de privacywet. In artikel 22 van de AVG staat dat burgers niet uitsluitend aan een geautomatiseerde verwerking onderworpen mogen worden. Met andere woorden, de computer mag de mens niet vervangen en dus zal een agent of ambtenaar eveneens handmatig dienen te controleren of een parkeerboete terecht is of niet.

Yuri Benjamins, advocaat van Vector Wise, betwijfelt of de gemeente dat ook daadwerkelijk doet. Met een WOB-verzoek vroeg hij aan de gemeente Amsterdam hoeveel bekeuringen het jaarlijks uitdeelt. Volgens de meest recente cijfers werden er 685.359 bekeuringen uitgedeeld door scanauto’s in 2018. Uitgaande van drie foto’s per overtreding, zou dat betekenen dat ambtenaren dagelijks meer dan 5.000 foto’s moeten beoordelen.

Volgens Benjamins is dat hoogst onwaarschijnlijk. Het ligt meer voor de hand dat de gemeente steekproefsgewijs foto’s controleert. Het is aan de rechter om te oordelen of dat door de beugel kan, of dat dit in strijd is met de Europese privacywet.

Privacy en security redacteur
Techliefhebber pur sang: Anton is gek op alles wat met technologie en internet te maken heeft. Cybersecurity, privacy en internetcensuur hebben dan ook zijn volle aandacht. 
Plaats een reactie
Een reactie plaatsen