Onderzoek: Sexting in tijden van lockdown en corona

Man met iPhone

Tijdens de coronacrisis zoeken we met zijn allen naar het ‘nieuwe normaal’. De anderhalvemetersamenleving dwingt ons tot aanpassen, maar wat gebeurt er met seksualiteit wanneer fysiek contact bemoeilijkt wordt? ‘Social distancing’ leidt immers automatisch ook tot ‘sexual distancing’.

Wat blijkt is dat seksuele activiteit zich deels verplaatst naar online omgevingen. Sexting gebeurt echter niet altijd met wederzijdse instemming. Ook hebben veel mensen weinig besef van de privacy-risico’s van hun online seksuele activiteiten. Vanuit VPNgids.nl vroegen we Nederlanders naar hun sextinggedrag en hoe dit zich ontwikkelt in corona-tijd.

Sexting in het algemeen: mannen actiever dan vrouwen

Onderstaande grafiek laat zien hoeveel vrouwen en mannen aangeven weleens seksueel getinte tekstberichten, foto’s en/of video’s te versturen via online communicatiekanalen.

Taartgrafiek Percentages Mannen en Vrouwen die Seksueel Getinte Tekstberichtjes, Foto's en/of Video's Stuurt

Van de vrouwen geeft 30% aan weleens te sexten, terwijl dit aandeel bij de mannen op 40% ligt. Ga je daarbij inzoomen op de verschillende leeftijdscategorieën, dan valt op dat vooral jonge mannen (tot 39 jaar) erg actief zijn met sexting (zo’n 45%). Mannen boven de 40 sexten beduidend minder vaak dan de jongere mannen (29%). Bij vrouwen lijkt er weinig verschil tussen de verscheidene leeftijdsgroepen; vrouwen van 40-49 jaar zijn over de linie genomen vrijwel net zo actief met sexting als vrouwen van 30-39 en 16-29 jaar.

Grafiek Percentage Mannen en Vrouwen dat Seksueel Getinte Tekstberichtjes, Foto's en/Of Video's Stuurt per Leeftijdsgroep

Sexting als ’the next best thingwanneer fysiek afspreken niet mogelijk is

Kijken we specifiek naar sexting in tijden van corona en sociale isolatie, dan zien we enkele trends. De toename in het aantal seksuele tekstberichtjes lijkt mee te vallen, maar het is vooral seksueel beeldmateriaal dat vaker wordt gestuurd. Het gaat hierbij met name om mensen die voorheen ook al aan sexting deden; deze groep is actiever geworden.

Bij mannen die weleens herkenbare seksuele foto’s en video’s van zichzelf versturen, geeft de helft aan actiever te zijn geworden met sexting tijdens de covid-19 lockdown. Bij vrouwen die herkenbare seksueel getinte foto’s van zichzelf versturen, zien we dat 44% van hen actiever is gaan sexten tijdens de lockdown. En wanneer je kijkt naar de vrouwen die herkenbare seksuele filmpjes versturen, geeft maar liefst 75% aan actiever te zijn gaan sexten de afgelopen periode.

Dit wijst er op dat sexting in de afgelopen periode voor bepaalde groepen mogelijk een surrogaat heeft gevormd voor romantische en/of fysieke seksuele relaties.

Meer dan de helft van de vrouwen ontvangt weleens foto’s van het mannelijk geslachtsdeel

Helaas betekent meer sexting ook een toegenomen blootstelling aan privacyrisico’s. Bovendien zijn sexting-berichten soms ongewild. Meer dan de helft van de vrouwen geeft bijvoorbeeld aan dat ze weleens foto’s van het mannelijk geslachtsdeel ontvangen. In totaal gaat het om 52,7 procent van de vrouwen in onze enquête die zeggen weleens een ‘dickpic’ te hebben ontvangen. Vrouwen in de verschillende leeftijdscategorieën ontlopen elkaar hierin niet veel; van de 16-29 jarigen heeft 54,4% weleens zo’n foto ontvangen, bij 30-39 jarigen gaat het om 46,9% en bij de 40-49 jarigen betreft het 53,6%.

Vooral op WhatsApp en Snapchat ontvangen vrouwen relatief vaak dergelijke foto’s. Aangezien voor WhatsApp-berichten het telefoonnummer van de ontvanger nodig is, is de kans daar wellicht groter dat dickpics niet per definitie ongewenst zijn; het kan ook om een partner gaan die een foto stuurt. Op platformen als Snapchat, Facebook, Instagram en Twitter ontvangen vrouwen echter ook vaak dit soort afbeeldingen. Op die sociale media zijn telefoonnummers niet nodig. Dat betekent dat vrouwen veelal seksueel getinte afbeeldingen toegestuurd kunnen krijgen van vreemden, ook als daar niet om gevraagd wordt en dit mogelijk onwenselijk is. Zie hieronder de spreiding tussen sociale media-platformen waarop vrouwen foto’s van penissen ontvangen, opgedeeld per leeftijdtijdscategorie:

Grafiek Percentage Vrouwen Dat wel eens een afbeelding heeft ontvangen met daarop het Mannelijk Geslachtsdeel gegroepeerd naar Leeftijd en Sociaal Medium

Vooral jonge mannen sturen foto’s van hun geslachtsdeel

De mannen in onze enquête hebben we ook gevraagd of zij dan weleens een dickpic hebben verstuurd; één op de vijf mannen antwoordt hier bevestigend op. Bij de jonge mannen (16-29 jaar) zegt maar liefst 29 procent weleens zo’n foto te hebben gestuurd. Mannen van 30-39 jaar en 40-49 jaar doen het iets rustiger aan en de percentages liggen hier dicht bij elkaar; bij beide groepen geeft ongeveer 13 procent aan weleens een dickpic te hebben verstuurd naar iemand.

Wanneer het versturen van een seksueel getint bericht als ongewenst wordt ervaren, kan dit in sommige gevallen ook beschouwd worden als seksuele intimidatie. Op social media spreken vrouwen de laatste jaren hun ongenoegen veelvuldig uit over de sextingpraktijken van sommige mannen.

Sexting en privacy

Net als bij andere vormen van online communicatie kent sexting de nodige privacy-risico’s. Je moet altijd al voorzichtigheid betrachten bij het online delen van persoonlijke gegevens, maar als het om intieme foto’s gaat kan de impact van misbruik ingrijpender zijn dan wanneer het om andere persoonlijke informatie gaat. Denk bijvoorbeeld aan mensen die gechanteerd worden doordat men dreigt naaktfoto’s te verspreiden. Daarnaast komt het delen van iemands naaktfoto’s ook regelmatig voor als een vorm van cyberpesten.

Het bewustzijn over de risico’s bij sexting laat bij een beduidende groep mensen te wensen over. Door herkenbaar op seksueel getinte foto’s en filmpjes te verschijnen krijgen kwaadwillende sext-partners veel mogelijkheden voor eventueel misbruik. Toch komt dit regelmatig voor. In onderstaande grafiek is bijvoorbeeld te zien dat zo’n 6 procent van de vrouwen weleens herkenbare seksuele foto’s van zichzelf verstuurt.

Grafiek Percentages Vrouwen Dat Seksueel Getinte Foto's of Video's stuurt

Duiken we dieper in het sextinggedrag van vrouwen (onderstaande tabel), dan zien we dat het de groep 40-49 jarige vrouwen is die het vaakst seksueel getinte berichtjes stuurt vergeleken met vrouwen in andere leeftijdsgroepen. Ook stuurt deze groep vrouwen het vaakst seksueel getinte filmpjes en foto’s waar zij herkenbaar op staan. De jongste groep vrouwen is voorzichtiger met het sturen van materiaal waar zij herkenbaar op staan, en als zij video’s/foto’s sturen is dat veelal materiaal waarop zij niet te identificeren zijn.

Tabel. Percentage vrouwen dat aangeeft aan bepaalde sextingactiviteiten te doen

Sextingactiviteit16-29 jaar30-39 jaar40-49 jaar
Stuurt seksueel getinte tekstberichtjes24,4%28,1%28,6%
Stuurt seksueel getinte foto’s waar ze herkenbaar op staan6,7%3,1%7,1%
Stuurt seksueel getinte filmpjes waar ze herkenbaar op staan2,2%3,1%3,6%
Stuurt seksueel getinte foto’s maar enkel waar ze onherkenbaar op staan13,3%12,5%7,1%
Stuurt seksueel getinte filmpjes maar enkel waar ze onherkenbaar op staan4,4%3,1%3,6%

Safe sex(t)

Door de lockdown heeft sexting (tijdelijk) een grotere functie gekregen in onze romantische relaties. Net als bij ‘normaal’ seksueel contact is het daarbij belangrijk om je eigen veiligheid voorop te stellen en daarbij ook respect op te brengen voor de personen waarmee je communiceert. Enkele spelregels bij sexting:

  1. Bescherm je privacy waar mogelijk. Mocht je jezelf seksueel in beeld brengen, zorg dan bij voorkeur dat je onherkenbaar bent en dat je de persoon waarmee je communiceert vertrouwt.
  2. Ga respectvol en discreet om met beeldmateriaal dat je ontvangt van een sexting-partner. Het ongewenst verspreiden van seksueel getint beeldmateriaal van iemand anders kan een grote impact hebben op iemands welbevinden. Bovendien is het veelal strafbaar om zonder toestemming seksueel beeldmateriaal van iemand te delen met anderen.
  3. Stuur mensen geen sextingberichten waar ze niet op zitten te wachten. Het kan als onplezierig en zelfs intimiderend worden ervaren om ongevraagd seksueel beeldmateriaal toegestuurd te krijgen. In artikel 240 lid 2 Sr. van het wetboek van strafrecht staat bovendien dat het strafbaar is gesteld om een afbeelding of voorwerp dat aanstotelijk is voor de eerbaarheid aan iemand, anders dan op diens verzoek, toe te zenden. Onder aanstotelijk voor de eerbaarheid wordt volstaan de in Nederland heersende zeden, de opvattingen van een belangrijke meerderheid van de Nederlandse bevolking. Met andere woorden; het is dus strafbaar om iemand zomaar een foto van je geslachtsdeel te sturen als die persoon dit als ongewenst ervaart.

Methodologie

Voor dit onderzoek kreeg een representatieve groep Nederlanders (16-49 jaar) een enquête voorgelegd over seksualiteit en sexting. Zowel bij de groep mannen als vrouwen werd nog een onderverdeling gemaakt in leeftijd, waarbij de leeftijdsgroepen 16-29 jaar, 30-39 jaar en 40-49 jaar werden vergeleken.

Auteur
Techredacteur
Hoofdauteur
Cybersecurity analist
Illustraties
Techredacteur
Plaats een reactie
Een reactie plaatsen