Onderschepte EncroChat-berichten geldig als bewijs

EncroChat telefoon

Onderschepte berichten van cryptotelefoondienst EncroChat mogen worden gebruikt als bewijsmateriaal in twee strafzaken, zo oordeelde de rechtbank Limburg. Het gaat om twee strafzaken waarbij een liquidatie werd voorbereid via EncroChat.

Wat is EncroChat?

EncroChat is een cryptocommunicatiedienst. Cybercriminelen en hackers gebruikten de dienst om veilig en anoniem met elkaar te communiceren. Telefoons van EncroChat werden vaak aangetroffen bij personen die van ernstige strafbare feiten werden verdacht. Hierdoor bestond de indruk dat deze telefoons alleen werden gebruikt voor het organiseren en plegen van strafbare feiten. “Het bedrijf Encrochat wordt daarom verdacht van medeplichtigheid aan die misdrijven”, zo luidt het oordeel van de rechtbank.

EncroChat gehackt

In juli 2020 slaagden de Franse en Nederlandse politie erin om de EncroChat-server te hacken. De politie kon vervolgens live meeluisteren met criminelen. In een korte periode werden meer dan 20 miljoen vertrouwelijke berichten verzameld. Het Nederlands Forensisch Instituut las de EncroChat-berichten met behulp van een deeplearningmodel. Hiermee kon specifieke informatie gefilterd worden uit de miljoenen EncroChat-berichten.

Aan de hand van deze onderschepte berichten kon de politie een groot deel van de criminele onderwereld blootleggen. Honderden verdachten werden gearresteerd, drugslaboratoria werden ontmanteld en er werd beslag gelegd op drugs.

Informatievergaring EncroChat rechtmatig

De rechtbank Limburg heeft nu in twee strafzaken waarbij een liquidatie werd voorbereid via EncroChat de versleutelde berichten toegestaan als bewijs. De inhoud van de berichten heeft bijgedragen aan de veroordeling van twee mannen. Het bewijs is bruikbaar want er was volgens de rechtbank sprake van een eerlijk proces. “Dit ondanks het embargo op bepaalde stukken over de verkrijging van Encrochat-berichten in Frankrijk, de overdracht en de verwerking in Nederland. Verder was de bewijsvergaring van Encrochat-gegevens rechtmatig”, zo oordeelt de rechtbank.

Gevolgen voor andere strafprocessen

De uitspraak van de rechtbank Limburg heeft mogelijk ook gevolgen voor andere grote strafprocessen in Nederland die gebaseerd zijn op bewijs uit EncroChat. Het is echter niet vanzelfsprekend dat de onderschepte EncroChat-berichten allemaal als bewijs mogen worden opgevoerd. Over de rechtmatigheid van de spraakmakende EncroChat-actie is veel gediscussieerd. Het valt te betwisten of het verkrijgen van de berichten wel volgens de regels is gebeurd.

Techredacteur
Ronella houdt zich  bezig met de vraag hoe we onze digitale samenleving zo veilig mogelijk maken. De huidige digitale ontwikkelingen zorgen ervoor dat we steeds voor nieuwe veiligheidsvraagstukken komen te staan. Ronella wil daarom meer bewustwording creëren over cybersecurity en mensen wijzen op de risico’s en valkuilen. Meer over Ronella.
Plaats een reactie
Een reactie plaatsen