winkelend publiek

Nog geen opt-out-register voor wifitracking aangeboden aan toezichthouder

Laatst bijgewerkt: 17 februari 2020
Leestijd: 2 minuten, 30 seconden

Nog niet zo lang geleden kwam aan het licht dat gemeentes en ondernemers door het aanbieden van openbare wifi-netwerken persoonsgegevens verzamelden. In een reactie eerder dit jaar, gaven enkele gemeentes aan dat zij zouden stoppen met het verzamelen van gegevens op deze wijze. Verder zou de branchevereniging komen met een opt-out-register voor wifitracking. Het laatste is helaas nog niet gebeurt.

De minister voor Rechtsbescherming Sander Dekker gaf antwoord op enkele vragen van Kamerlid Buitenweg van GroenLinks. In deze brief gaf hij aan dat er ‘nog geen formeel verzoek tot goedkeuring van de integriteitscode en opt-out register’ is aangeboden aan de Autoriteit Persoonsgegevens (AP). Verder benadrukt hij dat de AP verantwoordelijk is voor het controleren van eventueel misbruik van persoonsgegevens. Zo is het aan hen de taak om klachten van burgers op dit gebied te onderzoeken en eventuele sancties op te leggen.

Wat is wifitracking?

Wifitracking is een methode die door sommigen marketingbureaus wordt ingezet om meer te weten te komen over het winkelende publiek. Door een openbaar wifinetwerk in de winkel kunnen ze inzicht krijgen in de hoeveelheid mensen die langs deze winkel loopt. In maart bleek dat voorbijgangers op basis van het MAC-adres van hun telefoon een nummer kregen toegewezen, zodat de tellingen nog nauwkeuriger werden. Hoewel de branche aangaf dat deze nummers werden geanonimiseerd en dus niet te herleiden zijn naar individuen, gaf de AP aan dat hiervoor toestemming nodig was van de gebruiker.

In reactie op de kritiek kwam de branchevereniging voor Marketing-insights in maart met de aankondiging van een opt-out-register.

Opt-out-register

Het idee was dat er een register zou komen waarin mensen aan kunnen geven dat zij niet getrackt wensen te worden. Het zou gaan om een systeem vergelijkbaar met het bel-me-niet-register. Dit zou half maart al worden aangeboden aan het de AP maar dit blijkt nu dus nog niet gebeurt te zijn.

Eerder al gaf de AP aan dat een opt-out-register niet zou kunnen voldoen aan de AVG. In de wet staat namelijk dat er voor het verzamelen van persoonsgegevens expliciet toestemming moet worden gevraagd, en dus niet andersom zoals dat bij een opt-out methode het geval zou zijn.

Gemeentes

In het schriftelijke antwoord gaf de minister aan dat het bij hem niet bekent in welke gemeentes wifitracking plaats vindt. De Verenging van Nederlandse Gemeente (VNG) zegt dat verantwoordelijkheid voor eventuele wifitracking ligt bij de bedrijven die van deze toepassing gebruik maken. Verder is het aan de AP om te controleren of de privacyregels door deze bedrijven worden nageleefd. De VNG geven aan dat wanneer ‘wifitracking op initiatief en onder verantwoordelijkheid van de gemeente wordt toegepast… de gemeenteraad en de gemeentelijke Functionaris Gegevensbescherming erop toezien dat een en ander in overeenstemming met de privacyregelgeving gebeurt’.

Het is niet bekend of de brancheverenging nog met een opt-out-register zal komen. Ook dan is het nog de vraag of de AP een dergelijk register goed zou keuren.

Mocht je een klacht willen indienen over wifitracking in jou gemeente dan kan dat op de website van de Autoriteit Persoonsgegevens.

Tech-journaliste
Tove is reeds sinds 2017 als cybersecurity-redacteur betrokken bij VPNgids. Sinds 2019 is zij tevens coördinator voor het cybersecurity-nieuws dat op de website verschijnt.

Meer artikelen uit het ‘Nieuws’ dossier

Reacties
Plaats een reactie
Een reactie plaatsen