Nederlandse staat gedagvaard voor faciliteren illegaal downloaden

Binnenhof buitenzijde fontein

De Nederlandse staat wordt aangeklaagd door een collectief van Nederlandse televisieproducenten en filmmakers.  Volgens hen heeft de staat te weinig actie ondernomen om illegaal downloaden een halt toe te roepen. De geleden schade zou nu verhaald moeten worden op de Nederlandse staat.

Begin vorig jaar kwam de Nederlandse filmbranche al met een claim van ruim 1,2 miljard euro. De staat heeft echter aangegeven niet in te zien waarom zij verantwoordelijkheid draagt voor de misgelopen inkomsten door illegaal downloaden.

Het lijkt er echter op dat de Nederlandse staat toch wel eens aansprakelijk gesteld zou kunnen worden. Dat is althans de opvatting van ict-jurist Arnoud Engelfriet en advocaat Christiaan Alberdingk Thijm. Het grootste struikelblok wordt mogelijk nog het accuraat kwantificeren van de geleden schade. De filmbranche moet namelijk wel concreet aantonen hoe groot de geleden financiële schade precies is. De legale alternatieven voor een illegale download lopen nogal uiteen, ook in prijs. Iemand die illegaal een film downloadt had dezelfde film anders mogelijk in de bioscoop of via een streamingdienst gekeken, of aangeschaft op dvd. Deze nuance maakt toch een groot verschil in hoe groot de geleden schade precies is.

Nederlandse staat heeft 10 jaar lang niet opgetreden tegen illegale downloads

Volgens de Nederlandse film- en televisieproducenten heeft de Nederlandse staat de afgelopen 10 jaar oogluikend toegestaan dat consumenten massaal illegaal films en series downloaden. Naar eigen zeggen is de filmbranche daar zo’n 78,4 miljoen euro per jaar door misgelopen.

Ook het downloadverbod dat in 2014 werd geïntroduceerd heeft het tij voor de filmmakers niet kunnen keren. Volgens de advocaten die de filmbranche vertegenwoordigen heeft de staat ook na 2014 verzaakt het downloaden te beperken en het verbod te handhaven. En niet alleen de staat wordt hiervan beticht. Producent Klaas de Jong heeft in 2016 ook al aangifte gedaan tegen internetproviders vanwege het toegankelijk maken van torrentsites die illegale content aanbieden.

De roep om harde maatregelen vanuit de Nederlandse branche van filmmakers wordt steeds luider. De internetproviders hebben zich dusver niet erg bereidwillig getoond medewerking te verlenen aan het vervolgen van downloaders. De internetproviders geven doorgaans de ip-adressen van downloaders niet af, tenzij een gerechtelijk bevel ze daartoe dwingt.

Mocht de rechter de filmbranche in het gelijk stellen, zou dit wel eens een kantelpunt kunnen betekenen in de strijd tegen illegaal downloaden. De staat zal zich dan mogelijk genoodzaakt zien strenger op te gaan treden tegen mensen die illegaal downloaden en uploaden.

Cybersecurity analist
David is cybersecurity analist en een van de oprichters van VPNgids.nl. Sinds 2014 heeft hij internationale ervaring opgedaan in het werken met overheden, NGO's en de private sector als cybersecurity- en VPN-expert en adviseur. Meer over David.
Plaats een reactie
Een reactie plaatsen