Nederlands Security Meldpunt vanaf vandaag in gebruik

Close up van een opengeklapte laptop in een donkere kamer

Nederlandse bedrijven en organisaties kunnen vanaf vandaag een beroep doen op het Nederlands Security Meldpunt. Dit is een nieuw waarschuwingssysteem voor cyberdreigingen dat ontwikkeld is door het bedrijfsleven. Met het meldpunt willen de initiatiefnemers de kwetsbaarheid van Nederlandse bedrijven verminderen en cybersecurity versterken.

Dat schrijven de zes initiatiefnemers in een gezamenlijk persbericht. Dat zijn het Dutch Institute for Vulnerability Disclosure (DIVD), Connect2Trust, Nationale Beheersorganisatie Internet Providers (NBIP), SURFcert, Ams-IX en AbuseIO.

Wetgeving belemmert vrije uitwisseling van dreigingsinformatie

Het niet mogen delen van dreigingsinformatie met Nederlandse bedrijven en organisaties is al geruime tijd een doorn in het oog van zowel de politiek als het bedrijfsleven. De Wet beveiliging netwerk- en informatiesystemen (Wbni) vormt een belangrijk obstakel. Deze wet bepaalt namelijk dat het Nationaal Cyber Security Centrum (NCSC) en het Digital Trust Center (DTC) dergelijke informatie alleen mogen delen met bedrijven die onderdeel uitmaken van de vitale infrastructuur. Dan moet je denken aan energieleveranciers, leveranciers van nutsvoorzieningen, internetproviders, telecombedrijven en financiële instellingen als banken. De rest van het bedrijfsleven vist achter het net.

In plaats van met de handen in het haar te zitten, is men druk bezig om deze onwenselijke situatie te veranderen. Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat werkte afgelopen jaar aan een wetsvoorstel om informatie over cyberaanvallen en andere digitale dreigingen ook te delen met niet-vitale bedrijven en organisaties. Toenmalig minister van Justitie en Veiligheid Ferd Grapperhaus nam het voortouw om een Landelijk Dekkend Stelsel (LDS) op te zetten om de informatie-uitwisseling tussen de overheid, het bedrijfsleven en vitale sector te vereenvoudigen. En het DTC lanceerde een pilot om dreigingsinformatie op brede schaal te delen.

Bedrijfsleven werkt aan eigen alarmeringssysteem

Ook vanuit het bedrijfsleven zijn er allerlei initiatieven gaande om informatie over digitale aanvallen breder te delen en cybersecurity op te krikken. Zo zijn er plannen voor een soort van cybersecuritytoets -de officiële benaming is IT-verklaring– in het leven te roepen. Een bedrijf dat geld wil lenen, moet aan bepaalde minimale veiligheidseisen voldoen. Op deze manier toont de onderneming aan dat het zijn best doet om zich te weren tegen gijzelsoftware, DDoS-aanvallen en andere cyberdreigingen.

In september 2021 kondigden de zes initiatiefnemers van het Nederlands Security Meldpunt aan dat ze aan een eigen alarmsysteem werkten om andere partijen te waarschuwen voor hackers. Het is niet zo dat de bedenkers geen vertrouwen hadden in de politiek om het probleem op te lossen. Ze vonden echter dat het te lang duurde. Daarnaast vreesden ze voor juridische obstakels. “De overheid zal altijd juridische beperkingen hebben die een particulier initiatief niet heeft. En het is ook begrijpelijk dat er informatie is die de overheid voor zichzelf wil houden. Dus je zult uiteindelijk altijd twee systemen hebben”, aldus de initiatiefnemers.

‘Publiek-private samenwerking is noodzakelijk’

Vanaf vandaag is het Nederlands Security Meldpunt officieel. Alle bedrijven en organisaties in Nederland die dreigingsinformatie via het nieuwe waarschuwingssysteem willen ontvangen, kunnen zich vanaf vandaag aanmelden. Chris van ’t Hof, directeur bij DIVD, is blij met het initiatief. “Met de meeste van de aangesloten organisaties delen we al lijsten met IP adressen en gevonden kwetsbaarheden, elk voor hun eigen achterban om onze meldingen door te zetten. Met het Security Meldpunt wordt duidelijk wie welke achterban kan bedienen en kunnen we organisaties in Nederland beter helpen hun kwetsbaarheden te fixen. Dergelijke privaat-publieke samenwerking is volgens mij uniek in de wereld”, zo vertelt hij.

Raymond Bierens van schakelorganisatie Connect2Trust sluit zich daarbij aan. “Samenwerking tussen overheid en bedrijfsleven is cruciaal om informatie snel en eenduidig te kunnen delen. Om te voorkomen dat bedrijven niet meer weten waar ze informatie vandaan moeten halen om dit vervolgens dubbel of helemaal niet te ontvangen, is centrale distributie binnen en buiten het Landelijk Dekkend Stelsel noodzakelijk.”

Initiatiefnemers denken nu al aan uitbreiding van het meldpunt

Het meldpunt maakt gebruik van het Cleannetworks platform van NBIP en het ThreatMatcher Intelligence platform van Connect2Trust voor het delen van de informatie. De initiatiefnemers hebben de ambitie om in de nabije toekomst verder te groeien. Partijen als CyberVeilig Nederland, FERM (Rotterdamse haven) en het DTC moeten dan ook dreigingsinformatie delen met hun achterban.

Frank Breedijk van het DIVD benadrukt dat het Nederlands Security Meldpunt vanaf de allereerste dag een landelijke dekking heeft. “We leveren informatie over daadwerkelijk kwetsbare systemen niet alleen aan partijen die zich actief registreren, maar ook ongevraagd naar organisaties die dit nog niet hebben gedaan.” Hij roept organisaties dan ook op om zich zo snel mogelijk aan te melden bij het meldpunt.

Techredacteur
Techliefhebber pur sang: Anton is gek op alles wat met technologie en internet te maken heeft. Cybersecurity, privacy en internetcensuur hebben dan ook zijn volle aandacht. Meer over Anton.
Plaats een reactie
Een reactie plaatsen