Nederlanders niet enthousiast over corona-app

Nederlanders niet enthousiast over corona-app

Laatst bijgewerkt: 30 april 2020
Leestijd: 4 minuten, 9 seconden

Nederlanders lopen niet warm voor een corona-app. Slechts één op de vier ondervraagden ziet er geen probleem in als de overheid op korte termijn een contact-tracing app lanceert in de strijd tegen het coronavirus. Als blijkt dat deze maatregel tijdelijk is, stijgt het aandeel tot 40 procent. Meer dan de helft heeft vooralsnog geen vertrouwen in een app.

Dat blijkt uit een peiling die is uitgevoerd door marktonderzoeksbureau Ipsos, in opdracht van het Information, Communication & The Data Society (ICDS) van de Universiteit van Amsterdam.

Corona-app

Minister Hugo de Jonge van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) doet er alles aan om het coronavirus in te dammen. Een paar weken geleden zei hij een app te willen ontwikkelen om de GGD te helpen bij bron- en contactonderzoek. Hij vroeg of het publiek wilde meedenken over hoe zo’n app eruit zou moeten komen te zien. De Jonge ontving ruim 750 voorstellen. Een team van veiligheids- en privacyexperts bracht dit aantal terug tot 7 kansrijke apps. Na een hectisch weekend -beter bekend als de appathon– besloot de minister om een nieuw team aan te stellen dat de app gaat ontwikkelen. Binnen nu en drie weken hoopt minister De Jonge te kunnen zeggen hoe en op welke wijze de app ingezet kan worden.

Sinds de aankondiging van de minister om een app in te zetten in de strijd tegen COVID-19, klinken er kritische geluiden. Deskundigen maken zich zorgen over onze privacy en de veiligheid. Zijn burgers verplicht om de app te installeren? Moeten we onze persoonsgegevens doorgeven? Zo ja, welke gegevens? Welke data verzamelt de app? Welke technieken gebruikt de app daarvoor? Volgt de overheid iedere beweging die burgers maken? Hoe wordt de verzamelde informatie opgeslagen, centraal of decentraal? Wie heeft er toegang tot deze berg aan gegevens? Op wat voor termijn worden de gegevens vernietigd? Hoe worden deze beveiligd? Op deze en nog veel meer vragen heeft minister De Jonge momenteel geen antwoord. Zijn onlangs aangestelde team heeft zijn handen vol.

Geen steun

De regering is ervan overtuigd dat een smartphone-app kan bijdragen aan de bestrijding van het coronavirus. Hoe zit het met de Nederlanders? Marktonderzoeker Ipsos legde deze vraag voor in een representatieve steekproef aan 907 burgers. Een kwart van de respondenten (24 procent) ziet er heil in als de overheid een app lanceert om het verloop van de ziekte te monitoren. Eén op de vijf ondervraagden (20 procent) steunt de inzet van deze technologie voor quarantainebewaking. 28 procent is daar fel tegenstander van. Iets meer dan de helft (52 procent) heeft geen mening hierover.

De app die de overheid gaat lanceren moet volgens de respondenten aan een aantal voorwaarden voldoen. Om te beginnen moet het vooraf duidelijk zijn dat het om een tijdelijke maatregel gaat. In dat geval steunt 40 procent van de ondervraagden het gebruik van een contact-tracing app. Vier op de tien respondenten (40 procent) vindt dat onze privacy beschermd moet worden. Een kwart zegt dat de app alleen geïntroduceerd mag worden als deze aan de richtlijnen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) voldoet. Eén op de drie geënquêteerden vreest dat de app van de overheid voor andere doeleinden gebruikt wordt.

‘Vertrouwen verdienen’

Volgens Claes de Vreese en Natali Helberger, de initiatiefnemers van de peiling, laat het onderzoek zien dat minister De Jonge en zijn team van adviseurs en ontwikkelaars nog veel werk voor de boeg heeft. “Een heel belangrijke uitkomst van ons onderzoek is dat er een grote groep Nederlanders is die nog geen duidelijke mening heeft over de app”, stelt De Vreese. “Dit kan betekenen dat men voor- en nadelen ziet, dat men er gemengde gevoelens over heeft of overvallen wordt door de vraag en nog geen goed antwoord heeft. Het laat in ieder geval zien dat er een heel groot gat zitten tussen wat het ministerie doet en waar de gemiddelde Nederlander nu staat.”

Helberger vult haar collega aan:

“Het feit dat een significant deel van de bevolking een afwachtende houding heeft, legt een grote verantwoordelijkheid bij het ministerie en het kabinet om, als voor zo’n app wordt gekozen, een verantwoorde keuze te maken. Uit onze survey blijkt verder dat burgers zich niet alleen over hun privacy zorgen maken, wat tot nu toe de focus van vele discussies rond de app is. De regering zou ook met andere zorgen van de bevolking rekening moeten houden, om hun vertrouwen te verdienen, met name veilig stellen dat de maatregels strikt tijdelijk blijven en er geen mogelijkheid is ze voor andere doeleinden te gebruiken.”

Een peiling die is uitgevoerd door onderzoeksbureau Flycatcher laat hetzelfde beeld zien. Daaruit blijkt dat de helft van de respondenten denkt dat de app niet onze privacy kan waarborgen. Eén op de drie zegt de app straks niet te gaan gebruiken als hij eenmaal live is. Meer dan 40 procent weet het nog niet. Volgens onderzoekster Fam te Poel wijst dit erop dat Nederlanders kritisch naar de app kijken. Ook denkt ze dat de communicatie vanuit de overheid op dit moment nog niet duidelijk genoeg is.

Privacy en security redacteur
Techliefhebber pur sang: Anton is gek op alles wat met technologie en internet te maken heeft. Cybersecurity, privacy en internetcensuur hebben dan ook zijn volle aandacht. 

Meer artikelen uit het ‘Nieuws’ dossier

Reacties
Plaats een reactie
Een reactie plaatsen