Kabinet komt binnenkort met privacyhandleiding voor drones

Man vliegt met een drone

Wat mag nou wel en niet als je met een drone in de openbare ruimte vliegt? Om toekomstige dronepiloten daar meer bewust van te maken, komt het ministerie van Justitie en Veiligheid begin dit jaar met een privacyhandleiding over het gebruik van drones. Een voorlichtingscampagne is uitgesteld naar begin volgend jaar.

Dat schrijft minister Sander Dekker voor Rechtsbescherming in een brief aan de Tweede Kamer.

Handhavingsmogelijkheden bij privacyschending door drone zijn beperkt

Afgelopen jaar vroeg minister Dekker aan de Tilburg University om de privacyrisico’s van hobbymatig gebruik van drones in kaart te brengen. Dat resulteerde in het rapport ‘Spioneren met hobbydrones en andere technologieën door burgers: een verkenning van de privacyrisico’s en reguleringsmogelijkheden’. De onderzoekers maakten in het onderzoek onderscheid tussen spionageproducten in enge zin (producten die nadrukkelijk ontwikkeld zijn om mee te spioneren) en spionageproducten in brede zin (producten die bedacht zijn om mee te spioneren, maar wel daarvoor gebruikt kunnen worden). Drones vallen in de laatste categorie.

Hobbyisten die met drones vliegen, brengen privacyrisico’s met zich mee. Voetgangers, strandgangers of mensen die lekker in hun achtertuin genieten van het zonnetje kunnen, zonder dat ze er erg in hebben, gefilmd worden door drones. “De steeds betere kwaliteit van opnames maakt het mogelijk om anderen vanaf grotere afstanden te bespioneren, zelfs door fysieke barrières als muren heen”, schreven de onderzoekers.

Volgens de Tilburg University is er volop (Europese) regelgeving die burgers beschermt tegen privacyschendingen. Het grote probleem is dat deze regels niet of nauwelijks worden gehandhaafd. Dit komt omdat de handhavingsmogelijkheden beperkt zijn. “Bijzondere opsporingsambtenaren (BOA’s) kunnen onmogelijk continu de lucht in de gaten houden om drones te spotten en ze vervolgens te volgen naar hun rechtmatige eigenaar”, aldus het rapport.

Deze maatregelen neemt minister Dekker tegen privacyschending door dronepiloten

Een manier om privacyschendingen door dronepiloten aan te pakken, is door een bewustwordingscampagne te lanceren. Dat is precies wat het kabinet gaat doen. Minister Dekker spreekt in zijn brief aan de Tweede Kamer over “publiekscommunicatie die burgers meer bewust moet maken van de privacyrisico’s bij het gebruik van digitale applicaties”. Deze campagne zou dit voorjaar plaatsvinden, maar is uitgesteld tot begin volgend jaar. Dat heeft alles te maken met de coronacrisis. In het kabinet is afgesproken dat alle publiekscampagnes die momenteel gevoerd worden, alleen over het bestrijden van het coronavirus mogen gaan.

Een andere maatregel die minister Dekker neemt om privacyrisico’s van drones aan de kaak te stellen, is door een privacyhandleiding voor het gebruik van drones te publiceren. “Deze informatie draagt bij aan bewustwording aan de zijde van de dronebestuurder en informeert de gedupeerden over de mogelijkheden die hen ten dienste staan”, schrijft de minister. Wanneer het ministerie van Justitie en Veiligheid de privacyhandleiding publiceert, is onduidelijk. In de brief noemt Dekker enkel ‘begin 2021’.

Naast de privacyhandleiding kijkt minister Dekker samen met minister Cora van Nieuwenhuizen van Infrastructuur en Waterstaat of de regelgeving voor drones voldoende handvatten biedt op het gebied van privacy en veiligheid. Zo niet, dan kijken de bewindslieden gezamenlijk hoe zij daar met nieuwe regels invulling aan kunnen geven. De EU-verordening 2018/1139, die op 1 januari in werking is getreden, kan daarbij helpen. Minister Dekker denkt onder meer aan uitleesbare tag: een label met daarin alle informatie over de eigenschappen van de drone en diens eigenaar.

Techredacteur
Techliefhebber pur sang: Anton is gek op alles wat met technologie en internet te maken heeft. Cybersecurity, privacy en internetcensuur hebben dan ook zijn volle aandacht. Meer over Anton.
Plaats een reactie
Een reactie plaatsen