App icoontjes van Google Drive, Apple iCloud en Dropbox op een smartphonescherm

Italiaanse consumentenwaakhond start onderzoeken naar clouddiensten van Google, Apple en Dropbox

Laatst bijgewerkt: 8 september 2020
Leestijd: 2 minuten, 53 seconden

De Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM), de Italiaanse consumentenwaakhond, is meerdere onderzoeken gestart naar de clouddiensten van Google, Apple en Dropbox. De toezichthouder gaat zich buigen over de vraag of de diensten zich schuldig maken aan concurrentievervalsing en schendingen van consumentenrechten. Wanneer de waakhond zijn onderzoek afrond en conclusies presenteert, is onbekend.

Dat schrijft de AGCM in een korte persverklaring op zijn website.

Zijn Google en Apple transparant genoeg over hun dataverzamelingspraktijken?

De toezichthouder zegt zes verschillende onderzoeken te hebben ingesteld naar Google Drive, Apple iCloud en Dropbox. De onderzoeken gaan over oneerlijke concurrentie of concurrentievervalsing en de mogelijke overtreding van de wetgeving die de rechten van consumenten beschermen. Daarnaast worden de bedrijven ervan beschuldigd oneerlijke clausules in hun algemene voorwaarden te hebben opgenomen.

De AGCM gaat onderzoeken of Google en Apple wel duidelijk en transparant genoeg communiceren over welke data ze van gebruikers verzamelen en dat deze gegevens voor commerciële doeleinden worden gebruiken. Tevens manipuleren ze hiermee mogelijk op ongepaste wijze consumenten: als zij gebruikmaken van de clouddiensten van deze bedrijven, zouden zij nergens kunnen aangeven dat ze het prima vinden dat hun gegevens worden verzameld en gebruikt voor commerciële doeleinden. Daarmee overtreden ze mogelijk Italiaanse consumentenrechten.

Dropbox is niet transparant over opzeggen abonnement

Dropbox wordt van hetzelfde beschuldigd door de Italiaanse toezichthouder. Daarnaast wordt de Amerikaanse clouddienstaanbieder verweten dat ze niet direct toegankelijke informatie biedt over de algemene voorwaarden en procedures voor het opzeggen van hun abonnement. Ook zouden consumenten niet in de gelegenheid worden gesteld om hun heroverwegingsrecht uit te oefenen. Hiermee kunnen ze op ieder moment eerder gegeven toestemmingen weer intrekken. Bovendien zou Dropbox gebruikers niet in staat stellen om een beroep te doen op ‘buitengerechtelijke mechanismen’ om geschillen te beslechten, waartoe het bedrijf wettelijk gezien wel verplicht is.

Aanbieders hebben oneerlijke voorwaarden gedicteerd in hun contracten

Een ander aspect waar de AGCM zich aan stoort, zowel bij Google als Apple en Dropbox, is dat ze oneerlijke clausules hebben opgenomen in hun contracten en algemene voorwaarden. Zo is het voor gebruikers bijvoorbeeld onmogelijk om een clouddienst tijdelijk op te schorten of te onderbreken. De bedrijven erkennen ook geen enkele aansprakelijkheid als klanten belangrijke documenten of andere bestanden kwijtraken die ze hebben opgeslagen in de cloud.

De toezichthouder spreekt zijn afkeuring uit over het feit dat de cloudaanbieders menen dat zij eenzijdig de contractvoorwaarden mogen aanpassen. Tot slot vindt de AGCM het niets dat Engelstalige teksten van het contract en de algemene voorwaarden prevaleren boven de Italiaanse vertaling ervan. Bij een eventuele vertaalfout, die nogal eens kunnen voornamen doordat er een vertaalslag wordt gemaakt door de vertaler, kunnen de bedrijven daar dus niet op aangesproken worden.

Privacyklachten stromen binnen

De AGCM geeft geen duidelijke aanleiding voor de onderzoeken. Mogelijk heeft de toezichthouder klachten van verontrustende burgers ontvangen, maar daarover wil het niets kwijt. Het ziet er naar uit dat de consumentenwaakhond de onderzoeken op eigen initiatief is gestart. Wanneer we de bevindingen kunnen verwachten, laat de AGCM in het midden.

De Autoriteit Persoonsgegevens (AP), de belangrijkste privacyinstantie van ons land, ontving afgelopen jaar ruim 27.800 privacyklachten van burgers en instanties. Volgens Aleid Wolfsen, de bestuursvoorzitter van de AP, komt dit door de invoering van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Daarnaast beseffen consumenten zich steeds beter dat hun privacy regelmatig wordt geschonden en komen voor hun rechten op. Doordat er steeds een groter beroep wordt gedaan op de AP, wil de toezichthouder haar personeelsbestand volgend jaar aanzienlijk uitbreiden: van 180 naar 324 fte.

Privacy en security redacteur
Techliefhebber pur sang: Anton is gek op alles wat met technologie en internet te maken heeft. Cybersecurity, privacy en internetcensuur hebben dan ook zijn volle aandacht. 

Meer artikelen uit het ‘Nieuws’ dossier

Reacties
Plaats een reactie
Een reactie plaatsen