2 mensen kijken naar privacy policy op laptop

Autoriteit Persoonsgegevens: aantal privacyklachten fors gestegen

Laatst bijgewerkt: 9 mei 2020
Leestijd: 2 minuten, 14 seconden

De Autoriteit Persoonsgegevens meldt een flinke stijging te hebben ervaren in het aantal ontvangen privacyklachten van 2018 op 2019. Het gaat om een stijging van 79%, wat neerkomt op ruim 27.800 mensen die een klacht indienden in 2019.

Volgens Aleid Wolfsen, voorzitter van de Autoriteit Persoonsgegevens, is deze stijging niet uitsluitend zorgelijk. Zo stelt hij: “De cijfers laten bovenal zien dat mensen ons goed weten te vinden”. Daarnaast meldt hij dat de cijfers tonen “dat het wat met mensen doet als hun privacy geschonden wordt en dat ze voor hun rechten opkomen.”

Een deel van de grote stijging in klachten is volgens de AP te verklaren door de invoering van de AVG (Algemene Verordening Gegevensberscherming) op 25 mei 2018. Na invoering van deze wet was het aantal klachten namelijk veel groter dan daarvoor.

Onvoldoende capaciteit ondanks maatregelen

Hoewel mensen de AP “goed weten te vinden”, zoals Wolfsen stelt, loopt de organisatie toch tegen een probleem aan. Immers, de privacytoezichthouder stelt onvoldoende capaciteit te hebben om mensen snel genoeg te helpen. “Met het huidige aantal medewerkers kunnen wij de meeste klachten pas na zes maanden in behandeling nemen”, stelt hij. Zodoende heeft het ministerie van Justitie en Veiligheid, samen met de AP, opdracht gegeven tot een onderzoek naar deze capaciteitsproblemen en de financiering die nodig is om dit op te lossen.

Dit gebrek aan capaciteit bestaat ondanks maatregelen die hiertegen getroffen zijn in 2019. Deze maatregelen, bestaande uit o.a. een prioriteringsbeleid, handen als doel de lange wachttijden voor burgers die een klacht indienen terug te dringen. Maar deze maatregelen hebben vooralsnog nog niet genoeg geholpen, aldus Wolfsen. Echter, het aantal afgehandelde klachten is van 2018 op 2019 wel gegroeid: in 2018 was dit 56%, in 2019 67%.

Afgehandelde klachten

De Autoriteit Persoonsgegevens heeft in 2019 20.700 klachten afgehandeld. Wel bestaat dit aantal uit klachten die zowel in 2019 als 2018 zijn ingediend. Naar aanleiding van deze klachten verrichtte de AP 138 onderzoeken, waarbij 25 overtredingen zijn geconstateerd. In deze 25 gevallen heeft de AP een boete of andere sanctie opgelegd. Echter, het gros van de klachten wordt op een andere manier afgehandeld. Hierbij kan men denken aan een brief met uitleg over de privacyregels die zijn geschonden of aan een oplossing in de vorm van bemiddeling.

De meeste klachten (29%) betreffen een vermeende schending van een privacyrecht. Dit zijn bijvoorbeeld klachten van mensen die een instantie verzoeken om hun gegevens in te zien, maar te horen krijgen dat dit niet of maar deels kan. Of het gaat om mensen die hun gegevens verwijderd willen hebben, maar daarvoor geen medewerking of zelfs tegenwerking krijgen van de betreffende instantie. Andere veelvoorkomende privacyklachten gaan over ongevraagde reclame (15%) en over organisaties die persoonsgegevens doorgeven aan derde partijen, terwijl degene waar de gegevens van zijn hier niets van af weet of dit niet wil.

Tech-journalist
Nathan is een internationaal opgeleide journalist en hij heeft vooral interesse in de preventie van cybercrime, vooral waar het kwetsbare groepen betreft. Voor VPNgids.nl doet hij onderzoek op het gebied van cybersecurity, internetcensuur en online privacy.

Meer artikelen uit het ‘Nieuws’ dossier

Reacties
Plaats een reactie
Een reactie plaatsen