Hangslot op een stapel creditcards die op een laptop liggen

Advies CSR: ‘Vergroot cyberweerbaarheid burgers door informatie en diensten laagdrempelig aan te bieden’

Laatst bijgewerkt: 3 december 2020
Leestijd: 3 minuten, 31 seconden

De Cyber Security Raad vindt dat er te weinig aandacht is voor de positie van burgers als het gaat om de cyberweerbaarheid van de samenleving. Het adviesorgaan pleit ervoor om de kennispositie van burgers te versterken. Publieke en private bedrijven moeten informatie en diensten laagdrempelig aanbieden. Ook moeten producten voorzien worden van een standaardbeveiliging.

Dat heeft de Cyber Security Raad gezegd in een digitaal gesprek met enkele leden van de vaste commissie Justitie en Veiligheid van de Tweede Kamer.

Cyber Security Raad bezorgd over cyberweerbaarheid van Nederland

“Het cyberlandschap is versnipperd en het ontbreekt op sommige punten aan samenhang, slagkracht en snelheid.” Met die boodschap confronteerde de Cyber Security Raad afgelopen dinsdag de Tweede Kamer. Gerrit van der Burg, Wiebe Draijer en Lokke Moerel gingen het gesprek aan met verschillende leden van de vaste Kamercommissie van Justitie en Veiligheid. Op de agenda stonden twee onderwerpen: digitale ontwrichting van de Nederlandse maatschappij en de cyberweerbaarheid van de vitale infrastructuur.

In het gesprek liet de Cyber Security Raad blijken dat er nog veel moet gebeuren om een eventuele digitale ontwrichting in onze samenleving te voorkomen en onze vitale infrastructuur weerbaar te houden voor cyberaanvallen. Volgens de Raad is er duidelijk meer aandacht voor beide onderwerpen en is de publiek-private samenwerking (PPS) toegenomen. In praktijk blijkt echter dat er nog meer moet gebeuren om de samenhang, slagkracht en snelheid te vergroten.

Als het om cyberweerbaarheid gaat, maken beveiligingsexperts onderscheid tussen de vitale en niet-vitale infrastructuur. De Cyber Security Raad stelt dat het onderscheid tussen deze sectoren steeds vager wordt door de toenemende digitalisering. Als voorbeeld noemt het adviesorgaan de gezondheidszorg. Die maakt op dit moment geen onderdeel uit van de vitale infrastructuur. Als er echter een cyberaanval plaatsvindt op een ziekenhuis, kan dat grote gevolgen hebben voor de dienstverlening en patiëntenzorg.

Informatievoorziening moet beter

Tijdens het gesprek was er ook aandacht voor de cyberweerbaarheid van het bedrijfsleven en burgers. De Cyber Security Raad is van mening dat er goede kennis over dit onderwerp aanwezig is in Nederland, maar onvoldoende om alle sectoren in alle lagen mee te bedienen. Ze vindt het nodig om hierin te investeren om te voorkomen dat deze kennis wegvloeit (braindrain) en onze kennispositie wordt versterkt. “Een sterke kennispositie maakt ons immers veilig en economisch krachtiger”, aldus de Raad. Daarvoor moet aandacht zijn in het basis- en voortgezet onderwijs.

De CSR beschouwt een goede informatievoorziening als een belangrijke succesfactor voor een cyberweerbare samenleving. Informatie over online dreigingen en kwetsbaarheden komt echter nu vaak niet bij de juiste partijen terecht. Het is daarom van groot belang om deze informatiedeling op orde te brengen. Alleen dan kunnen het bedrijfsleven en de overheid zich weerbaarder maken tegen cyberincidenten en -dreigingen.

CSR vraagt om meer aandacht voor burgers

Volgens de leden van de vaste Kamercommissie is er op dit moment te weinig aandacht voor de informatiepositie van burgers. Burgers moeten erop kunnen rekenen dat basisvoorzieningen zoals het internet veilig zijn. Zij moeten meer hulp krijgen om op eigen kracht hun cyberweerbaarheid te vergroten. Hiervoor is volgens de Cyber Security Raad een rol weggelegd voor zowel publieke als private partijen. Ze dienen informatie en hun diensten laagdrempelig aan te bieden, in het bijzonder voor kwetsbare groepen. Daarnaast moet consumentenelektronica voorzien worden van een standaard basisbeveiliging.

‘Vergroot de slagkracht om echte impact te maken op cybercrime’

Aan het einde van het gesprek gaf de Cyber Security Raad een tweetal speerpunten mee die speciale aandacht verdienen. Allereerst moet de overheid meer oog hebben voor digitale en economische soevereiniteit. Door nieuwe dreigingen voor onze economie, maatschappij en democratie lopen we het risico dat onze nationale veiligheid, banen en functioneren van de rechtsstaat in het geding komen. Om dit probleem aan te pakken is er meer Europese samenwerking nodig.

In de tweede plaats benadrukt het adviesorgaan dat het van groot belang is om te investeren in een goed opsporings- en vervolgingsapparaat. “Er is nu onvoldoende slagkracht om echt impact te kunnen maken op cybercrime. Daarvoor is een investering in capaciteit en een brede ketenbenadering nodig waarbij alle facetten van veiligheid online een plaats hebben”, aldus de CSR. Daarbij kan worden voortgebouwd op de stappen die minister van Justitie en Veiligheid Ferd Grapperhaus reeds heeft gezet in de strijd tegen kinderporno.

Privacy en security redacteur
Techliefhebber pur sang: Anton is gek op alles wat met technologie en internet te maken heeft. Cybersecurity, privacy en internetcensuur hebben dan ook zijn volle aandacht. 

Meer artikelen uit het ‘Nieuws’ dossier

Reacties
Plaats een reactie
Een reactie plaatsen