32,5% meer beveiligingscamera’s in drie jaar tijd

Twee beveiligingscamera's op de hoek van een gebouw

Sinds 2019 is het totale aantal beveiligingscamera’s dat geregistreerd staat in de politiedatabase ‘Camera in Beeld’ met een derde toegenomen (+32,5%). In 2019 hingen er in Nederland nog 228.530 beveiligingscamera’s, inmiddels is dat aantal gestegen naar 302.890. In drie jaar tijd is het aantal particuliere beveiligingscamera’s zelfs bijna verdubbeld (+98,1%).

Onderzoeksmethode

Dit onderzoek geeft een beeld van hoeveel beveiligingscamera’s er op 1 mei 2022 geregistreerd stonden in de politiedatabase ‘Camera in Beeld’. Het werkelijke aantal ligt waarschijnlijk hoger, omdat niet alle camera’s zijn geregistreerd. VPNGids.nl heeft deze gegevens middels een Wob-verzoek ontvangen.

De database bestaat uit beveiligingscamera’s van bedrijven, particulieren en de overheid. De database wordt door de politie gebruikt om na te gaan waar ze in het geval van een misdrijf camerabeelden op kunnen vragen.

Deze cijfers zijn tweemaal eerder opgevraagd door VPNGids.nl: in december 2019 en in mei 2021. De vergelijkingen die in dit onderzoek staan, zijn gebaseerd op deze voorgaande onderzoeken. In de gemeentelijke data is uitgegaan van de gemeenten zoals ze in mei 2022 zijn. Data van gemeenten die opgegaan zijn in andere gemeenten, zijn samengevoegd.

Vooral veel camera’s van bedrijven

Hoewel particulieren de grootste stijging voor hun rekening nemen, bezitten zij op dit moment 17,5% van het totale aantal beveiligingscamera’s. Verreweg het grootste aandeel camera’s is eigendom van bedrijven (76,3%). De overheid beschikt over de overige 6,3% van alle camera’s die bij de politie zijn aangemeld.

EigenaarAantal geregistreerde camera’s 2019Aantal geregistreerde camera’s 2021Aantal geregistreerde camera’s 2022Verschil 2022 t.o.v. 2019
Particulieren26.69044.01652.860+98,1%
Bedrijven184.618215.553231.106+25,2%
Publieke camera’s (gemeente, verkeer)17.22219.41918.924+9,9%
Totaal228.530278.988302.890+32,5%

Meeste beveiligingscamera’s in Gelderland

In Gelderland zijn per inwoner de meeste beveiligingscamera’s te vinden. Per 10.000 inwoners staan er in deze provincie momenteel 198 camera’s in de politiedatabase. Noord-Holland volgt met 194. Groningers hebben de minste kans om gefilmd te worden: daar hangen slechts 108 camera’s per 10.000 inwoners.

Er zijn verschillen te zien in de groei van het aantal beveiligingscamera’s per inwoner. Zo steeg het aantal beveiligingscamera’s in Zeeland met 13,8%, terwijl in Noord-Holland juist een afname van 4,8% te zien was. Dit is voornamelijk het gevolg van een sterke afname in het aantal geregistreerde beveiligingscamera’s rondom luchthaven Schiphol.

Minste cameratoezicht in Mook en Middelaar

Tussen gemeenten bestaan grote verschillen in de hoeveelheid geregistreerde beveiligingscamera’s. Zo zijn er in de gemeente Mook en Middelaar slechts 29 camera’s per 10.000 inwoners, terwijl er op het waddeneiland Vlieland maar liefst 684 camera’s op hetzelfde aantal inwoners te vinden zijn. Gemiddeld hangen er in een gemeente 145 camera’s per 10.000 inwoners.

Sterkste stijging in Gulpen-Wittem

In de Limburgse gemeente Gulpen-Wittem was de grootste stijging van het aantal beveiligingscamera’s te zien. Hier was ruim een verdubbeling in het aantal geregistreerde beveiligingscamera’s in het afgelopen jaar: van 96 naar 241 camera’s.

De grootste daling was in Haarlemmermeer, waar het aantal camera’s bijna halveerde van 7.415 naar 3.608 geregistreerde beveiligingscamera’s. Dit is te herleiden tot een registratie uit 2019, bestaande uit 4.500 publieke camera’s rond luchthaven Schiphol. Dit jaar stonden deze camera’s niet meer geregistreerd bij Camera in Beeld. Wanneer deze registratie buiten beschouwing wordt gelaten, daalt het aantal camera’s in Haarlemmermeer met 11,1% en is Mook en Middelaar de sterkste daler met 48,9%.

Hoge cameradichtheid rond grote steden

In de Randstad hangen per vierkante kilometer duidelijk meer beveiligingscamera’s dan in de rest van het land. In de top 10 van steden met de hoogste cameradichtheid staat slechts één gemeente van buiten de Randstad: Nijmegen (tweede plek met 111 camera’s per vierkante kilometer).

De gemeente Amsterdam heeft de meeste camera’s per vierkante kilometer: gemiddeld 178 stuks. Onze hoofdstad stond ook vorig jaar en in 2019 al bovenaan deze lijst. De top 5 wordt gecompleteerd door Zoetermeer (90), Amersfoort en Gouda (beide 83).
Relatief gezien hangen de minste camera’s op Schiermonnikoog: met slechts drie geregistreerde camera’s heeft het waddeneiland een cameradichtheid van 0,07 camera’s per vierkante kilometer. Ook Súdwest-Fryslân (0,18 camera’s per km²) en Westerveld (0,45 camera’s per km²) scoren laag op deze index.

Veel camera’s filmen ook openbare weg

In totaal zijn er bij de politie 64.177 registraties van beveiligingscamera’s: één registratie kan echter (veel) meer camera’s bevatten. Bij maar liefst 86% van deze registraties (55.506) filmen één of meerdere camera’s ook de openbare weg.
Dit zijn bijvoorbeeld deurbelcamera’s die deels de straat filmen of beveiligingscamera’s van bedrijven die naast het bedrijventerrein de openbare ruimte daaromheen vastleggen. Toevallige voorbijgangers worden dus mogelijk een stuk vaker gefilmd dan dat ze zelf doorhebben.

Steeds meer cameratoezicht in Nederland

Het aantal beveiligingscamera’s in Nederland blijft dus stijgen. Vooral het aantal particuliere camera’s neemt een grote vlucht. David Janssen, cybersecurity-analist bij VPNGids.nl, stelt: “Dat het aantal aangemelde camera’s bij de politie toeneemt, is naar mijn idee geen korte termijn trend. Naar alle waarschijnlijkheid zet deze stijging door, gezien de toenemende populariteit van deurbelcamera’s en smart home oplossingen zoals alarmsystemen met geïntegreerde beveiligingscamera’s.”

Eindredacteur
Rachelle is al jaren bezig met internationale (cyber)security en heeft veel affiniteit met het schrijven en redigeren van artikelen. Ze is geïnteresseerd in onderwerpen zoals overheidscensuur en digitale vrijheid.
Plaats een reactie
Een reactie plaatsen