Stethoscoop op het keyboard van een laptop

Zwarte lijst ‘onbetrouwbare’ artsen moet offline van rechter

Laatst bijgewerkt: 11 januari 2021
Leestijd: 4 minuten, 25 seconden

De website Zwartelijstartsen.com en Zwartelijstartsen.nl (die doorverwijst naar de eerstegnoemde site) mogen niet langer aangeboden worden op internet. Het gebruik van deze namen is volgens de rechter een te zware beschuldiging aan het adres van medische professionals en tast het hun goede naam en eer aan. Daarnaast worden er persoonsgegevens verwerkt, wat in strijd is met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Dat is het oordeel van de rechtbank Midden-Nederland.

Deze informatie is te vinden op Zwartelijstartsen.com

Zwartelijstartsen.com is een website die de namen van artsen, tandartsen, verpleegkundigen en psychologen bevat die zich in het verleden schuldig hebben gemaakt aan medische fouten of schenden van hun medische zorgplicht. Daarvoor zijn ze opgenomen in BIG-register met een berisping, schorsing. De website bevat de namen van bijna 900 artsen en zorgverleners, inclusief foto’s en relevante persoonsgegevens zoals de naam van de praktijk waar zij werkzaam zijn en waarom ze in het BIG-register zijn opgenomen.

De website Zwartelijstartsen.com is sinds 2007 online en zijn in bezit van bestuurder SIN.nl. De site is naar eigen zeggen opgericht om “patiënten te informeren en te beschermen, almede om falende zorgverleners alsmede anderen betrokken bij juridische oordeels- of beleidsvorming inzake gezondheidszorg ter verantwoording te roepen”.

Stichting SOS eist dat de website offline wordt gehaald

Stichting Stop Online Shaming (SOS) behartigt de belangen van slachtoffers van online privacyinbreuken en onrechtmatige uitingen, voornamelijk door het bieden van juridische middelen. De stichting spande de rechtszaak aan bij de rechter, omdat ze meent dat de site in zijn ogen niets meer is dan een digitale schandpaal. Bovendien is de verwerking van gegevens onrechtmatig en in strijd met Europese privacywetgeving.

Stichting SOS eist van de rechter dat de initiatiefnemers onmiddellijk stoppen met het in de openbaarheid brengen van uitingen over artsen en andere medische zorgverleners in combinatie met termen als ‘zwarte lijst’, ‘falende arts’, ‘falende zorgverlener’, ‘medisch misdrijf’ of andere termen die smadelijk, lasterlijk of beledigend zijn voor individuele artsen en zorgverleners. Daarnaast wil de stichting dat de domeinnamen zwartelijstartsen.com en zwartelijstartsen.nl (die enkel doorverwijst naar de eerstgenoemde website) offline worden gehaald en overgedragen aan de stichting. Tot slot moeten alle verwijzingen naar de domeinnamen uit de zoekresultaten van Google alsook het cachegeheugen daarvan worden verwijderd.

Stichting SOS wil dat SIN.nl binnen twee werkdagen gehoor geeft aan deze verzoeken. Zo niet, dan wil de stichting dat de rechter een dwangsom oplegt van 10.000 euro per dag dat de gedaagde hier niet aan tegemoet komt, met een maximum van 250.000 euro.

Rechter: ‘Recht op eerbiediging van goede eer en naam weegt zwaarder’

De rechtbank Midden-Nederland schrijft in het vonnis dat hij een afweging moest maken tussen twee rechten: het recht op de vrijheid van meningsuiting en het recht op eerbiediging van goede eer en naam. De rechter is van mening dat het laatstgenoemde in deze zaak zwaarder weegt. De kwalificatie ‘zwarte lijst’ wordt door burgers geassocieerd met het niet mogen uitoefenen van een beroep. De rechter meent dat dit een te zware beschuldiging is ‘waarvoor een feitelijke basis ontbreekt’. Ook zou het voor bezoekers onduidelijk zijn dat het niet om een officiële zwarte lijst gaat. In werkelijkheid gaat het om een privé bijgehouden lijst.

Verder neemt de website iedere nuance weg, wordt iedereen op de lijst over één kam geschoren en krijgt iedereen het stempel ‘zwarte lijst’. Bovendien is het onmogelijk om een naam van deze lijst te verwijderen, waardoor deze persoon tot in de lengte der dagen op de lijst vermeld wordt. “Dat een vermelding op Zwartelijstartsen.com in de zoekresultaten (van bijvoorbeeld Google) vaak op de eerste pagina als zoekresultaat naar voren komt, maakt dat de impact op artsen en zorgverleners groot moet worden geacht”, zo meent de rechtbank.

Hoewel misschien niet iedere uiting op de website onrechtmatig is, weegt dit in de ogen van de rechter niet op tegen het totale beeld van de website. Hij vindt het wettig en overtuigend bewezen dat de verwerking van persoonsgegevens in strijd is met diverse artikelen in de AVG. Om deze redenen stelt de rechtbank Stichting SOS in het gelijk.

Dit is de beslissing van de rechtbank

SIN.nl heeft twee werkdagen de tijd gekregen om Zwartelijsartsen.com, Zwartelijsartsen.nl en andere domeinnamen die verwijzen naar ‘zwarte lijst’, ‘falende arts’, ‘falende zorgverlener’ of ‘medisch misdrijf’ over te dragen aan Stichting SOS. Ook moeten alle uitingen op de websites binnen dezelfde termijn verwijderd worden. Verder moet de gedaagde een verzoek indienen bij Google om alle verwijzingen naar de websites uit de zoekresultaten en het cachegeheugen te verwijderen.

De rechtbank gaat eveneens mee in het verzoek van Stichting SOS om een dwangsom van 10.000 euro per dag op te leggen dat de gedaagde niet aan het verzoek van de rechter voldoet. Het maximum is vastgesteld op 150.000 euro. Tot slot moet SIN.nl de proceskosten betalen, die iets meer dan 1.700 euro bedragen.

Het is niet de eerste keer dat Stichting SOS en SIN.nl elkaar in de rechtszaal treffen. De Hoge Raad oordeelde tot twee maal toe dat de plaatsing van de naam van een arts op de zwarte lijst onrechtmatig is. De gedaagde is eveneens meerdere malen veroordeeld om bepaalde uitingen en publicaties van de website te verwijderen. Andersom is SIN.nl in 2009 gedeeltelijk in het gelijk gesteld en is een verzoek van een arts tot verwijdering van de zwarte lijst afgewezen.

Privacy en security redacteur
Techliefhebber pur sang: Anton is gek op alles wat met technologie en internet te maken heeft. Cybersecurity, privacy en internetcensuur hebben dan ook zijn volle aandacht. 

Meer artikelen uit het ‘Nieuws’ dossier

Reacties
Plaats een reactie
Een reactie plaatsen