callcentrer

Stijging privacyklachten bij de Autoriteit Persoonsgegevens

Laatst bijgewerkt: 10 september 2019
Leestijd: 2 minuten, 9 seconden

Nederlanders lijken zich steeds meer zorgen te maken over hun privacy. Dat blijkt wel uit de klachtenrapportage van de eerste helft van 2019 van de Autoriteit Persoonsgegevens. Zij kregen in de eerste 6 maanden van dit jaar al ruim 15.000 klachten binnen van bezorgde burgers. Dat is een enorme stijging gezien er in de tweede helft van vorig jaar 59% minder klachten binnenkwamen. De vraag is of de AP deze forse stijging aankan.

AP wordt overspoeld

Door de enorme stijging van het aantal klachten is er bij de AP een achterstand van ontstaan. Met de huidige capaciteit is het voor hen niet mogelijk om alle klachten direct te kunnen behandelen. De AP geeft aan hierover in gesprek te zijn met het Ministerie van Justitie en Veiligheid. Toch hebben ze in de eerste helft van het jaar ruim 10.000 klachten af kunnen handelen.

Meestal kunnen de klachten worden opgelost door mensen uitleg te geven over hun rechten of een brief te versturen naar de organisatie in kwestie. Wanneer er over een bedrijf meerdere klachten lopen wordt er een onderzoek gestart. Waar er vorig jaar 20 onderzoeken werden uitgevoerd, staat de teller nu al op 68 lopende zaken. Met de geringe onderzoekscapaciteit die de privacywaakhond nu heeft is het maar de vraag of het haalbaar is alle klachten goed af te handelen.

Bewustzijn sinds de AVG

In de rapportage geeft de AP ook inzicht in de aard van de klachten die zij binnenkrijgen. Het grootste gedeelte van de klachten komt van mensen wiens privacyrecht geschonden is. Sinds de AVG van kracht is hebben mensen het recht om de informatie die een organisatie over hen heeft, in te zien. Ook moeten persoonlijke gegevens worden verwijderd wanneer jij hierom vraagt. Wanneer het je niet lukt om een organisatie hierover te bereiken heb je het recht om de AP in te schakelen.

De meeste klachten die binnenkomen (46%) gaan over dienstverleners zoals energieleveranciers en de detailhandel. Deze klachten gaan bijvoorbeeld over direct marketing, waarbij, soms zonder toestemming, gebruik wordt gemaakt van persoonsgegevens om mensen te benaderen voor reclamedoeleinden. 14% van de klachten ging over de overheid en hier werd vaak geklaagd over de wijze van gegevensverwerking.

Verklaring voor de stijging

De AP geeft aan dat zij denken dat de recente stijging onder andere komt doordat mensen zich bewuster worden van privacyrechten en de mogelijkheid van het indienen van een klacht. Verder speelt ook mee dat Nederland een sterk gedigitaliseerd land is. De stijging van het aantal klachten leek in de tweede helft van 2018, na het ingaan van de AVG, nog mee te vallen. Maar nu wordt wel duidelijk dat het bewustzijn, mede door de nieuwe wet, groeit.

Tech-journaliste
Tove is reeds sinds 2017 als cybersecurity-redacteur betrokken bij VPNgids. Sinds 2019 is zij tevens coördinator voor het cybersecurity-nieuws dat op de website verschijnt.

Meer artikelen uit het ‘Nieuws’ dossier

Reacties
Plaats een reactie
Een reactie plaatsen