PVV wil opheldering over veiligheid verkiezingssoftware OSV2020

Rood potlood op een stembiljet

De Partij voor de Vrijheid (PVV) wil opheldering van de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties over de software die volgend jaar wordt gebruikt bij de Tweede Kamerverkiezingen. De partij heeft zijn twijfels over de veiligheid van de verkiezingssoftware en is bang dat systeem niet geschikt is om stemmen te tellen. Ook vertrouwt de fractie van Geert Wilders het niet dat de software wordt ontwikkeld door een Duits bedrijf dat een geschiedenis heeft van niet-deugende producten.

Dat blijkt uit schriftelijke vragen die PVV’er Martin Bosma maandag heeft ingediend.

HackDefense: ‘OSV2020 is veilig’

In maart 2021 vinden de Tweede Kamerverkiezingen plaats. Om de verkiezingsuitslag en zetelverdeling snel en correct vast te stellen, doet de overheid een beroep op verkiezingssoftware. Deze is bekend onder de naam Ondersteunde Software Verkiezingen 2020, of kortweg OSV2020.

De software is al jaren op de markt. Meer dan eens hebben beveiligingsspecialisten vastgesteld dat de software de nodige technische kwetsbaarheden en beveiligingsrisico’s bevat. Jarenlang is er aan de software gesleuteld om deze problemen te verhelpen. En met succes. Cybersecuritybedrijf HackDefense concludeerde in oktober dat ze “over het geheel genomen positief is over de beveiliging” van de applicatie.

Stichting: ‘Verkiezingssoftware is nog altijd fundamenteel kwetsbaar’

Niet iedereen was het met dit eindoordeel eens. De Stichting Tegen Hackbare Verkiezingen waarschuwde in november voor fraude en manipulatie van de verkiezingsuitslag. Volgens de stichting is de verkiezingssoftware nog altijd ‘fundamenteel kwetsbaar’. “Buitenlandse inlichtingendiensten beschikken over de technische vaardigheden om de uitslag te beïnvloeden door bij de gemeentes in te breken. Daarnaast bestaat altijd de mogelijkheid dat een opportunistische, afgeperste of omgekochte gemeentelijke systeembeheerder eigenhandig en ongezien de software op de optelcomputers aanpast om met de uitslag te frauderen.”

Ook maakte de Stichting Tegen Hackbare Verkiezingen bezwaar dat de uitslagen van de computer niet handmatig en onafhankelijk van de software worden gecontroleerd. Om de Stichting tegemoet te komen besloot de Kiesraad, de instantie die verantwoordelijk is voor de organisatie van de verkiezingen en erop toeziet dat deze eerlijk verlopen, om extra controles uit te voeren “om vast te stellen dat de software correct heeft opgeteld”.

PVV vertrouwt verkiezingssoftware niet

Zelfs met deze toezegging vertrouwt Martin Bosma de verkiezingssoftware niet. Hij las een artikel van de Duitse beveiligingsonderzoekers Johannes Obermaier en Tobias Madel. Tijdens het Chaos Communication Congress die de afgelopen dagen plaatsvond bij onze oosterburen, toonden zij aan dat de verkiezingssoftware die Duitsland gebruikt bij de verkiezingen niet deugt. Volgens de onderzoekers is de software kwetsbaar voor aanvallen en is het mogelijk om de verkiezingen te manipuleren.

Dat was voor Bosma aanleiding om kritische vragen te stellen aan de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties Kajsa Ollongren. Het Kamerlid vraagt zich af of OSV2020 ontwikkeld wordt door IVU Traffic Technologies AG. Deze firma is volgens hem onderdeel van vote iT, het bedrijf dat de Duitse verkiezingssoftware heeft ontwikkeld. Aangezien de verkiezingssoftware in Duitsland niet deugt, vreest de PVV’er dat het onverantwoord is om OSV2020 te gebruiken bij de Tweede Kamerverkiezingen volgend jaar.

Bosma: ‘OSV2020 voegt niets toe aan verkiezingsproces’

“Weet u dat vote iT een geschiedenis heeft van niet-deugende producten en bovendien het weglachen van ernstige problemen?”, vraagt Bosma aan minister Ollongren. Hij wil van haar weten hoe het mogelijk is dat “een omstreden Duitse firma” de Nederlandse verkiezingssoftware maakt. Welke afwegingen heeft het ministerie gemaakt om “riskante software” te gebruiken bij het vaststellen van de verkiezingsuitslag? Het Kamerlid wil documenten zien waarin de minister toelicht waarom de keuze op vote iT is gevallen.

Tevens wil Bosma toezeggingen van de minister hoe zij denkt de integriteit van de verkiezingen te garanderen. “Wat gaat u doen om te garanderen dat de extra kwetsbaarheid die u met deze software aan het verkiezingsproces hebt toegevoegd niet misbruikt kan worden?” De PVV’er is van mening dat de software niets toevoegt aan het verkiezingsproces, maar enkel kosten met zich meebrengt. Hij wil van de minister weten of ze deze mening deelt. Tot slot wil Bosma weten hoeveel de minister heeft uitgegeven aan de ontwikkeling van OSV2020, inclusief het voorbereidende traject en de onderzoeken die naar aanleiding van deze software zijn vervaardigd.

Andere fracties eveneens kritisch over verkiezingssoftware

De PVV is niet de enige partij die schriftelijk vragen heeft gesteld aan minister Ollongren over de verkiezingssoftware. Ook de SP, het CDA en de VVD hebben kritische vragen gesteld over OSV2020. Zij vrezen dat de betrouwbaarheid en geloofwaardigheid van de verkiezingen in het geding zijn als niet alle beveiligingslekken gedicht zijn. Om ervoor te zorgen dat de uitslag boven elke twijfel verheven is, wil de SP dat de minister niet enkel vertrouwt op de verkiezingssoftware. De partij pleit er dan ook voor om stemmen handmatig te tellen.

Update (12 februari 2021): minister Ollongren heeft de vragen van Martin Bosma beantwoord. De PVV’er maakte er geen geheim van dat hij de Duitse firma die de Nederlandse verkiezingssoftware ontwikkelde niet vertrouwt. De bewindsvrouw stelt dat de Kiesraad in 2015 het onderhoud van de OSV Europees had aanbesteed en daarop met IVU Traffic Technologies AG een raamovereenkomst sloot. Halverwege 2019 lijfde Vote iT GmbH het bedrijf in. Sindsdien voert dat bedrijf de overeenkomst uit.

In de beantwoording van de vragen van Bosma gaat de minister uitgebreid in op het verloop van het verkiezingsproces en welke rol de verkiezingssoftware daarin speelt. Ze schrijft dat stemmen handmatig worden geteld, waarvan de uitkomst wordt vastgelegd in een proces-verbaal. De OSV wordt gebruikt voor het optellen van de processen-verbaal op gemeentelijk niveau, per kieskring en door het centraal kiesbureau. Zo willen de gemeenten en de Kiesraad voorkomen dat er optelfouten worden gemaakt. Ook is de uitslag dankzij de software sneller bekend.

Om ervoor te zorgen dat de verkiezingssoftware veilig is, heeft minister Ollongren deze door diverse, onafhankelijke partijen laten onderzoeken. In oktober 2020 heeft Hackdefense vastgesteld dat de beveiliging van OSV2020 in orde is. Voor de aankomende Tweede Kamerverkiezingen is de programmatuur onderzocht door Expleo. “Bij het testen van de functionaliteit voor de berekening van de verkiezingsuitslag en de bijbehorende zetelverdeling zijn we geen onvolkomenheden tegengekomen”, zo luidt de conclusie van de onderzoekers. Tot slot is de broncode van de verkiezingssoftware openbaar gemaakt.

De kosten om OSV2020 te ontwikkelen bedroegen 2,4 miljoen euro, exclusief BTW. Gespreid over 2019, 2020 en 2021 is een bedrag van 2,9 miljoen euro (inclusief BTW) overgeboekt van de begroting van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties naar de begroting van de Kiesraad. De kosten voor het testen en toetsen van de verkiezingssoftware kwamen uit op 286.000 euro.

Privacy en security redacteur
Techliefhebber pur sang: Anton is gek op alles wat met technologie en internet te maken heeft. Cybersecurity, privacy en internetcensuur hebben dan ook zijn volle aandacht. 
Plaats een reactie
Een reactie plaatsen