Oostenrijkse overheid wil online anonimiteit aan banden leggen

Oostenrijks parlement

De Oostenrijkse overheid heeft een nieuw wetsvoorstel gedaan dat er voor moet zorgen dat het moeilijker wordt voor mensen om online anonieme uitingen te doen. De wet zou er voor zorgen dat niet iedereen zomaar meer alles kan zeggen op online platforms. Voordat je online ergens op wilt reageren zul je je volledige naam en adres bekent moeten maken aan de website. Je kunt dan nog wel onder een pseudoniem een bericht achterlaten maar de website moet je ware identiteit kennen. Ook zullen de eigenaren van websites deze informatie moeten delen met overheidsinstellingen, wanneer deze hier om vragen.

Voor wie geldt de wet?

De regels zouden niet gelden voor zomaar ieder platform. De nieuwe wet is voornamelijk gericht op grotere online platforms. Alleen websites die meer dan 100.000 geregistreerde gebruikers hebben, dienen al deze informatie van gebruikers bij te houden. Ook websites die meer dan 500.000 euro per jaar verdienen en platforms die meer dan 50.000 euro aan subsidie ontvangen, dienen zich aan de nieuwe regels te houden. Op deze manier worden kleine websites ontzien die hoogstwaarschijnlijk ook niet zouden kunnen opdraaien voor de kosten van de controles. Ook geldt de wet niet voor webshops of websites zonder verdienmodel.

Voor de grote websites zal de nieuwe wet veel voeten in de aarde hebben. Het wetsvoorstel stelt namelijk dat websites zelf de verantwoordelijkheid hebben om te controleren of de informatie die opgegeven wordt klopt. Een manier om dit te doen zou twee-staps verificatie zijn met het mobiele telefoonnummer van de gebruiker. Het is in Oostenrijk namelijk sinds dit jaar verplicht om iedere SIM kaart te registreren met een foto ID. Op deze manier zouden de websites dus kunnen controleren of de opgegeven persoonlijke informatie daadwerkelijk klopt. Dit alles neemt niet weg dat het voor deze bedrijven een flinke investering zou zijn.

Boetes

Ook zullen grote online platforms een contactpersoon in Oostenrijk moeten hebben die informatie kan verschaffen over gebruikers wanneer dit nodig is. Als de regels niet goed worden opgevolgd kan deze persoon zelfs een boete van maar liefst 100.000 euro boven het hoofd hangen.

De boetes voor bedrijven die zich niet aan de regels houden kunnen oplopen tot 500.000 euro en zelfs miljoenen kosten als het herhaaldelijk fout gaat.

Europese goedkeuring

De Europese commissie zal nog naar het wetsvoorstel gaan kijken om te controleren of de wet niet in strijd is met de Europese wetgeving omtrent E-commerce.

De regering is zich wel bewust van de Europese wetgeving op dit gebied, maar wijst op de clausules die aangeven dat er uitzonderingen gemaakt kunnen worden wanneer het gaat over het handhaven van de publieke orde. Toch geven deskundigen aan dat dit niet relevant is voor de huidige situatie in Oostenrijk en dat het dus waarschijnlijk is dat het voorstel niet langs de Europese commissie komt.

Kritiek

Het wetsvoorstel krijgt veel weerstand te verduren in Oostenrijk. Privacy activisten en de oppositie zijn het oneens met het wetsvoorstel en waarschuwen voor censuur. Vele zien de wet als een aanval op de internet vrijheid van de Oostenrijkers. Ook bestaan er grote zorgen over het beschermen van de persoonlijke data. Als deze wet realiteit zou worden, zou dit betekenen dat nog meer verschillende websites over de persoonlijke informatie van burgers beschikken. Op deze manier is het risico op diefstal van deze informatie groter, wat weer een gevaar kan vormen voor de gebruikers.

Het is dus nog maar zeer de vraag of dit wetsvoorstel door de EU zal worden goedgekeurd. Ook de kritiek in eigen land zal de regering misschien op andere gedachten brengen.

Tech-journaliste
Tove is reeds sinds 2017 als cybersecurity-redacteur betrokken bij VPNgids. Sinds 2019 is zij tevens coördinator voor het cybersecurity-nieuws dat op de website verschijnt.
Plaats een reactie
Een reactie plaatsen