Cyber security sector zoekt in krappe arbeidsmarkt hoogopgeleid personeel

Persoon is bezig met cybersecurity op computer

In de snel groeiende en krappe arbeidsmarkt voor cyber security specialisten zijn maar liefst negen van de tien vacatures bestemd voor hoger opgeleid personeel. Daarnaast zoeken werkgevers in deze sector vooral naar ervaren krachten. Dit blijkt uit een analyse van VPNGids van ruim 6.600 vacatures in verband met Oktober Cyber Security maand.

Snel groeiende arbeidsmarkt

De cyber security sector groeit hard en dus ook de vraag naar personeel. Sinds 2013 is het aantal banen in deze sector met ruim 22% gestegen naar zo’n 142.000 arbeidsplaatsen in 2018, becijferde het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Volgens een onderzoek van de Kamer van Koophandel is het aantal cyber security bedrijven de afgelopen vijf jaar verdubbeld.

Om een beeld te krijgen van de huidige trend in de cyber security sector op de arbeidsmarkt, analyseerde VPNGids.nl alle beschikbare vacatures over het afgelopen half jaar tot en met september.

Zoektocht naar hoger opgeleid personeel

Uit deze analyse blijkt onder meer dat de zoektocht naar personeel er vooral een is naar hoogopgeleid personeel. Hoewel in één op de drie vacatures het opleidingsniveau wordt gespecificeerd, blijkt maar een klein deel geschikt voor praktisch opgeleiden: meer dan 90% van de vacatures is bestemd voor hoger opgeleiden, bijna driekwart voor hbo-ers, en één op de vijf voor iemand met een universitaire achtergrond. Voor nog geen 10% van de vacatures wordt een mbo-er gezocht.

Consultancydiensten eisen hoogwaardige skillset

Dennis de Geus, eindverantwoordelijk voor alle cyber security diensten van Capgemini in de Benelux, herkent de vraag naar hoger opgeleid personeel. “Vaak gaat het in dit soort functies om consultancydiensten bij klanten en daarvoor heb je nou eenmaal vaardigheden zoals communicatie, op hbo of wo-niveau nodig. Vergelijk het met een advocaat, dat is ook geen mbo functie.”

Ook Laurens Jagt, oprichter en eigenaar van detacheerder Cyber Security Recruitment in Amsterdam, bevestigt dit beeld. “Cyber security is een complex en technisch werkveld met grote belangen. Professionals moeten een goede technische basis hebben en deze kennis ook vaak op een creatieve manier kunnen inzetten”, aldus Jagt. “Wellicht dat organisaties het analytisch en lerend vermogen van hbo en wo professionals hoger inschatten. In deze snel veranderende markt is dat belangrijk.”

Grote krapte op de arbeidsmarkt

Volgens De Geus is er sprake van “een grote krapte” in de arbeidsmarkt voor cyber security. “Het is een echte werknemersmarkt en wij steken heel veel tijd in de werving van personeel.” De verwachting is dat de sector tot 2025 per jaar gemiddeld met circa 9% blijft groeien. “Wij willen voor de klant zowel adviseren als realiseren. Daar zoeken we een breed scala aan mensen voor en dat zijn lang niet altijd technisch geschoolde medewerkers”, legt De Geus uit.

Capgemini probeert het personeel aan zich te binden door goede secundaire arbeidsvoorwaarden, opleidingen en trainingen, niet alleen bij Capgemini, maar ook bij partners als Microsoft of Google. Het Franse ICT en consultancybureau heeft in Nederland zo’n 230 cyber security specialisten in dienst. De Geus: “Het afgelopen jaar hebben we zeker nog zeventig mensen aangenomen.”

Arbeidskrapte kan problematisch worden

“De krapte is absoluut zichtbaar en het verschil tussen vraag en aanbod van talent wordt steeds groter. Dit kan problematisch worden, niet alleen in Nederland, maar over de hele wereld”, zegt Jagt. “De meeste organisaties moeten meer tijd investeren om zelfstandig talent aan te trekken. Events, CTF’s en hackathons kunnen bijvoorbeeld enorm helpen.” CTF’s, ofwel Capture the flag-competities, zijn uitdagende opdrachten – challenges genoemd – waarbij je nieuwe hacking technieken kunt leren.

Sector wil ervaren personeel

Naast hoogopgeleid, zoeken werkgevers vooral ook ervaren personeel. Vacatures op het gebied van online beveiliging zijn er weliswaar voor verschillende opleidingsniveaus en werkervaring, toch blijken werkgevers met name op zoek naar ervaren krachten. In vacaturetitels waarin een functieniveau wordt benoemd, komt het woord ‘senior’ bijna 2,5 keer zo vaak voor als ‘junior’. Ook trainees en stagiaires komen er bekaaid vanaf: zelfs als alle vacatures voor juniors, trainees en stagiaires wordt opgeteld, valt deze lager uit dan het aantal vacatures voor seniors.

Vraag naar ethische hackers bijna verdubbeld

De vraag naar ethische hackers is de afgelopen zes maanden bijna verdubbeld. Werd er in april nog in 5,7% van de vacatures specifiek gevraagd om een ethical hacker, in september is dit opgelopen is naar 9,2%. Ook wordt er regelmatig gezocht naar onderhandelaars. In het bedrijfsleven is 4,8% van alle vacatures gericht op een onderhandelaar die het gesprek met een hacker aangaat. Bij de overheid is geen duidelijke roep om onderhandelaars. Wel geven overheidsinstanties vaker aan dat de gezochte cyber security expert zich zal richten op ransomware (4,1%), tegen maar 0,9% in het bedrijfsleven.

Cyber security expert verdient circa 4.000 euro

Op basis van de salarissen vermeld in de vacatures kan een cybersecurity-expert rekenen op gemiddeld 4.000 euro bruto per maand. In veel vacatures wordt gewerkt met een minimum- en maximumsalaris, dat gemiddeld uitkomt op minimaal 3.663 en maximaal 4.914 euro bruto. Voor junioren liggen de salarissen gemiddeld tussen de 2.780 en 4.110 euro. Voor senioren ligt met een bandbreedte van 3.913 en 5.231 euro het salaris logischerwijs een stuk hoger. De secundaire arbeidsvoorwaarden zijn niet meegenomen in de cijfers en kunnen per bedrijf verschillen.

Jagt van detacheerder Cyber Security Recruitment denkt dat er veel meer vacatures zijn dan er online te vinden zijn. “Maar ik denk niet dat de salarissen veel hoger liggen dan uit jullie onderzoek naar voren komt. Het verbaast mij nog steeds hoe laag de salarissen liggen voor dit type professional. Zeker gezien de grote belangen en de schaarste in de markt.”

Goede kans op een baan

De kans dat je in de cyber security sector een baan krijgt is dus groot. Uit de UWV Barometer arbeidsmarkt ICT van april dit jaar blijkt dat de security specialist tot de meest kansrijke ICT-beroepen hoort. Volgens het UWV zijn er bij deze beroepen “(zeer) goede kansen op het vinden van werk. Hier is vaak specialistische kennis voor nodig die via scholing of werkervaring opgedaan kan worden.”

Uit een gelijksoortig rapport van twee jaar eerder is door de arbeidsinstantie geconstateerd dat vooral op hbo-niveau er een tekort is aan ICT’ers. Dit komt overeen met de beschikbare vacatures in dit onderzoek.

Meeste vacatures in Noord-Holland

De regionale verschillen op de Nederlandse arbeidsmarkt voor cyber security zijn groot. Een cyber security specialist kan het makkelijkst terecht in Noord-Holland: één op de drie openstaande cybersecurity functies zijn in deze provincie te vinden. In de provincies Drenthe, Friesland, Groningen, Flevoland en Zeeland is er juist nauwelijks werk te vinden in dit werkveld. Zij zijn gezamenlijk goed voor slechts 3,6% van alle cyber security vacatures in Nederland.

Ook in Utrecht is de vraag groot: in verhouding tot de grootte van de beroepsbevolking blijkt in Utrecht de grootste behoefte aan cybersecurity talent. In deze provincie zijn er voor iedere 10.000 personen binnen de beroepsbevolking 13,6 vacatures te vinden. In Noord-Holland is dit 12,5. Drenthe scoort op dit punt het slechtst: daar zijn slechts 0,7 vacatures per 10.000 werkenden.

Veel overheidsvacatures bij Nationale Politie

Van alle vacatures in digitale beveiliging is 7,7% bij een overheidsinstelling, zoals een ministerie of gemeente. Dat lijkt weinig, maar komt nagenoeg overeen met het totale aandeel vacatures dat in Nederland bij de overheid beschikbaar is. In het tweede kwartaal van 2021 waren 8,2% van alle vacatures bij een overheidsinstelling, aldus cijfers van het CBS. Opvallend: de aangeboden overheidsvacatures komen voornamelijk van de Nationale Politie.

Onderzoeksmethode

Gedurende een half jaar heeft VPNGids in kaart gebracht hoeveel cyber security vacatures er openstonden. In totaal zijn 6.609 verschillende vacatures in het onderzoek meegenomen. Voor de conclusies over de afgelopen zes maanden hebben we een vast tijdstip per maand geprikt – halverwege de maand – om de vacatures met elkaar te vergelijken.

Voor een vergelijking met het totale aantal vacatures in Nederland zijn cijfers van het CBS gebruikt. De databases met cijfers over het totale aantal vacatures en overheidsvacatures zijn hiervoor geraadpleegd.

Bronnen met betrekking tot cijfers over de cyber security sector:

Hoofdredacteur
Arnold wist al heel jong - na het zien van de film All the President's Men - dat hij journalist wilde worden. Na een lange loopbaan in de financiële journalistiek is hij nu op een plek waar hij andere interesse onder de loep kan nemen zoals: internet privacy en ‘dataroof’ door de grote techbedrijven van deze wereld.
Plaats een reactie
Een reactie plaatsen