Nieuwe richtlijnen voor data-uitwisseling EU-burgers buiten Europa

kaart van europa met vlag en slot

Het European Data Protection Board (EDPB) heeft een voorstel opgesteld waarin duidelijk geregeld is hoe bedrijven om moeten gaan met de gegevens van Europese burgers. Momenteel zijn de richtlijnen voor bedrijven buiten de EU onduidelijk, waardoor de bedrijven niet weten wanneer ze privacy gegevens extra moeten beschermen.

In het voorstel staat wat bedrijven buiten de EU moeten doen om de gegevens van EU-burgers te mogen verwerken. Deze bedrijven moeten aan bepaalde voorwaarden voldoen, maar dit is niet altijd mogelijk. In deze gevallen kan dit alsnog via een modelcontract geregeld worden, eventueel met ad-hoc-contractbepalingen. Met dit voorstel moet het voor bedrijven duidelijk worden wanneer een dergelijk contract nodig is en wat daar in moet komen te staan.

Data over de grens

In het voorstel wordt duidelijk gemaakt wat ‘een overdracht naar een “derde land” (dus buiten de EU, red.) of een internationale organisatie’ omvat. Hierdoor worden de gegevens van een EU-burger die naar het buitenland gaat, nog steeds beschermd door de Europese AVG/GDPR wetgeving. Een van de belangrijkste regels is dat de data van EU-burgers alleen buiten de EU behandeld mag worden als ze in dat land even goed beschermd worden als in de EU zelf. Daarnaast is het via het eerdergenoemde modelcontract dus mogelijk om de Europese privacybescherming met de data mee te laten reizen. Dit is nodig als de standaardbeveiliging niet voldoet aan de eisen van de AVG/GDPR.

Volgens de Autoriteit Persoongegevens zijn de nieuwe regels nodig omdat er teveel onduidelijkheid is ontstaan. Het AP schrijft dat ‘de bescherming die mensen in de EU hebben onder de AVG en andere wetten, niet omzeild [mag] worden als hun gegevens de EU verlaten’. Het voorstel is tot eind januari 2022 open voor openbare consultatie. EU-burgers mogen in deze periode hun opmerkingen of suggesties doorgeven aan de EDPB.

Techredacteur
Bas heeft jarenlange ervaring in de techsector als redacteur en reviewer. Hij schrijft graag uitgebreide reviews van beveiligingssoftware als VPN diensten, virusscanners en wachtwoordmanagers. Daarnaast blijft hij altijd op de hoogte van het laatste nieuws op het gebied van cybercrime, crypto en unblocking. Meer over Bas.
Plaats een reactie
Een reactie plaatsen