Neppe e-mail GGN gerechtsdeurwaarders incasso

Neppe beslaglegging e-mails rondgestuurd namens GGN Gerechtsdeurwaarders & Incassobureau

Laatst bijgewerkt: 10 januari 2021
Leestijd: 3 minuten, 19 seconden

Momenteel worden er valse e-mails rondgestuurd uit naam van GGN Gerechtsdeurwaarders & Incassobureau. In de email wordt gewaarschuwd voor beslaglegging op je bankrekening vanwege achterstallige belastinggelden. Deze berichten komen niet echt van de GGN, maar worden door oplichters verstuurd.

Het dringende advies is om niet in te gaan op deze e-mail en geen geld over te maken naar het bankrekeningnummer dat in de e-mail genoemd wordt. Indien je je zorgen maakt dat het wel om een echt bericht gaat dan adviseren wij contact op te nemen met GGN via https://www.ggn.nl/contact/

Nep e-mails uit naam van GGN circuleren al langer

Er blijken al langer nep e-mails uit naam van de GGN gestuurd te worden, zoals te lezen valt op de website van de GGN.

Uit dit bericht blijkt dat er verschillende namen en email adressen gebruikt worden, waaronder:

  • ggn.incassobureau.2@gmail.com
  • backoffice@e-legal.nl
  • incassobureau@outlook.com
  • fixdebt.Services@outlook.com
  • nng-incassobureau@outlook.com
  • noreply@ggn.nl

Het laatste e-mailadres (noreply@ggn.nl) hoort echt bij de GGN, maar dit adres wordt gebruikt om ontvangers te misleiden. De nep e-mails worden ook aan dit adres gericht waardoor de minder oplettende ontvanger denkt dat dit het e-mailadres is waar vanuit wordt gestuurd.

Voorbeeld van neppe e-mail uit naam van GGN

Hieronder staat een veerbeeldtekst van een dergelijke vervalste e-mail, waarin wordt geïllustreerd hoe de oplichters te werk gaan. Zoals je ziet wordt er hier een Belgisch bankrekeningnummer gebruikt waar geld naar overgemaakt dient te worden.

Op het moment dat je uit eigen beweging geld overmaakt, kan je bank na afloop veelal niets meer voor je doen. Ook de identiteit van de daders is heel lastig te achterhalen, wat blijkt uit het feit dat deze neppe e-mails al jaren de ronde doen.


Van: Klaas Boersma <fixdebt.services@outlook.com>
Verzonden: donderdag 7 januari 2021 14:59
Aan: noreply@ggn.nl <noreply@ggn.nl>
Onderwerp: GGN – Gerechtsdeurwaarders & Incassobureau – Afdeling: Executoriaal Derdenbeslag – Dossiernummer: D191220

GGN – Gerechtsdeurwaarders & Incassobureau
Afdeling: Executoriaal Derdenbeslag
Contactpersoon: Dhr. K. de Boer
Dossiernummer: D191220

8 januari 2021, Rotterdam

Betreft: beslaglegging op uw bankrekeningnummer en inkomen.

Geachte heer of mevrouw,

Op  17 oktober hebben wij u gevraagd het openstaande bedrag van 152,35 euro aan ons te betalen, betreffende Uw schuld voor afvalstoffenheffing en achterstand Belastingdienst, met referentie: D191220/AC/2020. De uiterste betaaldatum van onderstaande factuur/facturen is inmiddels voorbij en wij hebben nog geen volledige betaling van u ontvangen.

Indien U uw schuld niet voldoet op het hieronder opgegeven rekeningnummer, met vermelding van uw dossiernummer (zie briefhoofd), zijn wij genoodzaakt over te gaan tot executoriale beslaglegging.

U dient dan rekening te houden met zeer ernstige gevolgen:

  • Via een gerechtelijke procedure zullen wij beslag laten leggen op uw inkomsten en/of bankrekening.
  • De gerechtsdeurwaarder zal U bezoeken om direct, en eventueel met behulp van de politie, beslag te leggen op al uw goederen. U dient hierbij te denken aan uw auto, televisie, computer, sieraden en overige waardevolle bezittingen.
  • In het uiterste geval, wordt deze vordering overgedragen aan het CJIB. Betaald u ook dan niet, dan zal het Openbaar Ministerie (OM) de politie opdracht geven U per direct aan te houden en in gijzeling te nemen voor minimaal 30 dagen.

U kunt dit enkel nog voorkomen door onmiddellijk het openstaande bedrag van 152,35 euro te voldoen op rekeningnummer: BE20974083152756 ten name van: GGN BV, o.v.v. uw dossiernummer (D191220).

Wij vertrouwen erop dat U het niet zover laat komen en uw schuld voldoet, zodat wij uw dossier kunnen sluiten.

Hoogachtend,

Dhr. K. de Boer
GGN – Gerechtsdeurwaarders & Incassobureau


Mocht je zelf ook een vervalste e-mail uit naam van GGN hebben ontvangen, dan kun je de details daarvan in een reactie delen onderaan deze pagina. Op die manier wordt een beeld verkregen van de verschillende neppe e-mails die momenteel circuleren, zodat andere mensen gewaarschuwd zijn.

In ons cybercrime-dossier lees je meer over veelvoorkomende vormen van cybercriminaliteit en oplichting. Het aantal digitale misdrijven is de afgelopen periode helaas sterk toegenomen, dus blijf alert.

Cybersecurity analist
David is cybersecurity analist en een van de oprichters van VPNgids.nl. Geïnteresseerd in het fenomeen van de ‘digitale identiteit’, met speciale aandacht voor het recht op privacy en bescherming van persoonsgegevens.

Meer artikelen uit het ‘Nieuws’ dossier

Reacties
Plaats een reactie
Een reactie plaatsen