Nederlanders lopen niet warm voor corona-app

Nederlanders lopen niet warm voor corona-app

Nederlanders zijn sterk verdeeld over het wel of niet gebruiken van de corona-app die het kabinet momenteel laat ontwikkelen. Eén op de drie Nederlanders zegt de app zeker niet te installeren zodra deze beschikbaar is. Nog eens een derde zegt de app zeker te downloaden. Zulke grote tegenstellingen zagen onderzoekers nog niet eerder.

Dat blijkt uit onderzoek dat is uitgevoerd door de TU/Delft, Universiteit Maastricht en VU Amsterdam.

Corona-app

Het is al weer twee maanden geleden dat minister Hugo de Jonge aankondigde een applicatie te willen ontwikkelen in de strijd tegen het coronavirus. Met de app wil hij het voor de GGD-afdelingen in het land eenvoudiger maken om bron- en contactonderzoek te verrichten. Anderzijds moeten burgers via de app kunnen doorgeven als ze besmet zijn geraakt met het virus. Mensen die recentelijk met de persoon in kwestie in aanraking zijn geweest, ontvangen dan daarvan een melding, inclusief medisch advies.

Eind mei presenteerde minister De Jonge een proof-of-concept van de corona-app. De werking van de app en de broncode werden toen openbaar gemaakt. Momenteel kijken testers naar technische, veiligheids- en privacyaspecten van de app. Als deze zaken op orde zijn, wil de minister in de tweede helft van juni de app testen in één of meerdere regio’s. Als alles op rolletjes loopt, is de app voor bet begin van de zomer klaar voor gebruik.

Verdeeldheid

De minister kan een app laten ontwikkelen om het coronavirus in te dammen, het succes ervan is afhankelijk van de bereidheid van burgers om hem te installeren. Als de overgrote meerderheid daar niets in ziet, dan zet het weinig zoden aan de dijk. De Jonge heeft altijd gezegd dat het gebruik van de app op basis van vrijwilligheid moet gebeuren: dit dwingend opleggen met wetgeving heeft hij nooit zien zitten. Zijn adviseurs hebben van meet af aan gezegd dat een adoptiepercentage van minimaal 60 procent nodig is, wil de app enige toegevoegde waarde hebben. Via openheid en transparantie probeert de minister het vertrouwen van burgers te winnen.

Uit een recente peiling onder 926 Nederlanders blijkt dat minister De Jonge daar tot op heden niet in geslaagd is. Onderzoekers van de TU/Delft, Universiteit Maastricht en VU Amsterdam concluderen dat Nederlanders sterk van mening verschillen over de wenselijkheid van een tracking-and-tracing app. Ongeveer één op de drie respondenten zegt de app liever vandaag dan morgen te installeren. Zij zijn ervan overtuigd dat de app een effectief middel is om het coronavirus in te dammen en meer besmettingen te voorkomen. Sommige van hen geven tevens aan dat ze de app zouden installeren om zo mensen in hun omgeving met een zwakke gezondheid te beschermen.

Een even grote groep zegt juist onder geen enkel beding de corona-app van de overheid te willen installeren op zijn of haar smartphone. Zij vinden dat de app een te zware inbreuk is op hun privacy. Ook zetten zij hun vraagtekens bij de effectiviteit van de app.

Twee groepen

Niet alleen denken Nederlanders zeer uiteenlopend over de wenselijkheid van de corona-app. Ze verschillen tevens sterk van mening over wat de app allemaal moet kunnen. Volgens de onderzoekers zijn er twee soorten groepen. De ene groep vindt dat een melding van een contactmoment niet alleen naar de persoon zelf moet gaan, maar ook naar de GGD. Deze groep is tevens van mening dat winkeliers en horecaondernemers klanten moeten kunnen weigeren als ze de app niet op hun mobiele telefoon hebben staan. Zij zijn eerder geneigd om de app te installeren als de verwachte maatschappelijke effecten groot zijn.

De andere groep is juist fel tegenstander van een meldplicht aan de GGD. Zij vindt het tevens onzin dat winkels en horecazaken klanten mogen weigeren als ze de app niet op hun telefoon hebben staan. De groep denkt niet dat de corona-app leidt tot minder sterfgevallen. Om die reden vindt zij het niet belangrijk om de app te installeren.

Genuanceerde mening

Tot slot is er een grote groep twijfelaars. Zij hebben veel vragen over de app. Het gaat om vragen als: krijgt men ook een melding waar het contact met de besmette persoon heeft plaatsgevonden, hoe lang er sprake is geweest van contact en binnen welke afstand? En op basis van welke gronden heeft het kabinet besloten om deze meer gedetailleerde informatie wel of niet te geven? Wordt de melding alleen gegeven wanneer de GGD heeft vastgesteld dat een persoon besmet is of ook als iemand symptomen krijgt nadat hij/zij in contact is geweest met iemand die besmet is? En wie beslist in het laatste geval dat de symptomen erg genoeg zijn om een melding te geven?

De groep twijfelaars is zeer belangrijk voor minister De Jonge. Als hij erin slaagt om hen te overtuigen van het belang van de corona-app, dan is de kans een stuk groter dat hij het gewenste adoptiepercentage of de dekkingsgraad van 60 procent haalt. De onderzoekers adviseren de minister dan ook om goed te communiceren over de onduidelijkheden die bij deze groep bestaan. “Nederlanders die erop vertrouwen dat de overheid zorgvuldig om zal gaan met de gegevens uit de app, zijn veel sneller geneigd om de app te installeren dan Nederlanders die hier weinig vertrouwen in hebben”, zo schrijven de onderzoekers.

De groep twijfelaars bestaat voornamelijk uit jongeren. Ouderen zijn daarentegen oververtegenwoordigd in de groepen die juist groot voorstander of fel tegenstander van de corona-app is. Verder blijkt uit het onderzoek dat hoogopgeleiden sneller geneigd zijn om de app te installeren dan laagopgeleiden.

Privacy en security redacteur
Techliefhebber pur sang: Anton is gek op alles wat met technologie en internet te maken heeft. Cybersecurity, privacy en internetcensuur hebben dan ook zijn volle aandacht. Meer over Anton.
Plaats een reactie
Een reactie plaatsen