Minister wil geen onderzoek naar illegale dataverzameling leger

Witte pagina met Ministerie van Defensie

Demissionair minister van Defensie Henk Kamp wil geen onafhankelijk onderzoek naar de dataverzameling van burgers door de Land Information Manouvre Center (LIMC), een onderdeel van de Nederlandse Landmacht. De Tweede Kamer had al eerder om dit onderzoek gevraagd.

Salima Belhaj (D66), die de motie indiende, reageerde: “Ik heb een rotgevoel over dit debat”. Zij houdt vast aan de uitvoering van haar motie. Ze stelt dat de minister onafhankelijk onderzoek moet laten uitvoeren als de motie is dat er onafhankelijk onderzoek uitgevoerd wordt. Dit onderzoek is niet uitgevoerd, dus blijft de motie staan.

Ook andere partijen willen een onafhankelijk onderzoek. Derk Boswijk (CDA) zou het goed vinden al is het maar “om alle schijn weg te houden”. Hier zijn ook SP en PVV het mee eens.

Controle over de krijgsmacht

Eerder stuurde Kamp een tijdslijn van 170 pagina’s met documenten van de Kamer. De demissionair minister vindt “met overtuiging” dat hij hiermee aan de motie heeft voldaan.

Belhaj trok uit dit document de volgende conclusies:

  • Er vindt “een krachtmeting tussen generaals en juristen langs de randen van de wet” plaats.
  • Er ligt te veel nadruk op de AVG. De motie “gaat om de vraag waarom de landmacht willens en wetens ervoor kiest buiten zijn wettelijke kaders te treden”.
  • “Het sturen van logboeken met gearceerde mails lijkt mij geen onafhankelijk onderzoek over de besluitvorming en de militair juridische context van het LIMC”.

Demissionair minister Kamp erkent dat er incidenten hebben plaatsgevonden waarvan je achteraf kan zeggen dat die niet hadden mogen plaatsvinden. Hij vult aan dat er nu én in het verleden wel sprake was van een totale controle “om grip te hebben op de organisatie van de minister”.

Dat er toch zulke grote fouten gemaakt zijn, verklaart hij als volgt: “Contact over wat er gebeurt heb je tientallen keren op een dag. Er komen veel dingen aan de orde en je probeert het goed in je op te nemen en er goed op te reageren. Als je dan achteraf na een aantal jaren terugkijkt, pik je er altijd dingen uit die meer perspectief nodig hadden gehad.”

Werkgroepen ingesteld

Kamp zegt dat er momenteel twee onderzoeken zijn ingesteld bij Defensie. Op de eerste plaats zijn er intern werkgroepen ingesteld. Deze werkgroepen bestaan uit mensen die behoefte hebben aan operationele informatie. Ook zitten er ethici, juristen en AVG deskundigen in de werkgroepen.

Er komt zo zowel een intern als extern onderzoek naar welke informatie de krijgsmacht nodig heeft, welke het tot op heden bemachtigde en hoe dit in de toekomst beter kan. Het externe onderzoek zal zich echter niet focussen op de fouten uit het verleden.

Het oorspronkelijke probleem

De krijgsmacht heeft wettelijk niet de bevoegdheid om inlichtingen te verzamelen over de Nederlandse bevolking. Daarvoor hebben we inlichtingen- en opsporingsdiensten, zoals de Nationale Politie en de AIVD. Alleen met assistentie van deze diensten mag het leger inlichtingen verzamelen van burgers. Het LIMC opereerde echter op eigen houtje en overtrad op deze manier de wet.

Techredacteur
Tamara is al jaren bezig met taal en communicatie. De steeds vernieuwde kennis over tech en cybersecurity weet ze zo goed over te brengen op het grote publiek. Tamara is geïnteresseerd in kwesties rondom (overheids)censuur en de balans tussen privacy en vrijheid online.
Plaats een reactie
Een reactie plaatsen