Massaclaim The Privacy Collective strandt in de rechtbank

Voorzittershamer op het slaghout met een weegschaal op de achtergrond

De massaclaim die The Privacy Collective afgelopen jaar indiende is woensdag gestrand in de rechtbank. De rechter vindt dat de privacystichting onvoldoende heeft aangetoond dat ze representatief is voor de groep die ze vertegenwoordigt. Ook heeft de stichting geen contactgegevens geregistreerd, wat een vereiste is om een class-action lawsuit te beginnen. Zodoende is de massaclaim niet-ontvankelijk verklaard.

Dat blijkt uit het vonnis van de rechtbank Amsterdam dat vandaag is gepubliceerd.

The Privacy Collective kondigt massaclaim aan

Voor het begin van deze zaak moeten we terug naar augustus 2020. The Privacy Collective kondigde toen aan dat ze een massaclaim ging indienen tegen Oracle en Salesforce. De stichting was van mening dat de Amerikaanse technologiebedrijven de Europese privacywetgeving schonden door op grote schaal gegevens van websitebezoekers te verzamelen met speciaal ontwikkelde cookies.

Aan de hand van deze gegevens en andere data ontwikkelden de bedrijven persoonlijke profielen van gebruikers. Deze werden vervolgens verkocht aan bedrijven met een advertentienetwerk en andere commerciële partijen om gerichte advertenties te kunnen aanbieden. Gebruikers hadden hiervoor echter geen toestemming gegeven, zo stelde de Nederlandse privacystichting. Al met al zouden Oracle en Salesforce de privacy van zo’n 10 miljoen Nederlanders schenden.

“Deze partijen handelen in strijd met het recht op privacy van internetgebruikers. Het recht op bescherming van persoonsgegevens en het recht op bescherming van de persoonlijke levenssfeer worden erkend als fundamentele rechten”, aldus Alberdingk Thijm, de advocaat die The Privacy Collective bijstaat in deze zaak. De stichting eiste in totaal 11 miljard euro aan schadevergoeding.

Stichting verzamelt meer dan 75.000 likes

Om hun steun te betuigen en aan te geven dat ze achter deze massaclaim staan, konden gebruikers op de website van The Privacy Collective op een duimpje drukken. Bij de knop stond de volgende tekst:

“We dagen twee grote techbedrijven voor de rechter om compensatie te eisen voor het grootschalige binnenslepen en verkopen van de data van miljoenen Nederlanders, zonder geldige toestemming. We moeten de rechtbank laten zien dat deze zaak steun geniet. De klik van iedere Nederlander telt. Klik om je stem te laten horen voor deze zaak, en voor het recht op privacy.”

Op deze manier verzamelde de stichting meer dan 75.000 likes. Hiermee dacht de stichting aan te tonen dat veel Nederlanders de rechtszaak tegen Oracle en Salesforce steunen.

Massaclaim is niet-ontvankelijk

De rechtbank gaat daar echter niet in mee. “Het enkel klikken op de steunknop betekent nog niet dat daarmee een steunbetuiging is verkregen zoals is beoogd met het representativiteitsvereiste”, zo schrijft de rechter in het vonnis. De rechtbank komt tot deze conclusie omdat informatie over de aard en de inzet van de procedure ontbreekt. Evenmin is duidelijk tegen welke partijen de zaak is gericht, omdat Oracle en Salesforce niet bij naam en toenaam worden genoemd op de website.

De rechtbank meent verder dat de 75.000 likes onvoldoende representatief is voor de groep die de stichting vertegenwoordigt. “Hun steun betekent niet meer dan dat zij sympathiek staan tegenover de ingestelde vorderingen, maar zij kunnen daarmee niet worden gezien als onderdeel van de achterban van The Privacy Collective”, aldus de rechter.

Bovendien registreert de stichting de gegevens niet van degenen die een like hebben achtergelaten. Communiceren met de belanghebbenden is hierdoor vrijwel onmogelijk, wat wel vereist is volgens de Wet afwikkeling massaschade in collectieve actie (Wamca). Tot slot heeft de The Privacy Collective niet kunnen aantonen dat iedereen die een like heeft achtergelaten ook daadwerkelijk is benadeeld door de Amerikaanse techbedrijven.

Al met al bepaalde de rechtbank dat de massaclaim van de Nederlandser privacystichting tegen Oracle en Salesforce niet-ontvankelijk is. Dat betekent simpel gezegd dat de zaak niet inhoudelijk behandeld wordt. De stichting moet de proceskosten van ruim 12.000 euro vergoeden.

‘Belangenorganisatie onwaardig’

Oracle en Salesforce hebben de aantijgingen van The Privacy Collective altijd ontkend. Oracle noemde het systeem van likes ‘onbetrouwbaar’. “Eenzelfde persoon kan vanaf een IP-adres meerdere keren achter elkaar liken, met gebruikmaking van verschillende browsers en vanaf verschillende apparaten. Ook kan na het verwijderen van cookies oneindig vaak worden geliket, ook vanuit het buitenland. Daarom kan niet worden afgegaan op het aantal likes”, aldus Oracle.

Ook Salesforce had geen goed woord over voor de wijze waarop de stichting probeerde aan te tonen dat zij 10 miljoen Nederlanders vertegenwoordigde. “De manier waarop The Privacy Collective de likes verzamelt is een belangorganisatie onwaardig. De steun van belangenorganisaties kan niet in de plaats komen van de personen die de organisatie stelt te vertegenwoordigen”, aldus Salesforce.

Techredacteur
Techliefhebber pur sang: Anton is gek op alles wat met technologie en internet te maken heeft. Cybersecurity, privacy en internetcensuur hebben dan ook zijn volle aandacht. Meer over Anton.
Plaats een reactie
Een reactie plaatsen