Leden evaluatiecommissie Wiv benoemd

Leden evaluatiecommissie Wiv benoemd

De commissie die de Wet inlichtingen- en veiligheidsdiensten (Wiv) gaat evalueren, is dinsdag bekendgemaakt. In een brief aan de Eerste en Tweede Kamer heeft minister Kasja Ollengren van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) de leden voorgesteld. Mevrouw Renee Jones-Bos is de voorzitter van de evaluatiecommissie. Naast haar zijn nog 6 andere leden benoemd door het kabinet.

Over de Wiv

In mei 2018 lanceerde de regering de Wiv. De wet beschrijft de bevoegdheden van de Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (AIVD) en de Militaire Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (MIVD) om te waken over onze nationale veiligheid en democratische rechtsorde. De oude wet stamde uit een tijd dat er aanzienlijk minder communicatiemogelijkheden waren. Door de komst van smartphones, social media en chatapplicaties als WhatsApp en Telegram gaat informatie sneller dan ooit over en weer.

Om hun taken naar behoren uit te voeren, hadden de AIVD en MIVD meer bevoegdheden nodig. Dat is geregeld in de nieuwe Wiv. Zo mogen de veiligheidsinstanties voortaan internetverkeer onderscheppen en opslaan en hebben ze de bevoegdheid om informatiesystemen te hacken. Vanzelfsprekend onder streng toezicht en na ministeriële goedkeuring mogen ze deze vergaande middelen inzetten. Vanwege de aard van de nieuwe bevoegdheden nemen tegenstanders en critici de wet ook wel de ‘sleepwet’ of ‘aftapwet’.

Evaluatiecommissie

Bij de inwerkingtreding van de Wiv had het kabinet afgesproken om de nieuwe wet te evalueren. Dat is precies waar de evaluatiecommissie voor is aangesteld. Onder leiding van Renee Jones-Bos gaan mr. Theo Bot, prof. mr. Egbert Dommering, prof. dr. Larissa van den Herik, prof. dr. Bart Jacobs, vice-admiraal buiten dienst Wim Nagtegaal en prof. mr. Sjoerd Zijlstra aan de slag met de beoordeling van de Wiv.

Minister Ollengren schrijft dat bij de samenstelling van de evaluatiecommissie is gekeken naar een mix van de juiste kennis en expertise op het gebied van “wetgeving, operationele kennis van de werkzaamheden van inlichtingen- en veiligheidsdiensten, digitale veiligheid, data-analyse, mensenrechten en privacy”. Belangrijk om te beseffen is dat de commissie niet kijkt in hoeverre de AIVD en MIVD goed functioneren. “Een belangrijke onderzoeksvraag is of de doelstellingen van de wet, te weten modernisering van de bevoegdheden van de diensten en versterking van de waarborgen, worden behaald. Ook moet de commissie bezien of de nieuwe wet in de praktijk een werkbaar instrument is gebleken voor de taakuitvoering van de diensten en welke knel- en aandachtspunten er zijn in de toepassing van de wet”, aldus minister Ollengren.

De evaluatiecommissie start op vrijdag 1 mei haar werkzaamheden en brengt een openbaar rapport uit van haar bevindingen. De verschijningsdatum van het rapport wordt in overleg tussen de minister en voorzitter Jones-Bos vastgesteld. Dat is mede afhankelijk van de ontwikkelingen van de maatregelen die het kabinet om het coronavirus te bestrijden, aangezien deze maatregelen een impact kunnen hebben op de werkzaamheden van de commissie.

TIB

Uit recent onderzoek van de Toetsingscommissie Inzet Bevoegdheden (TIB) blijkt dat de AIVD en MIVD het afgelopen jaar hun bevoegdheden vaker op een correcte manier hebben ingezet. De commissie keek naar 2.355 verzoeken en concludeerde dat de AIVD bij slechts 1,7 procent van de gevallen onrechtmatig toestemming had gekregen van de minister. Bij de MIVD lag dat aandeel met 3,1 procent een fractie hoger. Het beter verwoorden en motiveren van aftapverzoeken is de belangrijkste aanbeveling die de TIB meegaf aan de veiligheidsdiensten.

Privacy en security redacteur
Techliefhebber pur sang: Anton is gek op alles wat met technologie en internet te maken heeft. Cybersecurity, privacy en internetcensuur hebben dan ook zijn volle aandacht. 
Plaats een reactie
Een reactie plaatsen