Kabinet over kritiek op het wetsvoorstel computercriminaliteit

Kabinet met Nederlandse vlaggen

In juli 2016 publiceerde het College voor de Rechten van de Mens een rapport met betrekking tot de Mensenrechten in Nederland 2015. Zij uitte daarin haar zorgen over de gevolgen die het wetsvoorstel Computercriminaliteit III kan hebben. Vanuit het kabinet heeft minister Plasterk op dit rapport gereageerd.

Privacyinbreuken

Het College voor de Rechten van de mens geeft in haar rapport aan dat het wetsvoorstel ongekend omvangrijke privacyinbreuken bevat: “In het kader van de criminaliteitsbestrijding stelt de regering vandaag de dag soms maatregelen voor die in de praktijk een stelselmatige aantasting van de persoonlijke levenssfeer inhouden die een jaar of vijftien geleden nog als onevenredig werd beschouwd”.

Als minister van Binnenlandse Zaken heeft minister Plasterk namens hemzelf en diverse collega’s op het rapport gereageerd: “Door de voortschrijdende techniek is voor de bestrijding van ernstige misdrijven het gebruik van dergelijke hackbevoegdheden noodzakelijk”. Om de persoonlijke levenssfeer te beschermen is het wetsvoorstel naar aanleiding van een advies van de Raad van State aangepast.

Aanpassingen wetsvoorstel Computercriminaliteit

In de nieuwste versie van het wetsvoorstel Computercriminaliteit zijn een aantal punten aangepast. Het (van een afstand) binnendringen van een netwerk om gegevens te doorzoeken, te verzamelen en over te nemen, mag nu alleen nog maar wanneer er sprake is van verdenking van een misdrijf waar meer dan 8 jaar straf op staat. Hierbij moet het ook gaan om een misdrijf dat met behulp van een geautomatiseerd werk worden uitgevoerd, zoals een ddos-aanval. “Het kabinet is van mening dat hiermee ook tegemoet is gekomen aan de geuitte zorgen van het College in de jaarrapportage”, aldus Plasterk.

Cybersecurity analist
David is cybersecurity analist en een van de oprichters van VPNgids.nl. Geïnteresseerd in het fenomeen van de ‘digitale identiteit’, met speciale aandacht voor het recht op privacy en bescherming van persoonsgegevens.
Plaats een reactie
Een reactie plaatsen